středa 6. prosince 2017

Možná kolize Vault Serveru s Windows 10 Update


U některých našich zákazníků se projevil problém po provedení aktualizace operačního systému Windows 10 Creators Update na stroji s nainstalovaným Vault Serverem. Tento problém je zapříčiněn změnou účtu a s tím souvisejících oprávnění ve službě Internet Information Services. Změna uživatelského účtu IIS provedená touto aktualizací změní oprávnění k adresářům aplikačního poolu. Moduly IIS Application Pools se pak nespustí a web služby IIS (včetně Vault Serveru) vracejí chybu HTTP 503.

Pro vyřešení problému proveďte následující kroky.
  1. Přejděte do složky s nainstalovaným IIS - např. C:\inetpub\temp\appPools\
  2. Vymažte adresář (resp. virtuální adresář) stejného jména jako je váš aplikační pool
  3. Recyklujte/restartujte váš aplikační pool
  4. Zkontrolujte zda jsou nainstalovány všechny IIS moduly Vaultu *

* Nastane-li jakýkoliv problém s IIS, nespustí se konzola ADMS. IIS otestujete otevřením výchozí web stránky na adrese http://localhost a Vault služby IIS otestujete otevřením API stránky Vaultu na adrese http://localhost/AutodeskDM/Services/InformationService.svc

Vedle Creators Update může být problém vyvolán i instalací hotfixů (Windows Update) KB4041676, KB4041681, KB4041691 - pokud možno zabraňte instalaci těchto aktualizací.

Žádné komentáře:

Okomentovat