úterý 31. března 2020

Novinky Inventor Professional 2021

Dnes, 31.3.2021, byla uvolněna nová verze CAD aplikace Autodesk Inventor 2021. Ta opět přináší řadu aktualizovaných funkcí i zcela nové možnosti Inventoru. Autodesk se stejně jako už spoustu verzí zpět zaměřuje na výkon a robustnost celého systému, kvalitu, spolupráci a automatizaci. Spousta novinek napříč celým systémem vychází z požadavků uživatelů z tzv. Inventor Ideas.

Detailní prezentaci pak ukážeme v rámci naší bezplatné online konference Autodesk LIVE 2021.

Pojďme se teď na jednotlivé novinky podívat alespoň článkem.

                Výkon a kvalita systému:

  • Inventor reaguje rychleji při výběru velkého množství součástí najednou pomocí výběru oken nebo filtrováním komponent.
  • Změny viditelnosti jsou rychlejší u vybraných či uložených pohledů.
  • Navýšení výkonu při vkládání komponent do sestavy
  • Rychlejší změny viditelnosti při přepínání viditelnosti součásti
(použitý obrázek se svolením firmy Feige Filling GmbH)

Generátor rámů

                Generátor rámů zvýšil svoji produktivitu díky rozšířením v oblasti pojmenování, nové kategorie pro filtrování profilů, rozšíření vzájemného ořezávání profilů a řadě dalších úprav.
                Pojmenovávání profilů, které přibylo v minulé verzi je rozšířeno o nové Vlastnosti jako název projektu, název sestavy či souboru.                 Vkládání profilů patří do příkazů s novým UI, zároveň přibyla zcela nová možnost filtrování profilů při jejich vkládání a to podle základního tvaru profilu. Dále pak umožňuje přednastavit nejčastěji používané profily pro pozdější použití.


                Při vkládání profilů je možné lépe zvětšit oblast vkládání či kolmý pohled na manipulátor profilu a následně zpětné přepnutí do původního zobrazení.
Pro ořezání/prodloužení profilů můžete vybrat i zakřivenou plochu


Pro uživatelské ořezání profilu je možné vybrat i další tvary profilů: I, C, T.  (viz obrázek)


Významně byl přepracován příkaz pro znovupoužití profilů – umožňuje tak lépe vkládat znovupoužité profily pro snazší tvorbu rámu se zachováním správného kusovníku.

Rozšíření modelování

Příkaz Narovnat (Unwrap) je rozšířen o možnost lepšího zarovnání výsledku s modelem či rovinami XY, XZ, YZ. Můžete také vybrat více hran, které mají zůstat pevné.


Další novinkou je možnost lepšího výběru těles (objemů) ve více objemových součástí, a to přidáním nových filtrů pro výběr oknem.
Ve stromu modelování je možné jednoduše vypnout a zapnout rozšířené zobrazení názvů. Výchozí chování je možné nastavit v možnostech aplikace (záložka součást).
3D poznámky umožňují zobrazovat uživatelské Vlastnosti v Textu ve funkcích Text s odkazem, Obecná poznámka a poznámka obecného profilu.


                Moderní vzhled

Tmavý vzhled Inventoru

Inventor 2020 přinesl nová témata zobrazení (Výchozí IBL a Výchozí světlé). Inventor 2021 obsahuje zcela nový vzhled celého Inventoru – tmavý. Nastavení se provádí v Možnostech aplikace, záložce Barvy, zde je zcela nová možnost výměru vzhledu (Téma UI). Umožňuje velice rychlé přepnutí mezi Tmavým a světlými tématy zobrazení.


Nové uživatelské rozhraní (UI)

Pokračuje přepracování uživatelského rozhraní jednotlivých příkazů do nového UI (toto nové UI kromě jiného umožňuje ukotvení panelů, zahrnutí do prohlížeče, rozšíření vlastní funkčnosti jednotlivých funkcí atd.).


                Spolupráce

                AnyCAD Revit

Jednou z nejvýznamnějších novinek je určitě AnyCAD pro Revit. Z přicházející povinností projektantů v oblasti stavebnictví používat BIM (Building Information Modeling), rostou požadavky na vzájemnou spolupráci mezi stavařskou a strojní konstrukcí a projekcí. Obrovskou výhodou je že oba světy jsou zastřešeny jedním výrobcem, může proto zabezpečit tu nejvyšší úroveň spolupráce.Díky technologii AnyCAD Inventor nyní plnohodnotně načítá projekty vytvořené v Revitu. projekty je možné vkládat z lokálního úložiště (disk), nebo z cloudového prostředí zabezpečující týmovu spolupráci stavařů a projektantů (Autodesk BIM 360).

