středa 19. dubna 2023

Měření na stroji v Autodesk PowerMill

 Po prvních úspěšných implementacích měření na stroji v aplikaci Autodesk Fusion 360 (psali jsme zde) se aplikačnímu týmu Arkance Systems podařilo implementovat i měření na stroji v CAM systému Autodesk PowerMill.

Díky možnosti měření tvarových ploch jsme schopni zjistit případné nedostatky obrábění přímo na stroji a výrazně tak ušetřit čas potřebný pro přesun obrobku na 3D měřicí zařízení a zpět na obráběcí stroj.

Proces měření v Autodesk PowerMill

Pomocí bodů nebo křivky definujeme místa, která chceme měřit a vytvoříme dráhu měření sondou. Samozřejmostí je kompletní kontrola kolize dráhy měření, včetně kontroly s kinematickým modelem obráběcího stroje. Společně s NC programem pro měření, uloží PowerMill také konfigurační soubor měření a 3D model obrobku pro následné porovnání.  NC kód spustíme na obráběcím stroji, který zaznamená naměřené hodnoty bodů ze sondy a zapíše je do souboru. Následně tento soubor výsledků měření spolu s 3D modelem nahrajeme do cloudového prohlížeče Autodesk drive. Autodesk drive porovná naměřené hodnoty ze stroje s nominální hodnotou daného bodu na 3D modelu obrobku a zobrazí vyhodnocení tohoto porovnání pomocí barevné mapy.

Pro každý bod jsme schopni zjistit jeho přesnou odchylku od nominální hodnoty. Navíc díky tomu, že jsou výsledky měření zobrazeny pomocí Autodesk Drive, není zobrazení výsledků závislé na žádném programu. Stačí nám pouze internetový odkaz, který jsme schopni otevřít na jakémkoliv zařízení, které disponuje internetovým prohlížečem (PC, tablet nebo mobilní telefon).

Celý proces je popsaný na následujícím videu.


Využití 3D korekce pro zlepšení výsledků obrábění

Pokud po změření dílce zjistíme, že na obrobku ještě zbývá neobrobený materiál, jsme schopni požadované oblasti znovu obrobit za použití 3D korekce. Autodesk PowerMill umožňuje použít 3D korekci na všechny dokončovací strategie pro 3osé nebo i 5osé souvislé obrábění. Díky tomu můžeme pro doobrobení znovu využít již existující dráhy nástroje, a ušetříme tak čas, který by byl potřebný k přepočtu dráhy nástroje se záporným přídavkem.

Požadavky pro měření na stroji v Autodesk PowerMill

Podporované jsou následující řídící systémy: 

  • Heidenhain 
  • Siemens 
  • Fanuc 

Nezbytná je aktualizace postprocesoru pro doplnění měřících sekvencí. 

Implementace měření přímo na obráběcím stroji dokáže zkrátit výrobní časy ve výrobě a zajistit vyšší kvalitu výroby. Aplikační technici Arkance Systems vám rádi pomohou se začleněním měření na stroji do vašeho výrobního procesu.

Výsledky měření v Autodesk drive
Žádné komentáře:

Okomentovat