čtvrtek 12. října 2017

Pozor na MS Windows Update - závity v Inventoru

Pozor, nejnovější říjnové aktualizace Windows Update, konkrétně KB4041678 a KB4041676 (resp. KB4041681, ve které je rovněž obsažena) způsobuje kolizi se systémem zpracování tabulky závitů a otvorů (děr) v Autodesk Inventoru. Pokud máte po instalaci aktualizací Windows potíže s tvorbou závitů, odinstalujte položku (Win10) "2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)", resp. výše zmíněné KB, nebo změňte metodu načítání tabulky závitů klíčem v Registry, dle staršího CAD tipu 9198.

Problém se projevuje nezobrazením dialogu závitů (včetně změny hodnot závitu na iPrvku), resp. "zaseknutím" Inventoru. Dotčené jsou různé (i starší) verze Inventoru pracující pod Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7. Microsoft je o problému informován - chyba se dotýká všech .NET aplikací využívajících Excel Automation. V případě potíží prosím kontaktujte náš Helpdesk.

Konkrétní aktualizace pro různé verze Windows (vždy úplný měsíční update a čistě bezpečnostní update):

Win7: KB4041681 (popř. KB4041678)
Win8.1: KB4041693 (popř. KB4041687)
Win10/1607: KB4941691 (popř. KB4040973)
Win10/1703: KB4041676 (popř. KB4040973)


Podobný problém způsobený stejnými aktualizacemi Windows se týká i AutoCADu - konkrétně exportu z AutoCADu do Excelu - v exportovaném XLS souboru je jediná buňka (A1) s textem "DeleteMe":


Dále se problém týká XLS tabulek připojených k DWG ("soubor XLS nenalezen") a práce s kusovníkem v AutoCADu Mechanical (nefunkční import/export).


Odinstalaci konkrétní aktualizace (KB, viz výše) provedete pomocí funkce "Programy a funkce > Zobrazit nainstalované aktualizace" - vyhledáte "Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Windows" a dáte Odinstalovat:


Chcete-li zabránit následné opětné instalaci daného Windows Update (KB), použijte jeho skrytí (hide) v nástroji Microsoft WUShowHide - viz download WUshowhide.diagcab.

Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete odinstalovávat aktuální Windows Update a potřebujete rychle vyřešit problém s Excelem (než jej vyřeší Microsoft), použijte tento postup - jen pro znalé:

Nahraďte zaktualizovaný soubor:
C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll (V4.0.9801.1)
původní verzí msexcl40.dll (V4.0.9801.0) - např. z jiného stroje, nebo si jej vyžádejte na Helpdesku
anebo tento starý DLL nakopírujte do jiné, nové složky, např.
C:\Windows\SysWOW64\exceldriver\
a v Registry (pomocí Regedit) pak upravte klíč
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\Win32
z hodnoty
"C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll"
na
"C:\Windows\SysWow64\exceldriver\msexcl40.dll"

Microsoft připravuje opravu do nejbližšího Windows Update. AKTUALIZACE: Listopadový Microsoft Update (s opravou KB4050795 či KB4050796) tento problém vyřešil - konkrétní hotfixy:

Win7: KB4048957 (popř. KB4048960)
Win8.1: KB4048958 (popř. KB4048961)
Win10/1607: KB4048953
Win10/1703: KB4048954
Win10/1709: KB4048955


Viz též diskuze na CADfóru - Inventor a AutoCAD

Žádné komentáře:

Okomentovat