čtvrtek 11. ledna 2018

Inventor HSM 2018 update 3 - co je nového?

Dne 8. ledna vyšel nový update 2018.3 pro CAD/CAM systém Inventor HSM. Tento update je dostupný všem uživatelům s platným subscription prostřednictvím utility Autodesk Desktop App nebo přímo na Autodesk Account.

Jak je známo, Inventor HSM je aplikace, která je intenzivně dále vyvíjena. Tento vývoj není zaznamenán pouze v oficiálních aktualizacích aplikace, ale také v neoficiálních - tzv. experimentálních - vydáních. Tato experimentální vydání se nestahují nebo nenabízejí ke stažení automaticky, nýbrž jsou k dispozici na následující stránce: cam.autodesk.com/inventor-hsm-experimental/

Od vydání verze HSM 2018 bylo těchto experimentách verzí vydáno již 13 - včetně oficiálních release je to již 16 aktualizací přinášejících značná vylepšení funkcí programu.

V následujících odstavcích společně nahlédneme do nejvýznamnějších nových funkcí, které se novým updatem uživatelům zpřístupnily.

Vylepšení 3D Adaptivního hrubování

Došlo k podstatnému vylepšení obráběcí strategie pro efektivní hrubování - Adaptivní hrubování. O této strategii toho bylo již mnohé napsáno, jedná se o metodu vysokorychlostního hrubování kombinovaného se zbytkovým hrubováním, při němž je zároveň kontrolováno konstantní zatížení nástroje.

U této strategie je nově možnost kombinovat sousledné i nesousledné frézování tak, aby se minimalizoval strojní čas, kdy nástroj není v řezu a zároveň nedocházelo k přetěžování nástroje plným záběrem do materiálu. Pro novou funkci je možné pro každý ze směrů frézování nastavit odlišné řezné podmínky, tedy optimální hodnotu záběru nástroje a pracovního posuvu.


staré adaptivní


nové adaptivní

2D řezání

K dispozici jsou nové strategie vycházející s funkcionality CAD/CAM aplikace Fusion 360, které umožňují programovat 2D nástrojové dráhy pro 2D řezání. Je tak nyní možné pomocí postprocesorů pro generování DXF nebo postprocesorů speciálně připravených CAD Studiem generovat programy pro 2D lasery, plasmy a vodní paprsky s možností nastavit požadovanou šířku řezu, nájezd a místo nájezdu a také výkon řezného nástroje.

Rozšířené možnosti výběru děr u vrtacích cyklů

Inventor HSM umožňuje rychle dvěma kliky vybrat všechny díry jednoho konkrétního průměru na celém dílu. Vysoce efektivní je toto u dílů s velkým množstvím vrtaných děr, u kterých by bez použití CAM systému bylo programování souřadnic děr náročné.

Tato funkcionalita je nově rozšířena o funkce rozdělení tohoto výběru pouze na díry, které začínají na stejné hloubce - začátky vrtacích cyklů se tedy nachází na jiné Z souřadnici a také je možné vrtané díry rozdělit dle hloubky, což dále usnadňuje rozhodování, který vrtací cyklus je pro které díry vhodný.

Tvarové polotovary

V nové verzi došlo k podstatnému zjednodušení postupu definice tvarového polotovaru, na základě kterého mají být generované nástrojové dráhy zbytkového frézování.

Nová je možnost výběru STL - síťového tělesa získaného ze simulace obrábění jako zdroje pro zbytkové frézování na nové upnutí, bez nutnosti toto těleso jakkoliv upravovat nebo převádět na objemové těleso.

Postprocessing

Nové přepracované dialogové okno postprocessingu, tedy pro generování NC kódu, je uživatelsky přívětivější, nabízí nové funkce pro filtrování dostupných postprocesorů ve zvoleném adresáři a dává uživatelům možnost výběru vlastních postprocesorů nebo postprocesorů, které jsou součástí instalace Inventoru HSM. K dispozici je nově také filtrace na základě výrobce řídicího systému strojů.

Uživatelská konfigurace postprocesoru, kterou je možné, pomocí funkcí, ovlivnit obsah NC kódu, je nyní v českém jazyce a k funkcím je dostupná také lokalizovaná nápověda.

Žádné komentáře:

Okomentovat