čtvrtek 9. listopadu 2017

Nový Inventor 2018.2 s propojením na Fusion 360

Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat tento konstrukční software na novou verzi "Inventor 2018.2" (R3). Aktualizační patch je k dispozici na Autodesk Account nebo přes pomůcku Autodesk Desktop App.

Co nového nabízí verze 2018.2?


Řada z doplněných funkcí vznikla jako podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.Propojení

Asi nejzajímavější novinkou je rozšíření sortimentu aplikací a formátů, se kterými Inventor pracuje přímými metodami systému "AnyCAD". Od verze 2018.2 je takto možné v Inventoru pracovat i s modely z Autodesk Fusion 360. I pro ně platí, že s modelem je možné přímo pracovat v Inventoru a případné budoucí změny modelu se projeví i v Inventoru. Tato podpora je prozatím v Inventoru označována jako "preview" a vyžaduje instalaci komponenty "Desktop Connector" (viz podrobnosti), která propojí lokální stanici s cloudovým týmovým úložištěm Fusion Team. Díky pracovním postupům flexiblní technologie AnyCAD tak můžete zkombinovat možnosti konstrukčních aplikací Inventor a Fusion 360. Podobně lze také ve Fusion 360 odkazovat na součásti Inventoru - Fusion 360 nyní používá stejnou technologii AnyCAD, takže se změny v modelu Inventoru automaticky projeví také ve Fusion 360. To může být užitečné např. pro cloudové simulaci nebo CAM.


Z Inventoru tak můžete otevírat nebo importovat soubory aplikace Fusion 360 (.fusiondesign) z virtuálního disku "Fusion 360" s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD. Když jako referenční model technologie AnyCAD importujete soubor z Fusion 360, zůstane připojení k vybranému souboru zachováno. Díky tomu budete moci sledovat změny modelu a provádět příslušné aktualizace. Tento pracovní postup umožňuje používat data Inventoru ve Fusion 360 a data z Fusion 360 v Inventoru.


V pracovním procesu technologie AnyCAD je nově podporováno i řešení referencí na chybějící soubory AnyCAD. Když otevřete soubor součásti nebo sestavy s chybějícími referencemi na jeden nebo více souborů AnyCAD, zobrazí se dialog "Vyřešit odkaz", který umožní chybějící reference vyhledat. Pokud se rozhodnete nevyřešené reference vypustit, zobrazí se v otevřeném souboru vedle hlavního uzlu prohlížeče příslušná ikona. Dialog "Vyřešit odkaz" můžete znovu otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní uzel prohlížeče a výběrem nové možnosti "Vyřešit soubor" v místní nabídce.

Funkce vyžaduje subscription či maintenance k sadě Product Design & Manufacturing Collection resp. Suite.

Součásti

U profilu povrchu bylo ke geometrické toleranci přidáno označení obvodového svaru.


K exportu do formátu DWF přibyla podpora 3D poznámek (MBD). Přístup k příkazu Exportovat do formátu DWF byl usnadněn jeho přidáním na panel Exportovat na kartě Poznámka součásti a sestavy. Neviditelné poznámky se do formátu DWF exportují jako skryté, jejich viditelnost je však v exportovaném souboru DWF možné zapnout.

Exportované soubory 3D PDF nyní podporují zvýraznění asociativních ploch u popisů tolerance, které odkazují na více ploch.


Plechy, rozviny

Inventor umožňuje pro jednotlivé prvky v tělese určit různá pravidla rozvinu, dosud však neexistoval snadný způsob, jak v případě, že si použití odlišných pravidel rozmyslíte, synchronizovat všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo. V této verzi byl přidán nový příkaz, který umožňuje jedním kliknutím synchronizovat všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo rozvinu. Stačí kliknout pravým tlačítkem na těleso v prohlížeči a vybrat funkci "Synchronizovat pravidlo rozvinu".

Sestavy

Dřívější příkaz Sestavení > Produktivita > Ukotvená a kořenová komponenta umožňoval jediným kliknutím ukotvit, přesunout a usadit vybranou komponentu pomocí vazeb stejný směr k počátku sestavy. Komponenta se poté přemístila do horní části prohlížeče.

Příkaz byl přejmenován na Ukotvit a usadit a po jeho spuštění se nyní otevře dialog, který zobrazuje výše uvedené operace jako samostatné možnosti. Příkaz Ukotvit a usadit navíc podporuje výběry více položek. Nejdříve vyberete jednu nebo více komponent a poté v novém dialogu "Ukotvit a usadit komponenty" vyberete jednu nebo více možností:
  • Ukotvit v počátku: Přesune, ukotví a zarovná vybrané komponenty k počátku sestavy. Když ukotvení komponent zrušíte, můžete je libovolně přesunout.
  • Vytvořit vazby stejný směr počátku: Usadí komponenty k počátku sestavy pomocí vazeb stejný směr.
  • Přemístit do horní části prohlížeče: Přemístí vybrané komponenty do horní části prohlížeče sestavy.

