úterý 14. ledna 2020

Aktualizace Vault 2020.2 – Tvarové vyhledávání

Předvánoční aktualizace PDM systému Autodesk Vault 2020.2 přináší velké množství oprav. Ve verzi Vault Professional 2020.2 navíc přibyla zcela nová funkčnost, a to Tvarové vyhledávání duplicit. Tato nová technologie umožňuje v databázi Vaultu vyhledat tvarově identické díly a zobrazovat v přehledném reportu. Přináší nástroje do prostředí Autodesk Inventoru, kde jste schopni jednoduše díly vyhledat a nahradit tvarově identickými díly, které jsou již ve Vaultu zařazeny a schváleny.

Cílem je eliminovat počet dílů, které jsou tvarově identické. Vzniklé například nevhodným kopírováním celých sestav, zbytečnou konstrukcí dílů, které se již v minulosti vyráběly apod. Docílíte tak snížení počtu skladových položek a tím i ceny pro jejich správu. Přímo z prostředí Inventoru dokážete vyhledat díly, které již byly někdy vyrobeny a efektivně je využít pro nové zakázky. Cenová úspora v odděleních navazujících na konstrukci, hlavně pak v technologii, je obrovská.

Pravidelné reporty umožňují udržovat přehled o aktuálním stavu tvarově duplicitních dílů v rámci celé konstrukce a tím zabezpečit správná manažerská rozhodnutí i jejich eliminování.


Funkčnost a práce s modulem Tvarového vyhledávání podrobněji:

Nastavení systému:

Vybráním složek určíte, kde se bude indexovat obsah a kde následně zobrazovat informace o duplicitách.
Pro vyhledávání se vytvoří úlohy, které jsou pak zpracovány na pozadí pomocí Vault Job Processoru. S každým novým zařazením CAD souborů do vybraných složek Vaultu se automaticky vytváří nové úlohy.Reporty:

"Řídicí panel duplicit" zobrazuje aktuální stav indexovaných souborů, duplicitních a jedinečných součástí.
Ovládání z prostředí Inventoru

V prostředí Inventoru je možné velice rychle dohledat duplicity k vybranému dílu a následně zvolit jednu z několika operací. Zobrazit informace o identických dílech ve Vaultu, otevřít je, či vložit do sestavy. Velmi efektivní funkcí je přímá náhrada identických dílů díly z Vaultu jedním tlačítkem. 


Principy vyhledávání a identifikace duplicit:

Vyhledávání duplicit probíhá na úrovni dílů, kdy se identifikuje vlastní tvar nezávisle na způsobu modelování. 

Ne-geometrické parametry tělesa (např. materiál, hustota, barva a pod.) nemají vliv na identifikaci duplicit. Tedy se při vyhledávání nezohledňují. To samé platí pro orientaci modelu v prostoru či pro zrcadlené díly. 

Pokud jsou díly tvořeny více tělesy, nejedná se o duplicitu.


Ukázka práce v Inventoru:Další novinkou je podpora iLogic pravidel Vault Serverem:

Díky tomuto vylepšení bude možné využít Job processor pro zpracování uživatelských iLogic pravidel, a to jak pravidel externích, tak pravidel vložených v dokumentu.

Takže všichni, kteří používají iLogic pravidla od CAD Studia, či si je vytvořili sami, mohou jejich spuštění přesunout na Job processor a to třeba až ve fázi schvalování dokumentu.Pozor, aktualizaci Vaultu 2020.2 nejprve konzultujte s našimi techniky. Neinstalujte si sami. Aktualizace vyžaduje aktualizaci nejen klienta, ale i serveru, což je závislé na řadě dalších procesů a musí splňovat systémové požadavky. Akci je nutné provést v koordinaci s našimi konzultanty, zejména pokud máte Vault napojen na ERP systém či jiné agendy. 

Žádné komentáře:

Okomentovat