čtvrtek 14. listopadu 2019

Uveden aktualizovaný Autodesk Inventor 2020.2Autodesk uvedl novou aktualizaci určenou pro předplatitele Inventoru - Inventor 2020.2. Tato novinka přináší kromě oprav i řadu nových funkcí a vylepšení směřujících k efektivnějšímu využívání Inventoru. Ke stažení je ode dneška prostřednictvím účtu Autodesk Account nebo z nástroje Desktop App.

Přehled nových funkcí:

Sestavy

Generátor rámových konstrukcí
Do dialogu Výběr profilu u příkazů Vložit a Změnit byla přidána nová část – Kategorie – která usnadňuje vyhledávání konkrétní rodiny. Pokud vyberete kategorii konstrukčního tvaru, použije se u seznamu Rodina filtr, který zobrazí pouze dostupné možnosti.
V náhledu příkazů Použít znovu a Změnit / Použít znovu se nyní zobrazují symboly svaru a uživatelské úpravy.
Starší chování znovu použitých členů rámové konstrukce bylo obnoveno. Nyní můžete vybrat znovu použité členy rámové konstrukce a použít je jako nástroj k úpravě jiných členů.
K manipulátoru úhlu rámové konstrukce byly přidány nové ovládací prvky. Nyní můžete vytvořit přichycení po 45stupňových přírůstcích pomocí následujícího postupu:
 • Stiskněte klávesu Shift a přetáhněte šipku manipulátoru.
 • Dvakrát klikněte na šipku manipulátoru.
Vylepšení příkazu Umístit do počátku komponenty
Příkaz Sestavení > Produktivita > Umístit do počátku komponenty nyní podporuje výběr více než jedné komponenty k umístění do jedné instance. V dialogu Otevřít můžete vybrat více komponent, které chcete umístit, pomocí standardních klávesových zkratek systému Windows, Ctrl nebo Shift.

Vylepšení vazeb: Nové nastavení k řízení axiálních vazeb
Při vytváření axiální vazby se aplikace Inventor ve výchozím nastavení pokusí předpovědět nejlepší řešení pro vytvoření vazby. Nové nastavení Výchozí hodnota Proti sobě umožňuje trvale vrátit starší chování, které ve výchozím nastavení používalo hodnotu Proti sobě.

Trubky a potrubí – odvozená trasa – vylepšení pracovního postupu

 • Konstrukční geometrie je nyní při výběru prvků náčrtu k vytvoření odvozené trasy ignorována.
 • Pomocí nové možnosti místní nabídky – Odstranit – můžete ručně odstranit vloženou tvarovku z odvozené trasy.
 • U příkazů Umístit tvarovku a Umístit z Obsahového centra byly přidány tři nové možnosti místní nabídky, které usnadňují umístění tvarovky do bodu odvozené trasy: Výchozí filtry, Filtr bodů a Filtr čar.
Součásti

Na miniaturní panel nástrojů Přímé úpravy byl přidán náhled
Na hlavní miniaturní panel nástrojů Přímé úpravy bylo přidáno tlačítko náhledu pro všechny operace (Přesunout, Velikost, Měřítko, Otočit a Odstranit).