Když jste dříve změnili velikost členu Obsahového centra jako uživatelské součásti, Inventor změnu automaticky uložil. Ukládání uživatelských součástí nyní funguje stejným způsobem jako u jiných součástí: změny se uloží, pouze pokud je uložíte v souboru.

Nyní můžete rychle vyhledávat členy: V dialozích "Editor Obsahového centra" a "Umístit z Obsahového centra" byla přidána nová rozevírací nabídka "Hledat" (rodiny nebo členy). To vám umožní rychle vyhledat členy. Když například vyberete možnost Členy, můžete do pole Hledat zadat číslo součásti a vyhledat konkrétní číslo součásti.


Když jste dříve vytvořili nebo upravili zkosení, použily se k vytvoření náhledu zkosení v grafickém okně pouze šikmé čáry. Náhled byl vylepšen a zřetelněji nyní zobrazuje součást hrany, která zkosení nebo částečné zkosení vytváří.

Náčrt

Pomocí nového nastavení (karta Nástroje > panel Možnosti > Možnosti aplikace / karta Náčrt > Automatické měřítko geometrií náčrtu na počáteční kótě) můžete ovládat způsob škálování (automatické měřítko) prvků náčrtu. Automatické měřítko zajišťuje zachování původního tvaru náčrtu při přidání první kóty. Pokud nechcete, aby se vzdálenost mezi počátkem náčrtu a geometriemi automaticky škálovala, výběr této možnosti zrušte.

Pomocí nové ikony viditelnosti na miniaturním panelu nástrojů 2D náčrtu můžete při výběru asociované plochy v grafickém okně zapínat a vypínat viditelnost náčrtu.


Výkresy

Dříve bylo v náčrtech výkresů možné šrafovat v jeden okamžik pouze jednu oblast. Nyní můžete v náčrtu vybrat více uzavřených profilů a vyplnit nebo vyšrafovat všechny.

Na základě zpětné vazby našich zákazníků jsme se zaměřili na nápovědu k příkazu Rozdělit tabulku. V tématu nápovědy nebyl proces rozdělení kusovníku a přesunutí oddělené části na nový list adekvátně vysvětlen. Nápověda byla v této verzi aktualizována.

iLogic

V editoru pravidel nyní pracuje funkce automatického dokončování. Je povolena pro následující položky:
  • parametry aplikace Inventor,
  • objekty a funkce modulu iLogic,
  • objekty rozhraní API Inventoru,
  • objekty rozhraní .NET.

Zkuste například zadat řetězec "." po proměnné a začněte psát, nebo kdykoli stiskněte Ctrl-mezerník nebo Alt-ŠipkaVpravo. Během psaní se zobrazí abecedně řazený seznam dostupných výběrů. Úplný popis proměnné se zobrazí v místní nápovědě.


Pomocí nové části Záhlaví v editoru pravidel můžete vytvořit text záhlaví. Text záhlaví lze vytvořit pouze v části Záhlaví. Pokud přidáte výrazy záhlaví, zůstane část Záhlaví otevřená i při příštím otevření editoru pravidel. Nová funkce automatického dokončování funguje i v této části.

Pomocí nové možnosti Vybarvení syntaxe na kartě Možnosti v editoru pravidel můžete nastavit barevné schéma. Můžete si vybrat mezi možnostmi Klasické a Moderní.

Pravidlo můžete v editoru pravidel nově uložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+S.

Obecné

Nově máte možnost upravit, modifikovat nebo rychle upravit vypnutou vazbu. Chcete-li hodnotu upravit nebo modifikovat, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Upravit nebo Modifikovat. Chcete-li otevřít pole pro rychlou úpravu, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči.

Soubor Inventoru můžete nyní exportovat jako obrázek s průhledným pozadím ve formátu PNG, TIFF nebo BMP. V dialogu Možnosti uložení obrázku vyberte položku Průhledné pozadí.

Funkce akumulování hodnot měření se vrátila ve vylepšené podobě. Nyní můžete přidat hodnoty lineárních, plošných, objemových a úhlových měření a vypočítat celkovou naměřenou hodnotu každého z těchto čtyř typů. Začněte tím, že otevřete kartu Nástroje > panel Měření > Měření.

Proveďte výběr v grafickém okně a poté klikněte na znaménko plus vedle typu měření. Vyberte například čáru a poté klikněte na znaménko plus (Přidat do akumulované hodnoty) vedle položky Délka.

Hodnota délky se přidá do skupiny měření Vzdálenost v části Akumulované vlastnosti. Znaménko plus (Přidat do akumulované hodnoty) přidá výběry do skupiny v části Akumulované vlastnosti pro každý typ měření, které chcete akumulovat. Vyzkoušejte si to: Vyberte v grafickém okně další čáru a klikněte na znaménko plus vedle délky. Vyberte poloměr a poté klikněte na znaménko plus vedle poloměru. Kliknutím na možnost Zobrazit/Skrýt historii vedle skupiny Vzdálenost zobrazte právě přidané hodnoty.

Ukázka:


Přehled hlavních novinek:


Žádné komentáře:

Okomentovat