středa 7. listopadu 2018

Toleranční analýza pro Inventor

Tolerance na jednotlivých součástech používáme pro přiblížení ideálnímu stavu při použití co nejlevnější výroby s ohledem na funkčnost. Čím přesnější díl, tím náročnější a dražší výroba.

Na první pohled rozumně navolené tolerance pak po sestavení reálných dílů mohou v určitých situacích nabývat hodnot, které znemožní správnou funkčnost mechanismu. Tyto krajní situace většinou nastávají při kombinaci horních a spodních odchylek jednotlivých komponent. Pro tyto analýzy, v jednom lineárním směru (1D), vznikl nový modul „toleranční analýza“ (Inventor Tolerance Analysis, Analýza tolerancí), který funguje přímo v prostředí CAD aplikace Autodesk Inventor Professional. Jeho hlavní funkcí je výpočet a zobrazení výsledné tolerance mezi vybranými plochami modelu na základě zadaných tolerancí k jednotlivých modelům (součástem) a jejich zavazbení v sestavě.

 Tato toleranční analýza nyní bude součástí licence pro všechny uživatele konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Technicky pak bude její instalace vyžadovat aktualizaci Inventoru 2019.1 resp. 2019.2 (viz samostatný článek).Něco k vlastní funkčnosti:

V jedné součásti či sestavě je možné provádět jednu či více studií tolerancí. Pro každou studii se vyberou části modelu, mezi nimiž chci sledovat výslednou toleranci. Systém sám analyzuje zadané kóty s tolerancemi (automaticky přebírá 3D poznámky s tolerovanými rozměry), z vazeb mezi komponentami je schopen zjistit, jak na sebe navazují a výslednou toleranci a její odchylku ihned zobrazit. A to jak na 3D modelu, tak i ve výsledcích analýzy. Viz obrázky:Pro analýzu se nemusíte spoléhat na vazby či koty, ale každou analýzu je možné ručně vytvářet, upravovat, doplňovat členy apod. Provedené analýzy sestavy je možné exportovat/importovat pro další použití a varianty. Jedná se o XML soubor s vlastní příponou (*.itol). Pro výsledky je možné volit více metod analýz, toto se provádí, stejně jako několik dalších možností, v „Nastavení“ Toleranční analýzy:


Aplikace Toleranční analýza byla uvedena v několika lokalizacích (včetně češtiny). K dispozici je i Trial verze. Aktualizace Inventor 2019.2 byla uvedena vzápětí.


Jedná se o velmi podařenou aplikaci pro provádění Toleranční analýzy přímo v prostředí sestav Autodesk Inventoru, kterou jistě ocení každý konstruktér - zvláště když ji nyní dostává bezplatně jako součást subscription ke konstrukční sadě PD&MC.
Žádné komentáře:

Okomentovat