Prvky

Návrat na prvek
Při vytváření a úpravě načrtnutých prvků, například vysunutí nebo rotací, existuje další způsob, jak se vrátit z úprav náčrtu k definici prvku, příkaz Návrat na prvek. Nachází se na kartě Náčrt na pravém konci pásu karet vedle příkazu Dokončit náčrt. V textu příkazu se zobrazuje konkrétní typ prvku, na kterém se pracuje.
Ovládací prvky k úpravě hodnot
Při používání referenčních hodnot (kót, měření atd. dostupných z místní nabídky) v ovládacích prvcích úprav na panelech vlastností nebo průhledových displejích (HUD) je na konci hodnoty umístěn vstupní panel, aby bylo možné zadávat další hodnoty, například hodnoty faktorů atd.
příkaz Díra
Nastavení Povolit vytváření středových bodů bude uloženo v paměti pro příští použití příkazu.
Možnost výstupu booleovské operace
Možnost výstupu booleovské operace je zahrnuta v předvolbách. Když vytvoříte předvolbu prvku, bude v ní zahrnuta možnost booleovské operace. Ukládané možnosti jsou: Sjednocení, Rozdíl nebo Nové těleso. Možnost booleovské operace se používá v předvolbách příkazů Vysunutí, Rotace, Tažení a Spirála.
Panel vlastností – nabídka Pokročilá nastavení
Toto vylepšení ovlivňuje vytváření prvků součástí i sestav.
Do nabídky Pokročilá nastavení příkazu Vysunutí bylo přidáno nastavení Předpovědět booleovskou operaci. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto (zapnuto). Nastavení přepíše možnost výstupu booleovské operace v aktivní předvolbě. Chcete-li použít nastavení předvolby, zrušte zaškrtnutí této možnosti.

Náčrt

Vylepšení pracovního postupu souborů aplikace AutoCAD (DWG)
Pracovní postup vložení zkopírované geometrie DWG do souborů výkresu (IDW), součásti (IPT) a sestavy (IAM) byl zjednodušen. Když jste dříve potřebovali vložit geometrii aplikace AutoCAD do souboru aplikace Inventor, bylo nutné před vložením geometrie DWG přejít do režimu náčrtu. Nyní lze zkopírovanou geometrii DWG vložit následovně:
 1. V souboru součásti, výkresu nebo sestavy stiskněte kombinaci kláves Ctrl+V nebo v místní nabídce vyberte možnost Vložit.
 2. Výběrem listu, pohledu nebo existujícího náčrtu přejděte do režimu náčrtu. Zobrazí se obdélník, který lze přetáhnout.
 3. Kliknutím levým tlačítkem umístěte zkopírovanou geometrii.

Výkresy
Obecné
 • Nově je možné zkopírovat tabulku a vložit ji do stejného listu výkresu.


 • Do dialogu Náčrt > Vytvořit > Vytvořit šrafovanou oblast > Šraf bylo přidáno tlačítko Použít.Součinnost

Vylepšení pracovního postupu exportu souborů DWG
Pracovní postup exportu a uložení souboru ve formátu výkresu aplikace AutoCAD byl zjednodušen, jak je popsáno níže:
 • Dialog Soubor DWG – možnosti příkazu Uložit jako byl přejmenován na Možnosti exportu do souboru modelu DWG.
 • Průvodce Možnosti exportu souboru DWG byl přejmenován na Možnosti exportu do výkresového souboru DWG.
 • Možnost nabídky Exportovat do souboru DWG:
  • V souboru součásti nebo sestavy automaticky spustí dialog Možnosti exportu do souboru modelu DWG.
  • V souboru výkresu automaticky spustí průvodce Možnosti exportu do výkresového souboru DWG.
   Poznámka: Chcete-li průvodce obejít a okamžitě spustit dialog Uložit jako, zrušte zaškrtnutí nového políčka Vždy zobrazit výzvu k určení možností.
 • Výchozí hodnota možnosti Uložit jako typ, která je nastavena při výběru možnosti Soubor  Export  Exportovat do souboru DWG, byla změněna z výkresových souborů aplikace Inventor (DWG) na soubory DWG aplikace AutoCAD (DWG).


Vylepšení zprávy o zpracování chyb v projektech

Zprávy o zpracování chyb zobrazované, když se pokusíte otevřít soubor, který není ve vyhledávací cestě aktivního projektu, byly aktualizovány a obsahují nyní podrobnější informace o tom, jak problém vyřešit:
R2020.2Starší verze než R2020.2


Obecné

Vylepšení kruhových měření
V minulosti se naměřené hodnoty kruhové hrany zobrazovaly v jiném pořadí než naměřené hodnoty kruhové plochy. Naměřené hodnoty všech typů geometrie průměru/poloměru se nyní zobrazují v konzistentním pořadí: Průměr, Poloměr, Celková délka smyčky, Plocha.

