pátek 2. června 2023

Fusion 360 | Aktualizace květen 2023 | Novinky nejen ve výrobě

V dnešním článku jsem si pro vás připravil výběr z novinek, které přibyly ve velké Květnové aktualizaci aplikace Autodesk Fusion 360, verze V.2.0.16265. Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, například přes F360.cz


Upozorňuji, že tato aktualizace programu Fusion360 vyžaduje minimální operační systém macOS Big Sur 11 nebo Windows 10 (v1809) a novější. Bezplatnou českou lokalizaci zahrnující i většinu nových funkcí si můžete stáhnout na chci.fusioncesky.cz.

Ještě předtím, než se dostaneme k samotným novinkám, bych rád zmínil, že máte do 6. července jedinečnou možnost získat Fusion 360 se slevou 2+1 zdarma!

A teď už k samotným novinkám:

Odložení aktualizace 

Spousta uživatelů delší dobu volala po možnosti odložení aktualizace. S touto aktualizací Fusionu 360 jsme se této funkcionality dočkali. Nyní můžete aktualizaci odložit o 3 dny. Uživatelé s plnou licencí, startup licence a uživatelé s trial verzemi mohou aktualizaci odložit o dalších 11 dnů, tedy dohromady lze aktualizaci odložit o 14 dnů.

Obecně je doporučeno mít nejnovější verzi aplikace Fusion 360 a to nejen proto, abyste získali přístup k nejnovějším funkcím a vylepšením, ale také proto, abyste zajistili, že vaše verze aplikace Fusion 360 bude kompatibilní s ostatními členy týmu. To je také důvod, proč je odložení aktualizace nastaveno na maximálně 14 dní. Překročení tohoto rozsahu může způsobit problémy s rozdíly ve verzích.

Když jste uprostřed důležitého úkolu a chcete minimalizovat narušení pracovního postupu, odložení aktualizace vám může pomoci soustředit se na daný úkol a dokončit práci. 

Vylepšení funkce Zkratky / ShortCuts

Funkce Zkratky nyní bere v potaz i čísla. Pokud tedy zadáte do vyhledávání číslo, Fusion 360 Vám nově dokáže vyhledat požadovanou funkci.

Změna velikosti dialogových oken

Nově ve Fusion 360 můžete měnit velikosti dialogových oken za jakýkoli roh okna. Dříve bylo možné použít pouze levý horní roh (pokud bylo dialogové okno v Doku), nebo pravý spodní roh (pokud bylo dialogové okno volně plovoucí v prostoru). 

Vylepšení výkonu

Fusion 360 je nyní rychlejší než kdy dříve! Zde jsou některé klíčové body této aktualizace:

 • Otevírání projektu: Až o 47 % vyšší výkon při otevírání souborů návrhu.
 • Sestavy: Výběr 2. komponenty s příkazem Pole / Zrcadlení / Přesunout lze nyní provést okamžitě, zatímco dříve bylo třeba asi 218 sekund (asi 3 a půl minuty).
 • Až 2,4x vyšší výkon při provádění funkce Break Link / Přerušit spojení pro soubory návrhů.
 • Přepnutí na kartu pohybu, v dialogu Upravit spoj se u některých souborů návrhu zlepšilo a je okamžité.
 • Modelování: K dispozici je asi 20 % -64% zlepšení výkonu pro generování náhledu funkce Loft / Tažení. 
 • Při použití funkce Zrcadlení & Pole s mnoha vybranými tělesy v rámci přímého modelování dochází ke zlepšení výkonu o 83–114 %.

Výroba

Nové 4 osé strategie 

Z Preview se do Machining extension dostávají strategie pro 4 osé hrubování a dokončení. Pokud tak máte jakýkoli rotační dílec jsou tyto dvě strategie naprosto ideální. Nejenže velmi dobře dokážou samostatně najít oblasti pro frézování, ale dokážou i předsadit nástroj tak, abychom nefrézovali středem nástroje vůči ose rotace dílce, což je velmi ceněné s ohledem na kvalitu výsledného povrchu a životnost nástroje. Obě tyto strategie navíc podporují redistribuci bodů pro plynulejší pohyb stolu, děličky, nebo hlavy. 

Strategie Rotační kontura

Strategie Rotační Kontura je dokončovací strategií, kterou lze využít pro obrábění kolmých stěn na rotačních dílcích. Její využití naleznete u různých unašečů, kde potřebujeme docílit kontinuálního pohybu po stěně šroubovice. Parametr Minimální konečný poloměr obrábění můžete použít k určení množství materiálu, který se má odebrat při konečném kroku.


