středa 27. března 2019

Novinky Autodesk Vault 2020

PDM aplikace Autodesk Vault Professional poskytuje nástroje pro pokročilou správu návrhových dat (CAD/CAM/CAE/BIM) a je integrována do více jak 30 návrhových aplikací společnosti Autodesk. CAD Studio v ní pak svými doplňkovými nástroji automatizuje rutinní úlohy konstruktéra a pomocí ERP Connectoru propojuje konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP). Teprve takováto ucelená řešení přináší ty největší časové úspory přípravy výkresové dokumentace a zásadně zpřesňují tok dokumentace firmou, s vysokou úrovní bezpečnosti.

Verze Vault 2020 přináší řadu nových funkcí v oblasti integrace s CAD systémy, zlepšení využití stávajícího návrhu pomocí nových funkcí nástroje Kopírování návrhu, vylepšení souborů PDF a novou podporu přepínání jazykové mutace. Spousta vylepšení je provedena právě na podnět Vás, uživatelů a to pomocí portálu Autodesk Ideas. Nová verze je k dispozici ke stažení na Autodesk Account.

Novinky včetně praktických ukázek budeme prezentovat na živě vysílané konferenci Autodesk LIVE 2020 pořádané dne 25.dubna. Registrujte se včas.

Kopírování návrhu

Dialog Kopírování návrhu zůstává spuštěný nezávisle na hlavní aplikaci Vault. Znamená to, že můžete ovládat klienta Vaultu a vedle toho postupně připravovat kopírování návrhu.

Dialog Kopírování návrhu obsahuje standardní kontextové menu „Soubor“, „Zobrazit“, „Akce“ „Možnosti“ a „Nápověda“

V hlavním zobrazení jsou nyní k dispozici pohledy složky a seznamu. Máte možnost snadno přepínat mezi zobrazením seznamu, stromu nebo složky. V zobrazení seznamu můžete použít filtrování sloupců. Můžete zde upravovat i název a cestu cílové položky.


Ve složce Dokumentace jsou vidět výkresy.
Po provedení Kopírování návrhu můžete pomocí nového kontextového menu hned otevřít zdrojovou či složku.

Při použití číselníku se zobrazí nový název.
Pro vlastní kopírování je velmi užitečná funkce pro odstranění kořenového uzlu i se všemi jeho podřízenými položkami. Dále pak funkce pro hledání a nahrazení.Při kopírování máte možnost nechat odebrat objekt rozpisky a všechny přílohy dokumentů návrhu. Před kopírováním se spustí kontrola duplicitních názvů a práv ke složce, zcela tak odpadají problémy při vlastním kopírování.


Velmi důležitou novinkou je kopírování celé větve do nové složky, přičemž zachovává původní strukturu složek. Pro zrychlení práce pak mají všechny příkazy v Kopírování návrhu svoji klávesovou zkratku.


Publikování PDF souborů

Řada subdodavatelů či spolupracujících firem vyžaduje dokumentaci předávanou ve formátu PDF. Pro její tvorbu je možné využít přímo funkcí Autodesk Vaultu. Ne všem zákazníkům ale možnosti Vaultu dostačují, proto nabízíme vlastní aplikaci CADStudio Vault Publisher, která řeší tvorbu nejen PDF, ale i všech běžně požadovaných formátů (rozviny plechu v DXF či GEO, exporty STEP, SAT a řadu dalších formátů), a to nejen nejen z dat Inventoru či AutoCADu, ale i z Office. Umožňuje široké možnosti nastavení jak pro automatický export při změně stavu, tak i pro export na požádání. Data automaticky zařazuje zpět do Vaultu, připojuje k souboru či položce.
Takže pár novinek k publikování PDF pomocí Vaultu:
Vault 2020 rozšiřuje možnosti publikování PDF souborů i v jiném stavu životního cyklu než je „Uvolněno“.  Máte možnost konfigurovat možnost publikování souboru PDF tak, aby byl synchronizován s výkresem. Nově je možné Synchronizovat stav životního cyklu a revizi jako zdroj. Tato možnost umožňuje, aby měl publikovaný soubor PDF i jeho zdrojový soubor stejný stav životního cyklu a hodnotu revize.Nově máte možnost Automaticky publikovat PDF soubory mimo úložiště Vault (podobě jako to znáte s DWF). Tvořit PDF ručně, na požádání.

Nové možnosti externí spolupráce

V minulé verzi jsme Vám představili možnost synchronizace projektu do cloudového prostředí Fusion Team. Verze 2020 přináší rozšíření této funkčnosti a nově má možnost synchronizovat projekt i do prostředí „BIM 360“.

Funkčnost Project Sync umožňuje oboustranný přenos dat mezi Vaultem a zvoleným cloudovým úložištěm (Fusion Team a nově BIM 360). Zabezpečuje řízený přenos vybraných dat spolupracujícím firmám, kooperantům, zákazníkům, a to včetně jejich zpětného načtení do Vaultu jako další verze upraveného dokumentu. Tato funkčnost může zcela eliminovat posílání souborů e-mailem či přes veřejná úložiště, eliminuje používání VPN a pouštění externistů do vlastní podnikové sítě. Zásadně tak roste bezpečnost dat a práce s nimi. Vlastní  synchronizace dat funguje automaticky, na základě nastavení administrátora.

Externisté pak mou data z cloudu stahovat pomocí aplikace Autodesk Desktop Connector, která řeší synchronizaci mezi cloudem a pracovištěm bez Vaultu. Každý externista má přístup pouze k vybrané složce a vybraným datům v bezpečném cloudovém úložišti.

Tato funkčnost je k dispozici pouze pro uživatele Vaultu Professional.


Možnosti nástroje Synchronizace projektu: 


Zohlednění vztahů aplikací CAD a práce s referencemi
Definování a správa více mapování
Synchronizace libovolným směrem nebo oběma směry
Možnost plánovat synchronizaci
Selektivní filtrování souborů k odeslání
Možnost synchronizovat soubory z více složek v úložišti do jedné složky v cloudové jednotce pomocí propojení souborů

Ostatní vylepšení


Nová vlastnost „Má výkres“ určuje, zda daný model má asociovaný jeden či více výkresů. Pomocí této vlastnosti je možné lépe analyzovat úplnost projektu. V předchozích verzích příkaz Přejít do složky úložiště v doplňku Inventor Vault Add-In otevřel novou instanci aplikace Vault Client, i když byla aplikace Vault Client již spuštěna. Ve verzi Vault 2020 platí, že pokud je již aplikace Vault Client spuštěna, přejde tento příkaz k souboru v její aktuální instanci. To samé platí při spouštění odkazu např. z e-mailu.

Podpora aplikace Inventor Read Only (viz novinky Inventoru 2020)

Prohlížení souborů je tak možné volit mezi Inventor View a Inventor ReadOnly. V závislosti na tom, co bylo nainstalované dříve.

Přepínání jazykové mutace Vaultu

Instalace Vaultu 2020 obsahuje samostatně instalovatelné jazykové balíčky (language packy), které umožňují přepnout uživatelské rozhraní do vybraného jazyka. Uživatel si může připravit zástupce pro vybrané jazykové mutace (podobně jako je tomu např. u AutoCADu a Inventoru).

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou CAD Studio, kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. Viz též Autodesk Vault.Viz též novinky AutoCAD 2020 a novinky Inventor 2020.

Žádné komentáře:

Okomentovat