Vylepšení výkonu
Byl vylepšen výkon nástroje Kabely a svazky při odkazování na komponenty.

Vylepšení translátoru

 • Byla přidána podpora importu formátu Creo 6.
 • JT
  • Byla přidána podpora formátu JT 10.5 – importu (čtení) i exportu (zápis).
  • Byla přidána podpora importu a exportu souborů JT s grafickými výrobními informacemi produktů (PMI).


Toleranční analýza

Pokud aplikace Tolerance Analysis není nainstalována, zobrazuje se tento příkaz na kartě Prostředí s jinou ikonou a poskytuje přístup k informacím o stažení.


3D poznámka

Nově lze u kót se zvýšenou úrovní použít příkaz Změnit rovinu poznámek a Změnit na další rovinu kandidáta.


A přehled hlavních oprav:3D poznámka
Byly vyřešeny problémy s vytvářením popisů tolerance. INVGEN-26412
Doplňky – 3D PDF
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor při exportu do souboru 3D PDF použila možnost Přeskočit všechny nevyřešené soubory, i když zákazník tuto možnost zakázal. INVGEN-26095
Doplňky – Kabely a svazky
Byla zlepšena stabilita v prostředí Kabely a svazky. INVGEN-32561
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po výběru možnosti Nahradit z Obsahového centra nefungovalo stisknutí klávesy Enter. INVGEN-26403
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se uživatelské rozhraní Obsahového centra po změně velikosti okna nezobrazovalo správně. INVGEN-26812
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zavírání dialogu Tabulka rodiny po provedení změn v tabulce rodiny nezobrazoval dialog Uložit/Ano/Ne/Storno. INVGEN-27810
Byla zlepšena stabilita při použití nástroje Aktualizovat a publikování do Obsahového centra. INVGEN-28151
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v sestavách s aktivní polohovou reprezentací, která není hlavní, byly zakázány příkazy místní nabídky Obsahového centra. INVGEN-29439
Byla zlepšena stabilita při použití nástroje Aktualizovat a publikování do Obsahového centra. INVGEN-29718
Byl vylepšen výkon při aktualizaci uživatelské knihovny Obsahového centra. INVGEN-29946
Byl vylepšen výkon při aktualizaci uživatelské knihovny Obsahového centra. INVGEN-31289
Byl vylepšen výkon při aktualizaci uživatelské knihovny Obsahového centra. INVGEN-32582
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se přizpůsobené rodiny Obsahového centra nemigrovaly správně. INVGEN-33012
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po instalaci aktualizace KB4517389 systému Windows 10 ztratily ikony kategorií Obsahového centra. INVGEN-34009
Doplňky – Design Accelerator
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po aktualizaci sestavy nepodařilo aktualizovat šroubový spoj s více středovými body. INVGEN-25861
Byl vyřešen problém s nestabilitou při práci s nástrojem Výpočet nosníků aplikace Design Accelerator a přetahování podpěry. INVGEN-32811
Byl vyřešen problém, který bránil zobrazení tlačítka Zpráva HTML aplikace Design Accelerator v nejnovějších verzích systému Windows 10 (aktualizace 1903 a vyšší). INVGEN-33185
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se přeložené řetězce děr v dialogu Šroubový spoj nezobrazovaly správně. INVGEN-33469
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se uživatelské parametry členu rámové konstrukce G_H a G_W neaktualizovaly se správným typem jednotky. INVGEN-2880
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že sestava rámové konstrukce vyžadovala, aby byl náčrt součásti adaptivní. INVGEN-13804
Byl vyřešen problém, který bránil příkazu Aktualizovat v aktualizaci sestav Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-30806
Byly vyřešeny problémy s pozicí členů rámových konstrukcí, které byly vloženy s použitím možnosti Obrátit. INVGEN-31435
Byla zlepšena stabilita při vkládání hliníkových součástí do Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-31582
