čtvrtek 27. září 2018

Strojírenské návrhy ve virtuální realitě

Ne vždy je samotný 3D model dostatečný pro prezentaci výrobků zákazníkům. Je řada detailů, hlavně s ohledem na funkčnost, které pro svoji prezentaci vyžadují vyšší úroveň interaktivity s modelem, možnost si zařízení projít či "vzít do ruky".

Jako ideální se nabízí využití Virtuální reality (VR). V poslední době se zásadně zvýšil výkon pracovních stanic a umožňuje tak prezentovat vaše výrobky ve vysoké kvalitě, a to ve velmi atraktivním prostředí virtuální reality.

         Softwarová řešení pro virtuální realitu    


                Autodesk dnes nabízí dva základní produkty pro oblast virtuální reality. Prvním je VRED pro rychlý převod modelu do VR a druhým je 3ds Max Interactive, který umožňuje vyšší funkčnost a interaktivitu s modelem. Na základě požadavků uživatele pak doporučujeme optimální řešení.
           Modely a jejich příprava

                Zdrojem dat pro virtuální realitu jsou standardní strojírenské návrhy z Inventoru či jiných CADů, ideálně ale přes Inventor „prohnané“. Data je možné ponechat tak jak jsou, nebo pro vyšší výkon se doporučuje tvorba zjednodušených modelů, případně jen potlačení vnitřních komponent. Na to je v Inventoru jedna úžasná funkce - „Obal“, která toto vše udělá velmi rychle. Takto zjednodušené modely se standardně používají při metodikách pro práci s velkými sestavami nebo pokud předáváte data externistům, zákazníkům a nechcete předávat kompletní sestavy a chcete chránit firemní know-how.
              Zdrojem animací pak mohou být i simulační softwary, jako např. CFD Design, ve scéně je pak možné zobrazovat proudění vzduchu apod.

VRED Design a VRED Professional

                Produkty řady VRED jsou ideální pro všechny, kteří potřebují rychle model zobrazit v prostředí virtuální reality. Optimální je využití např. pro kontrolu návrhu, diskusi nad rozjednaným projektem se zákazníkem. Dále pak při rozhodování o variantě řešení či dalším směru vývoje výrobku. Každý z vás si určitě udělá představu o tom, jak využít možnost rychlého zobrazení v prostředí VR pro svoje výrobky.
                Sestavu z Inventoru opravdu stačí jen načíst do prostředí VRED a spustit prostředí VR. Lze načítat i poměrně složité sestavy bez jakýchkoli úprav. Kromě virtuální reality je možné tvořit kvalitní interaktivní 3D vizualizace. TIP: otevřete si nějaký příklad, velikostně nejblíže odpovídající vašemu zařízení. Vymažte/potlačte stávající model a do tohoto předpřipraveného prostředí nahrajte svoje data.

            3ds Max Interactive

                Potřebujete speciální efekty ve scéně (kouř, oheň, kapaliny… ), potřebujete scénu rozhýbat, aplikovat fyziku, gravitaci, vzít model do ruky či mít možnost interaktivně ovlivňovat scénu? Pak je tu aplikace Autodesk 3ds Max Interactive (dříve "Stingray").
                Scéna se připravuje v prostředí 3ds Max a následně se „na kliknutí“ převede do 3ds Max Interactive. Zde může zůstat tak, jak je, nebo se doplňuje interaktivita s modelem, spouštění animací po dotknutí modelu, vstupu do určitého prostoru apod.
                Vytvořenou scénu je možné uložit jako samostatně spustitelný soubor (exe) a velmi jednoduše tak přenést k zákazníkovi či na výstavu. Podporovány jsou různé druhy 3D brýlí, mobilní platformy a další běžné prostředky VR.
   
Obrovskou výhodou je, že 3ds Max Interactive je součástí konstruční sady Autodesk Collection a je tedy automatickou součástí většiny dnes používaných konstrukčních licencí.
Žádné komentáře:

Okomentovat