pátek 29. září 2017

Novinky Fusion 360 - update 29.9.2017

Novinky Autodesk Fusion 360 - update 29.9.2017

Za necelé dva měsíce od posledního update tu máme opět další významnou aktualizaci Autodesk Fusion 360.
Nové funkce jsou určeny pro všechny uživatele zabývající modelováním, simulacemi, 2D výkresy a obráběním. Hodně nových funkcí je v oblasti práce s plechovými díly, kde se tato funkčnost poprvé objevila v minulém update. Za zmínku stojí i aktualizace verze Fusion pro web prohlížeč - „Browser Client“.

Modelování


            Patch (záplata) – řídicí křivka/bod

Příkaz Patch, neboli záplata, je nyní i s volbou „interior Rails/Points“ - volně řečeno, další určení tvaru pomocí řídíií křivky či bodu. Docílí se tak širší možnosti využití tohoto příkazu pro tvorbu ploch.

Loft – výběr hrany modelu

Při výběru hran či profilů pro tažení je možné vybírat přímo hrany či plochy modelu. Docílíte tak podstatně rychleji požadovaného modelu a není nutné vytvářet další pomocné křivky či náčrty.


Simulace

Export simulačního modelu

Pokud pro simulaci provedete významné změny modelu pro zvýšení efektivity vašeho návrhu, můžete tyto změn jednoduše zachytit a exportovat jako nový návrh Fusion 360. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem a vyberte možnost „Exportovat“. Získáte tak možnost uložit jej jako kopii v jiném projektu nebo exportovat jako zálohu F3D.

Oprava koeficientu bezpečnosti při teplotní analýze

                Předchozí verze nepočítala matematicky správně koeficient bezpečnosti při teplotní analýze. Pokud byly použity materiály závislé na teplotě, výstupem byly nulové výsledky. Chyba je opravena.


            Další vylepšení a opravy

                Při změně jména návrhu uvnitř Fusion 360 se automaticky aktualizují dráhy v HSM, simulační studie i 2D výkresy, bohužel změny jména nebyly zcela podchyceny, proto došlo ke změně a nyní se již vše plně aktualizuje.
                Při zobrazení výsledků v prohlížeči došlo k aktualizaci zobrazení šroubového spoje, a pevného spojení, výsledky se nyní zobrazují tak jak mají.
                Pro zobrazení výsledků Teplotních analýz je nyní k dispozici i Typ „Thermal Gradient“ (teplotní přechod).HSM CAM

            Vrtání

                Pro hromadný výběr je nyní k dispozici nová volba pro výběr děr podle průměrů a hloubek. Pokud máte více děr, které mají stejnou hloubku Z, tak nyní pomocí nové volby vyberete jednu díru a Fusion nalezne všechny zbývající, které mají stejnou hloubku.

            CAM Pojmenované pohledy

                Podobně jako jsou v modelovacím prostředí možno vytvářet a ukládat vlastní pohledy na model, pak je toto již možné i v prostředí CAMu.
                Dále pak došlo ke kosmetické úpravě při přejmenování z WCS Probe na „Probing“ .
               

            Soustružení

                Přidání operace “From Chuck“ pro soustružení pomocí sekundárního vřetena.
                Dále pak, pokud se používá odsazení čela součásti (přední/zadní) pomocí parametrů, pak se při změně toto automaticky aktualizuje.


2D výkresy

            Chytré šablony

                Podobně jako v Inventoru můžete vytvářet šablony obsahující předpřipravené pohledy, kusovníky pro sestavy/jednotlivé komponenty a tabulky ohybů a děr.   A nejen to.


            A zde stručný postup  jak na to:

                V menu vyberete „New Drawing Template“
                V takto vytvořené šabloně vytvořte nejdříve základní (Base View) a pak ostatní požadované pohledy podle toho, pro co šablonu vytváříte – plechy, díly, sestavy na jednotlivé listy. Takto vznikne více-listá šablona. Jak se to chová? Pokud budete mít ve vaší šabloně list pro plechové díly a pak budete tvořit výkres ze součásti, která nebude plech, pak se tento list automaticky vynechá.
                A jako bonus je přidáno otočení základního pohledu (Base View) jak do šablony, tak i do standardního výkresu. Všechny odvozené pohledy se samozřejmě automaticky aktualizují.


            Popisy ohybů na textu s odkazem

                Pokud máte ve výkrese umístěný pohled na rozvin plechové součásti, můžete umístit přímo na odkazovou čáru popis ohybu obsahující směr, úhel a poloměr ohybu. Poklepáním na text můžete text upravit pomocí standardních nástrojů pro úpravu textu.


            Kóty a popisy

                Na jedno kliknutí je nyní možné jednoduše zobrazit či skrýt počáteční nuly na kótách (nula před desetinnou čárkou).
                Pro přesné odsazení kót stačí kótou přejet přes předchozí a ta se automaticky umístí ve správném odsazení (nastaveném v normě).
                TIP: pokud chcete kótu umístit mimo zarovnání, přidržte klávesu  „SHIFT“


            Středové značky pro pole

                Tento nástroj doplní správné středové značky do vybraných polí prvků. Podporují kruhové pole, lineární pole a dokonce i drážky. Pokud je drážka zakřivená, stačí vybrat hrany a nástroj automaticky nalezne a zobrazí středovou osu.
                Dále byla opravena chyba při exportu do PDF pro vícelisté výkresy.

Browser client

                Jak asi víte, je k dispozici i Fusion fungující ve web prohlížeči - „Browser client“. Ačkoli obsahuje jen část z funkčnosti plného Fusion, tak nabízí nástroje hlavně pro zobrazení a drobné úpravy „na cestách“. Nově přibývající funkčnost pak odráží tyto potřeby. Ačkoli vývoj probíhá hlavně na pozadí aplikace, pak za zmínku určitě stojí možnost Exportu do STL či OBJ, rozšíření příkazu „Move“ o rotaci umožňující plné posunutí a otočení součásti. Do prostředí náčrtu byly přidány základní vazby.  Více o Fusion 360 a stažení trial verze najdete na cadstudio.cz/fusion360

Žádné komentáře:

Okomentovat