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že byla ignorována možnost Možnosti aplikace/karta Součást/Automaticky použít pracovní prvky a prvky povrchu. INVGEN-32216
Doplňky – Modul iLogic
Bylo vylepšeno chování při práci s testy rovnosti pro hodnoty parametrů v pravidlech modulu iLogic. INVGEN-12769
Příkaz Měření již nezakazuje formulář modulu iLogic. INVGEN-32950
Doplňky – Simulace
Byla zlepšena stabilita při práci v dialogu Přiřadit materiály. INVGEN-30338
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor sta_sta.htm chyběl, což způsobovalo nesprávné zobrazení obsahu Průvodce pevnostní analýzou. INVGEN-33384
Doplňky – Simulace – Dynamická simulace
Byla vylepšena stabilita při vstupu do prostředí dynamické simulace. INVGEN-30781
Doplňky – Trubky a potrubí
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci tvarovek v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-30778
Byla zlepšena stabilita a robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-31244
Byl vyřešen problém, který bránil změnám orientace tvarovky v prostředí trubek a potrubí. INVGEN-31247
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při změně orientace tvarovky v prostředí trubek a potrubí nebyla k dispozici možnost místní nabídky Zadat úhel. INVGEN-32418
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se upravené vlastnosti členů a rodin obsahující segmenty neaktualizovaly v Obsahovém centru správně. INVGEN-32479
Byl vyřešen problém, který bránil vytváření nových vedení trubek a potrubí, když byl povolen sdílený projekt. INVGEN-32980
Byl vyřešen problém, který bránil možnosti úpravy selektoru Vzhled komponenty v editoru stylů trubek a potrubí. INVGEN-33549
Sestavy – rozpiska
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při práci s virtuální komponentou byla v místní nabídce rozpisky povolena možnost Otevřít. INVGEN-30034
Sestavy – Vazby-Spoj-Sestava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že když na kartě Možnosti aplikace/Barva nebyla povolena možnost Povolit funkci Prehighlight, nebylo možné vybrat spoje. INVGEN-26832
Sestavy – odvozený obal
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se neviditelné svary v podsestavě nezobrazovaly v náhradě sestavy nejvyšší úrovně správně. INVGEN-29951
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce záplaty díry nepoužívala při odvozování sestavy pohled reprezentace. INVGEN-30798
Sestavy – expresní
Byl vyřešen problém, který bránil výběru více geometrií při promítání geometrie v expresním režimu. INVGEN-30722
Sestavy – vlastnosti
Byla zlepšena stabilita při úpravách iVlastností u souborů pouze ke čtení. INVGEN-33238
Sestavy – obal
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že obal přerušení spojení nefungoval se zachovanými prvky. INVGEN-33587
Sestavy – uživatelské rozhraní
Byl vyřešen problém, který způsoboval zobrazení dialogu s upozorněním při obnovování souborů sestav. INVGEN-29820
Desktopový prohlížeč
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při prvním otevření aplikace Inventor Read-only mode chybně zobrazovala chybová zpráva. INVGEN-31294
Výkresy – poznámky – pozice
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že pozice po aktualizaci výkresu ztratily spojení s iSoučástmi. INVGEN-19327
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při otevírání výkresu s povolenou možností Odložit aktualizace zmizely pozice. INVGEN-31051
Výkresy – migrace
Byla zlepšena stabilita při otevírání souborů výkresů. INVGEN-33877
Výkresy – styly
Byla zlepšena stabilita při změně tloušťky čáry řezu. INVGEN-17446
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po změně faktoru měřítka překrývaly hodnoty značek svarů. INVGEN-29715
Výkresy – tabulky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití možnosti „Uložit přepsání položek do rozpisky“ v místní nabídce nepodařilo aktualizovat rozpisku. INVGEN-29681
