středa 28. března 2018

Nastran In-CAD 2019 - novinky


Další letošní novinkou ze sady Product Design & Manufacturing Collection, uvolněnou společně s Inventorem 2019, je simulační aplikace Autodesk Nastran In-CAD 2019. Verze 2019 přináší zákazníkům další rozšíření flexibility při práci v podobě přístupu k definici, řešení a postprocessingu simulace pomocí iLogic kódu, nebo díky možnosti využít samostatně Nastran solver.

Autodesk Nastran solver v sadě Product Design & Manufacturing Collection

Nastran In-CAD 2019 nyní v rámci své instalace obsahuje i samostatný Autodesk Nastran solver. Uživatelé Nastranu In-CAD 2019 tak oproti předchozím verzím aplikace získávají výhodu, která jim umožní řešit simulační úlohy i mimo prostředí Autodesk Inventoru/Nastran In-CADu. Díky Nastran Editoru je nyní možné snadno prohlížet, upravovat (v textovém režimu), a řešit nejen ty soubory Nastranu, které byly vygenerované přímo Nastranem In-CAD, ale i soubory vzniklé v preprocesorech třetích stran. Uživatelé, kterým pro práci postačují možnosti Nastran In-CADu (připomínáme, že Nastran In-CAD obsahuje plnohodnotný Nastran solver), mohou Nastran Editor využít pro následné zpracování výsledků, kdy zejména při větších objemech dat ocení rychlost, s jakou Nastran Editor výsledky načítá a zobrazuje.


Pokročilí uživatelé pak mohou využít i možnosti spouštění simulací přes příkazový řádek.


Automatizace pomocí iLogic

Podpora pro iLogic byla nyní rozšířena i do oblasti Nastran In-CADu. Pomocí pravidel je nyní možné v lineární statické analýze programově vytvořit kompletní definici simulace, od zadání materiálu, idealizace a síťování modelu, přes vazby a zatížení, až po spuštění simulace a zobrazení výsledků. Seznam podporovaných funkcí je k dispozici v nápovědě Nastran In-CADu.


Nový Nastran In-CAD si můžete stáhnout z Autodesk Account, trial verzi též z našich stránek cadstudio.cz/trial. Další informace viz Nastran.

Nastranu a nástrojům pro simulace se budeme věnovat také na naší online konferenci Autodesk LIVE 2019 uvádějící nové produkty Autodesk (24.4.).

Žádné komentáře:

Okomentovat