pátek 8. června 2018

Jak se proměňuje obor strojírenské výroby (1/5)


Probíhající čtvrtá průmyslová revoluce, tzv. "Průmysl 4.0", významně mění způsob, jakým vyrábíme a vytváříme věci okolo nás. Je vaše společnost připravena na tyto změny a nové výzvy s nimi spojené?

V sérii článků si rozeberme trendy, které mění procesy výroby - od způsobu poptávek, přes samotný konstrukční návrh a jeho konfigurovatelnost a přes otázky inovačního cyklu výrobku, až po způsob výroby, prodeje, provozování a servisování výrobku a s ním propojených služeb.

Můžeme vám pomoci připravit se a využít tyto změny pro zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti. Autodesk je uznávaným leaderem oboru moderních návrhových a prodejních nástrojů a CAD Studio má zkušenosti s jejich nasazováním a napojováním na obchodní procesy u českých a slovenských zákazníků.


Budoucnost výroby věcí


Budoucnost výroby věcí (future of making things, FOMT) je postavena na potřebě flexibilních návrhových a výrobních postupů umožňujících rychlé inovace, na vytváření chytrých, snadno přizpůsobitelných a propojených výrobků nabízených zákazníkům novými obchodními metodami, např. pronájmem formou služby.

Tradiční, lineární proces vývoje od konceptu, přes návrh, výrobu, uvedení na trh a ukončení naráží na pevnou a konečnou hodnotu produktu. Konkurenceschopnost je tak možné posilovat jen např. použitím levnějších materiálů, efektivnějšími procesy nebo prodejní cenou. Náskok nad konkurencí ale takto vydrží jen v řádu týdnů.

Nové metody ale umožňují postupovat jinak a soutěžit na trhu na jiné úrovni. Můžete být flexibilnější, inovace můžete nasazovat dlouho předtím, než váš produkt dospěje k další generaci. Už od konceptu můžete výrobek konfigurovat podle individuálních přání zákazníků. Během konstrukce můžete snadno kooperovat v týmu nebo se vzdálenými spolupracovníky. Pro vaše návrhy poslouží postupy generativního navrhování a evolučních algoritmů. Můžete využívat nové výrobní metody díky moderní aditivní výrobě a konfigurovatelným továrnám. Hodnota výrobku tak už není pevná - personalizované produkty a s nimi datově propojené služby otevírají možnost přidat k vašemu výrobku vrstvu doplňkových služeb a zvýšit tak jeho hodnotu, nebo dokonce výrobek poskytovat formou služby (pronájmu, předplatného). Data získaná z propojených výrobků (internetem věcí, IoT) můžete ihned využít pro opakovaný proces iterativních inovací - rovnou zpátky do vývoje. To vše je budoucnost výroby věcí.


Díl 1. - Hlavní trendy ovlivňující navrhování a výrobu


Jaké jsou tedy hlavní trendy ovlivňující současné metody navrování a výroby? Přehled změn, rizik, výzev a doporučení shrnuje infografika v sérii "Jak se MĚNÍ výroba" (ke stažení viz níže). Trendy:

  • Rostoucí požadavky zákazníků - větší konkurence a rostoucí požadavky na přizpůsobení výrobků s ohledem na požadavky zákazníků.
  • Způsoby výroby - technologie, jako je aditivní výroba, umožňují produkovat výrobky levněji, přímo v místě poptávky a v menších sériích.
  • Charakter výrobků - výrobky jsou stále více vzájemně propojené a inteligentní, což vytváří příležitosti k rozšíření hodnoty produktu pomocí propojených služeb.

Jednotná "Produktová inovační platforma" umožňuje pokrýt všechny fáze života produktu - Koncept, Návrh, Výroba, Prodej, Provoz.PDF leták ke stažení


Viz druhý díl série.

Viz postupně doplňovaná stránka Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

Žádné komentáře:

Okomentovat