středa 16. září 2015

Subscription Advantage Pack pro Nastran In-CAD 2016

Byla uvolněna aktualizace simulačních nástrojů Autodesku, konkrétně se jedná o tzv. "Subscription Advantage Pack" (zkráceně SAP) pro Autodesk Nastran In-CAD 2016. Balíček s novými funkcemi rozšiřujícími stávající nástroje Nastranu In-CAD je tedy určen pro zákazníky s aktivním Maintenance nebo Desktop Subscription.

Mezi novými funkcemi tohoto rozšíření najdeme např.:

  • Zvýšení výkonu (řešení některých výkonnostních problémů)
  • Zatížení ložiska
  • Možnost importu simulace z pevnostní analýzy Inventoru
  • Příkazy pro vytvoření střednicových a odsazených ploch
  • Popisky u tlačítek příkazů na kartách nástrojů
  • Podpora reprezentací Inventoru
  • Automatický import materiálů z Inventoru při vytvoření simulace
  • A mnoho dalších...

Nastran In-CAD v prostředí Inventoru 2016:


Aktualizace by měla být automaticky dostupná přes váš Autodesk Application Manager nebo na Autodesk Accounts.

Viz též Nastran In-CAD

Žádné komentáře:

Okomentovat