Strategie Rotační kapsa

Strategie Rotační kapsa je hrubovací strategií, která vám umožní odstranit velké množství materiálu na rotačních dílech. Materiál můžete efektivně odstranit pomocí možnosti Automatického kroku, který (jak už název napovídá) automaticky upraví kroky dolů tak, aby se shodoval s válcovým povrchem. Pokud používáte toroidní frézu, můžete použít možnost Odsazení nástroje, abyste se vyhnuli frézování středem nástroje.


Dodatečné 5 osé možnosti pro strategii Víceosá kontura (Preview)

Víceosá kontura má nyní více komplexních 5 osých možnosti držení nástroje, které můžete aktivovat mezi Preview funkcemi. Takže je strategie konzistentní se zbytkem dokončovacích strategií. 

Primární osa nástroje nyní může používat K nebo OD bodu/křivky. Lze zapnout automatické předcházení kolizím, aby se zabránilo kolizím mezi nástrojovou sestavou a obráběným modelem. Chcete-li tyto možnosti vyzkoušet, zaškrtněte políčko "Additional multi-axis options for the Multi-Axis Contour strategy". Upozorňuji, že tato verze Preview funguje pouze pro ty z vás, kteří mají Výrobní rozšíření.

Nová možnost „Pouze Profil“ pro Rovinnou strategii.

Rovinná strategie má nyní možnost vytvořit nástrojové dráhy pouze v profilových oblastech, kde se setkávají svislé/strmé a ploché části modelu. S touto funkcí získáte podobné výhody jako při použití 2D kontury, ale také výhody dráhy nástroje, která zohledňuje model – namísto kontury modelu. Funkci lze také využít pro dokončení stěn, a to s použitím možnosti Více hloubek. Plochá strategie také těží z přístupu ke zbytkovému obrábění z předchozích operací, což vede k přesnějším výsledkům, protože 2D kontura používá pro zbytkové obrábění pouze předešlý nástroj. Avšak, jako 3D dokončovací strategie nemá k dispozici korekce nástroje. 

Vylepšené náhledy s poznámkami pro soustružnické nástroje

Soustružnické nástroje nyní vykreslují parametry, které u nich editujeme a zadáváme. Díky tomu máme lepší představu ohledně vytvářených nástrojů. 

Funkce „Žádné tažení“ ve strategii Soustružení profilu

Nově je přidána funkce Žádné tažení do hrubovací soustružnické strategie. Lze ji použít v okamžiku, kdy je nástrojová dráha nastavena se zbytkovým obráběním. 

U strategie 2D Sledovat je nově možné použít prodloužit

Strategie 2D Sledovat nyní dovoluje prodloužit nástrojovou dráhu, díky tomu nemusíme vytvářet pomocnou geometrii, kterou má nástroj následovat i s nájezdem a výjezdem.  

Vylepšení: Dynamický náhled nástroje (Preview) 

Vylepšení se dočkává i Dynamický náhled nástroje. Ten zůstává pořád v režimu Preview a pokud o něj máte zájem, musíte ho aktivovat. 
 • Opravena tloušťka soustružnických nástrojů, zejména v palcích
 • Lepší měřítko kompenzačního bodu (již nepřekáží!)
 • Zvýraznění upravované části dříku a upínače
 • Překrývající se plátky nožů a držáku by se měly lépe zobrazovat

Opravy výběru geometrie 

V lednu 2023 Autodesk zavedl novou metodiku výběru kontur pro řízení oblastí frézování a limitaci nástrojových drah. Tato aktualizace navazuje na vylepšuje stávající chování:
 • Strategie 2D Sledovat nepodporovala prodloužení geometrie. Nyní tato funkcionalita přidána.
 • Strategie 2D Kapsování a 2D Adaptivní nedokázala pracovat s funkcí „Seřadit podle hloubky“ při některých metodách výběru. 
 • Výběr pomocí siluety vytvářel prázdné dráhy nástroje v případě použití 2D Kapsy
 • 2D Kontura nebyla přepočítána v případě, že byla změněna strana obrábění. 
 • Opraven problém s výběrem Řetězení pomocí prvního samostatného kliknutí na vybíranou konturu, kde Fusion ignoroval výchozí nastavení uživatele.
 • Oprava zobrazení různých směrových šipek.
 • Opraven problém s náhledem chybějícího řetězce.
 • Problémy se zobrazením CAD modelu a velmi výrazného WCS (Nulového bodu) při některých výběrech byly opraveny.


Za CAM team společnosti Arkance Systems 
Tomáš

Žádné komentáře:

Okomentovat