úterý 7. září 2021

Navisworks, viac ako len prehliadač modelov

V rámci zefektívnenia nie len konštrukčno-technologických procesov vo firme, vám spoločnosť Autodesk ponúka aplikácie a nástroje zamerané na účely spojené s tvorbou vstupných a výstupných dát, vytváraním animácií, grafických podkladov, ako aj samotnú podpornú prácu s návrhom, ich detailné preskúmanie a mnoho ďalšieho.

V minulom článku Prečo 3ds Max? sme vám v krátkosti predstavili software Autodesk 3ds Max, načo slúži, a uviedli jeho hlavné prínosy pre efektívnejšie využitie v rámci balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Zamerali sme sa predovšetkým na technológiu renderovania ako nástroja pre marketingové účely.

Ďalšou veľmi obľúbenou aplikáciou v tomto smere, ktorú sem môžete zaradiť, je program Navisworks od spoločnosti Autodesk.

V programe Navisworks máte možnosť vytvárať vizuálne grafické podklady aj pomocou cloudového renderovania, ktorý je okrem iného dostupný aj v spomínanej aplikácií 3ds Max. V dialógovom okne Autodesk Rendering máte možnosť mapovať materiály, vkladať rôzne typy svetiel a osvetliť model aj pomocou „Slnka“, ovládaním rôznych parametrov a vlastností. Za zmienku stojí aj voľba renderovania 360° panorám a možnosť ich následného zdieľania. 

Ukážka práce a nastavenie scény pre výpočet cloudovým renderovaním

K ďalším neprehliadnuteľným funkciám patrí napr. definovanie výberovej množiny objektov za účelom zmeny materiálu alebo vyhľadávania elementov, detekcia kolízií, mapovanie dát z externých aplikácií, napr. Excelu, alebo aj demonštrácia, resp. simulácia výstavby objektu.

Za pomoci tzv. skriptov môžete otvárať napr. dvere pri prechádzke vašou výrobnou halou, zaznamenávať všetky kroky a následne vytvárať profesionálne animácie. Nie je to však jediný spôsob animovania vášho objektu, môžete tak urobiť aj pomocou plynulého prechodu medzi snímkami, ktoré si postupne vytvárate z rôznych pohľadov pri skúmaní modelu. 

Prechádzka výrobnou halou a následný grafický výstup po renderovaní vytvoreného pohľadu

Navisworks je obľúbený prevažne v rade stavbárskych firiem avšak využitie v strojárskej oblasti za ničím nezaostáva. Poďte sa presvedčiť, že Navisworks je vo veľkej miere využiteľný práve pre svoju jednoduchosť a rýchlu navigáciu na vkladanie a prehliadanie relatívne veľkých zostáv  a podpornú prácu s dátami aj iných CAD aplikácií. 

Možností ako pracovať s modelom a vyšperkovať proces vášho návrhu k dokonalosti ponúka Autodesk naozaj veľa. Stačí sa len správne rozhodnúť a obrátiť sa na spoločnosť Arkance Systems


Žádné komentáře:

Okomentovat