Výkresy – rohová razítka – rámečky
Byl vyřešen problém s chybou cyklické závislosti, ke které docházelo při úpravě rámečku výkresu ve verzích 2020 a 2020.1. INVGEN-30852
Výkresy – pohledy
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se soubory výkresů zobrazovaly při otevření v aplikaci Inventor 2014 jinak než při otevření v aplikaci Inventor 2018 nebo novější verzi. INVGEN-29425
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že uživatelský filtr výkresu „Pohled“ nefungoval. INVGEN-30206
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se základní pohled neaktualizoval tak, jak bylo definováno reprezentací zobrazení v expresním režimu. INVGEN-31397
Byl vyřešen problém, který způsoboval problémy s výkonem při aktualizaci výkresu ve verzi R2019. INVGEN-31684
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při změně umístění náhledu nefungovala možnost příkazu Základní pohled > dialogu Výkresový pohled > karty Možnosti obnovení > Všechny kóty modelu. INVGEN-32079
Byla zlepšena stabilita při vypnutí možnosti Odložit aktualizace po otevření výkresu. INVGEN-32395
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při úpravách docházelo k neočekávané změně měřítka výkresového pohledu a faktor měřítka nebyl uveden v hodnotě předvolby. INVGEN-33804
Platforma
Byl vyřešen problém, který způsoboval vznik mezery mezi vybranou rovinou a rovinou pohledu řezu. INVGEN-24564
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se čísla s desetinnými hodnotami nezobrazovala při použití knihovny libxl správně. INVGEN-29526
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnoty iVlastností nezobrazovaly, pokud byl řetězec delší než 500 znaků. INVGEN-29529
Byl vyřešen problém se zobrazováním horní části dialogů výzev. INVGEN-30069
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hrany siluet nezobrazovaly správně. INVGEN-30273
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se šablony obsahující tečku v názvu souboru nezobrazovaly při přístupu pomocí dialogu „Vytvořit na místě“ v seznamu šablon. INVGEN-30324
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že složky aplikace Inventor zůstávaly v Průzkumníku Windows uzamknuty, i když byly všechny soubory zavřeny. INVGEN-30807
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že proměnná %Release% v cestě návrhových dat nefungovala správně. INVGEN-31648
Byla zlepšena stabilita při práci s osamocenými objekty OLE. INVGEN-32046
Byl vylepšen výkon při spouštění aplikace Inventor. INVGEN-32369
Parametry
Byl vyřešen problém, který bránil zobrazení dialogu Upravit buňku při jeho otevírání prostřednictvím dialogu Parametry. INVGEN-29630
Byla zvýšena stabilita a výkon při aktualizaci parametru v aplikaci Excel. INVGEN-30783
Součásti
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubory součástí s více tělesy vytvořené v aplikaci LT vytvářely neočekávaně velké soubory součástí. INVGEN-29161
Byl vyřešen problém, který po instalaci aktualizace Inventor 2019.1 Update bránil správnému zápisu korejštiny do Konstruktérského zápisníku. Další informace naleznete v tomto článku. INVGEN-29269
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru součásti. INVGEN-31476
Součásti – 2D náčrt
Výpočty vlastností oblasti jsou nyní přesné. INVGEN-23248
Byla zlepšena stabilita při odstraňování entity náčrtu. INVGEN-30363
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vlastnosti oblasti náčrtu ignorovaly úpravy provedené pomocí příkazu Upravit souřadnicový systém. INVGEN-31298
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Otočit u 2D náčrtu nezměnil počátek geometrie. INVGEN-31344
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při úpravách náčrtu na místě nefungovala správně možnost Vybrat prvky náčrtu. INVGEN-33363
Součásti – Vysunout, Rotace, Tažení, Spirála
