čtvrtek 15. září 2016

Johnsonovy vztahy pro výpočet vzpěru

Možná jste si ve výpočtu vzpěru pomocí modulu Design Akcelerátoru všimli, že výsledky dle Johnsona dosahují občas podivně vysokých hodnot. Na příčinu se podíváme v dnešním krátkém článku.Johnsonovy vztahy pro vzpěr lze použít v případě, že se jedná o tzv. krátký prut, u kterého může dojít k porušení v tlaku bez významné ztráty stability. Je pro ně charakteristické, že štíhlostní poměr lambda < kritický štíhlostní poměr lambda_cr.
Design Akcelerátor hodnotu kritického štíhlostního poměru nezobrazuje, proto lze použít vztah uvedený níže, kde E je modul pružnosti v tahu [MPa] a Re je mez kluzu materiálu [MPa].
Pokud se nejedná o krátký prut (lambda > lambda_cr), dojde od určité délky prutu (při zvětšování jeho délky) k výpočtu negativní hodnoty kritického napětí podle Johnsona, kterou Design Akcelerátor interpretuje jako 999999.00 MPa. Toto následně ovlivní i ostatní výsledky podle Johnsona, které pak dosahují velmi vysokých hodnot.
Klíčové je tedy vědět, jaké jsou hodnoty štíhlostních poměrů, a od toho se odvíjí, které výsledky z výpočtu vzpěru můžeme použít. Pro krátké pruty jsou Johnsonovy vztahy platné a pro dlouhé pruty je nutné využít Eulerovy vztahy.

Žádné komentáře:

Okomentovat