čtvrtek 28. října 2021

Parametrizácia ohybov plechových modelov bez histórie návrhu

V procese návrhu, či už samotného výrobku alebo zariadenia, vám častokrát ,,pristanú pod ruku“ aj dáta tretích strán, s ktorými potrebujete v rámci ďalšieho spracovania adekvátne pracovať a predovšetkým, ak sa jedná o 3D modely, vedieť ich dodatočne editovať. 

V niektorých prípadoch je znalosť štandardných príkazov za účelom plnohodnotných editácií nedostačujúca. V ďalších prípadoch môže ale pomôcť správna kombinácia a postupnosť používania príkazov tak, aby sme sa vyhli zdĺhavému prekresľovaniu zložitých modelov, čo sa častokrát stáva rutinou, ak nevieme nájsť iný spôsob.   

V tomto technicky zameranom článku si ukážeme postup spracovania .stp modelu, a to konkrétne plechovej súčiastky, ktorá po importovaní do prostredia Inventor Professional neobsahuje prvky, z ktorých bola vytvorená.

1. Po importe .stp modelu si môžeme všimnúť, že stromový prehliadač je prakticky ,,prázdny“ a neobsahuje žiadne prvky pre editáciu telesa. Importovaný model uložíme do formátu .ipt.

2. V prvom kroku potrebujeme ,,vynulovať“, resp. odstrániť miesto zaoblenia a vytvoriť ostrú hranu. Docielime to pomocou príkazu Přímé úpravy a výberom možnosti Odstranit – vyberieme a odstránime plochu vonkajšieho aj vnútorného zaoblenia.

POZOR! V prípade upravovaných a vystrihnutých rohov môže byť potrebné okrem vnútornej a vonkajšej plochy, odstrániť aj zvyšné plochy (1) na okraji samotného zaoblenia, alebo ,,vyplniť medzery“, resp. výrezy (2) rohu tak, aby sme dostali zmysluplný výsledok, s ktorým si aplikácia poradí a vytvorí v mieste zaoblenia ostrú hranu. V takomto prípade nemusí byť výsledok úplne totožný v porovnaní s prvotnou geometriou rohov.3. V ďalšom kroku prevedieme teleso na plech a zvolíme si požadované Pravidlo plechu (ideálne totožné s hrúbkou plechového modelu).

4. V poslednom kroku príkazom Ohyb a výberom vnútornej hrany vytvoríme editovateľný ohyb v mieste predchádzajúceho zaoblenia.

5. Rozvin plechovej súčiastky následne môžeme z takto nakonfigurovaného tvaru vytvoriť príkazom Vytvořit rozvin.

POZOR! Aplikácia Inventor Professional dokáže spraviť rozvin aj z priamo importovaných plechových komponentov bez ďalšieho zásahu, pokiaľ má model vo všetkých smeroch rovnakú hrúbku. Spôsob popisovaný v tomto článku slúži na dodatočnú parametrizáciu a prípadnú editáciu plechových prvkov, konkrétne ohybov. 

V prípade záujmu o ďalšie užitočné možnosti a tipy ako zefektívniť svoju prácu pomocou aplikácie Inventor Professional sa neváhajte obrátiť na tým spoločnosti Arkance Systems, vášho partnera na ceste za úspechom.          

Žádné komentáře:

Okomentovat