Byl vyřešen problém, který bránil vytvoření tažení tělesa při použití kterékoli z následujících možností tažení: Konstantní, Rovnoběžné nebo Zarovnat s orientací vektoru. INVGEN-22037
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nastavení tažení Pevná orientace a Zarovnaná orientace nefungovala správně. INVGEN-24060
Byl vyřešen problém, který bránil vytvoření řezu tažení tělesa při použití možnosti Rozdíl u booleovské operace. INVGEN-24616
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po vytvoření prvku tažení vytvořila v prohlížeči místo složky objemových těles složka povrchových těles. INVGEN-25926
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že prvek tažení vytvářel geometrii nesprávně. INVGEN-27679
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kolečko myši na panelu vlastností nefungovalo správně. INVGEN-28188
Byl vyřešen problém, který bránil vytvoření prvku vysunutí v importovaném souboru DWG, který byl importován s vypnutou možností Zavazbit koncové body. INVGEN-30758
Byl vyřešen problém, který bránil vytvoření prvku vysunutí při přepnutí členu iSoučásti. INVGEN-31624
Byla zlepšena stabilita při rušení výběru profilů během úpravy prvku tažení. INVGEN-32328
Součásti – zaoblení – zkosení
Byla zlepšena stabilita při vytváření prvku zaoblení. INVGEN-31563
Součásti – volný tvar
Byla zlepšena stabilita při slučování hran povrchu volného tvaru. INVGEN-29293
Součásti – díry a závity
Byla zlepšena stabilita v prostředí náčrtu. INVGEN-23561
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že pokud byly dvě plochy v součásti s více tělesy totožné, nebyl výchozí směr díry správný. INVGEN-30491
Součásti – iPrvky a iSoučásti
Byla zlepšena stabilita při použití iPrvku a nedostatku paměti počítače. INVGEN-33088
Byla zlepšena stabilita při použití razníku. INVGEN-33221
Součásti – plech
Byl vyřešen problém, který způsoboval, že v rozvinech plechů chyběly osy. INVGEN-28757
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při použití německého jazykového balíčku nezdařila funkce řezu. INVGEN-30293
Byl vyřešen problém s tím, že příkaz opakovaného ohnutí plechu používal nesprávnou pevnou plochu. INVGEN-31826
Součásti – Skořepina, Zesílení, Odsazení, Reliéf
Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem Skořepina. INVGEN-28198
Součásti – uživatelské rozhraní
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se velikost textu náčrtu při změně jednotek dokumentu neaktualizovala. INVGEN-33165
Převodníky
Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se písma čárových kódů ve výkresech exportovaných do formátu PDF neexportovala správně. INVGEN-28721
Byl vyřešen problém, který bránil exportu poznámek a rohových razítek do souboru DWG aplikace AutoCAD se správným měřítkem. INVGEN-30737
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po exportu výkresu aplikace Inventor do souboru DWG aplikace AutoCAD chybělo šrafování. INVGEN-31220
Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se symboly kurzívy AIGDT tiskly ve výkresech exportovaných do formátu PDF v normálním stylu. INVGEN-33329
Byla zlepšena stabilita při exportu do formátu CAD JT pomocí konfiguračního souboru. INVGEN-33501
Uživatelské rozhraní – přizpůsobení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u přizpůsobených příkazů pásu karet chyběl text a bylo obráceno jejich pořadí. INVGEN-26616

Známé problémy

Instalace
Pokud byly verze Inventor 2020.1, 2020.2 a samostatný jazykový balíček instalovány jedna po druhé po instalaci původní verze Inventor 2020, způsobí odinstalace verze 2020.2 následné problémy. Chcete-li tento problém vyřešit, přeinstalujte aplikaci Inventor 2020.2 nebo odinstalujte/přeinstalujte samostatný jazykový balíček. DEPLOY-4504
Toleranční analýza
Pokud není nainstalována aplikace Tolerance Analysis, zobrazí se dialog s pokyny ke stažení v angličtině.

Žádné komentáře:

Okomentovat