sobota 25. listopadu 2017

Pravidlo č.1 při modelování ve Fusion 360 - komponenty


PRAVIDLO #1 pro Fusion 360
Volba struktury konstruovaného výrobku je důležitá pro efektivní postupy jeho dalšího zpracování. Při modelování ve Fusion 360 platí jednoduché pravidlo - nejste-li si jisti, vždy nejdřív vytvořte komponentu a aktivujte ji.

Všechny objekty, které vytvoříte po aktivaci komponenty, například náčrty, tělesa, konstrukční geometrie, spoje atd. jsou vytvářeny v této konkrétní komponentě.

To má několik výhod:
 1. Při aktivaci je časová osa vyfiltrována pro zobrazení pouze těch položek, které patří ke zvolené komponentě. To může výrazně zpřehlednit práci s rychle se zvětšující časovou osou historie modelu.
 2. Pokud je komponenta exportována do datového panelu pomocí "ulož jako" (save as), bude exportována i kompletní historie parametrického návrhu.
 3. Spoje v menu Sestava (Assemble) pracují pouze s komponentami.
 4. Výkresy lze snadno tvořit pouze z komponent.
 5. Pouze komponenty nesou čísla součástí a další vlastnosti.
 6. Do kusovníku lze promítnout pouze komponenty a jejich vlastnosti.
 7. Do výběrových množin lze přidávat pouze komponenty.
 8. Izolovat lze pouze komponenty.
 9. Jen komponenty mohou mít násobné výskyty, mají počátek a lze je vkládat.

Pokud potřebujete editovat jinou komponentu, např. doplnit její geometrii, je potřeba ji nejprve aktivovat. Výše uvedené body platí i pro sestavy.

Výjimky z PRAVIDLA #1
Existuje několik pracovních postupů, u nichž není potřeba nejprve vytvářet komponentu. Většinou jde o postupy návrhové metody shora-dolů:
 1. Pokud vytváříte náčrt kostry výrobku, který nese konstrukční prvky několika součástí a je využit pro vytažení nebo jiné vytváření několika těles, které budou posléze změněny na komponenty. Tento převod na komponentu by se ale měl uskutečnit co nejdříve, protože konstrukční prvky doplněné k tělesu jež je součástí komponenty, jsou přidávány i do historie návrhu.
 2. Pokud návrh výrobku začíná prvkem T-Spline - např. externí skořápka výrobku, která je následně dělena na jedno nebo více těles. Zde by se také převod na komponenty měl uskutečnit ihned po vytvoření těles.
 3. Návrh jednotlivé součásti, která bude použita jako externí, připojená komponenta (x-ref) v jiných modelech. V tomto případě není potřeba vytvářet komponentu, protože model vkládaný do jiného modelu je již vkládán formou komponenty.

PRAVIDLO #2 pro Fusion 360
A druhé hlavní pravidlo je jednoduché - komponenty si pojmenovávejte! (nejlépe rovnou v dialogu Create Component)


Viz též videa:

Komponenty - Autodesk
A pokud potřebujete zpřehlednit váš strom komponent ve Fusion 360, můžete využít náš nástroj na jejich hromadné přejmenování - freeware utilitu Rename Component.

Autodesk Fusion 360 je CAD/CAM/CAE aplikace určená pro Windows a MacOS. Obsahuje širokou škálu 3D nástrojů pro modelování sestav, tvorbu výkresů, týmovou spolupráci, rendering, simulace a výrobu NC obráběním či 3D tiskem. Pro výukové a kutilské použití je zdarma. Viz Fusion tipy - Fusion výuka - Fusion knihovny - cena Fusion 360.

zdroj: forums autodesk

Žádné komentáře:

Okomentovat