Díky technologii AnyCAD je zaručena aktualizace dat Revitu, při každé změně, či na požádání. Strojírenská konstrukce se tak může neustále přizpůsobovat změnám ve stavebním projektu, což přináší velké časové úspory a hlavně omezuje problémy na stavbě vzniklé nepasujícími komponenty stavby (schodiště, výtahy, apod. ... ).

                Translátory

Export do formátu JT nyní podporuje 3D poznámky (Product Manufacturing Information - PMI).
Byly aktualizovány formáty SolidEdge (v2020), SolidWorks (v2020) a Unigraphics (NX 1872) pro import a AnyCAD.
Byla přidána podpora pro import Parasolid 32bit verze.

 

Vylepšení na základě podnětů uživatelů

na základě podnětů od uživatelů, které posíláte i nám a my následně na Autodesk. Případně můžete i sami na portále Inventor Ideas zadávat nové požadavky či hlasovat k stávajícím. Čím více hlasů, tím větší pravděpodobnost, že se funkčnost v některé z dalších verzí objeví. Níže jsou uvedeny některé z takto provedených změn.

Sestavy

Modul pro nastavení pojmenovávání (Generátor rámů a Potrubí) byl rozšířen o práci v sestavě pro kopírované a zrcadlené modely a sestavy. 
Dále byly rozšířeny možnosti nastavení výzev a výchozího chování při ukládání souborů. Nejčastěji se těchto možností využívá při migraci souborů a práci s Vaultem.


Trubky a potrubí

Podobně jako Generátor rámů i modul Trubky a potrubí dospěl změn, co se týká výchozího pojmenovávání. Je možné přidávat vybrané vlastnosti, jako například datum a projekt, výchozí strukturu rozpisky vytvářené sestavy potrubí. Dále je možné specifikovat vytvářené složky  a podsložky Potrubí. Nově se rozlišují složky a názvy pro Vedení, Větve, Trubky, ohýbané trubky a Hadice.
Dále byla rozšířena funkčnost automatického trasování v rámci nového UI o tlačítko použít, které umožňuje pokračovat v příkazu a vytvořit další trasu.

Výkresy

V oblasti výkresové dokumentace je to hlavně oblast automatizace pomocí iLogic. Pomocí tohoto nástroje je možné automatizovat tvorbu základních kót, os, středových značek, pozic či poznámek.
Byla přidána také možnost úprav výkresových stylů.


Další významnou změnou je širší podpora šablon vícelistých výkresů. Při tvorbě výkresu si můžete vybrat odpovídající list díky rozšířenému Zobrazení náhledů na šablonu výkresu. Podpora připravených pohledů (včetně rozvinu plechové součásti).


Některé funkce, které jsou zde nově (například vložení měřítka prvního pohledu) řešíme již dávno pomocí naší aplikace X-Tools a s tím i spoustu jiné pokročilé funkčnosti.

Dále přibyly nové typy a způsoby zarovnávání kót, Možnost další volby zobrazení referenčních součástí (součásti dle rozpisky "Referenční"). Nová funkce Automatické osy umožňuje rychleji vkládat osy na výkresové pohledy.Určitě velmi zajímavou funkcí je možnost uživatelského zarovnání kóty vůči vybrané hraně.Videoukázky novinek

Další vylepšení


Inventor 2021 je součástí sady Product Design & Manufacturing Collection. Kromě vylepšení Autodesku obsahuje Inventor od CAD Studia i řadu dalších rozšířeních a funkcí, instalovaných s bonus doplňkem X-Tools.


Na stránce Download nabízíme stažení Trial verze Inventoru 2021. Stejně jako minulý rok, než provedete instalaci nové verze, nezapomeňte, že nejde jen o samotnou instalaci, ale je nutné migrovat nastavení (šablony, knihovny stylů apod.). Než se do instalace pustíte, poraďte se s našimi techniky, zda je u vás vše v pořádku připraveno. Nový je i Autodesk Vault 2021 (viz samostatný článek). Pozor tam, kde máte zavedenu správu dat, zde je NUTNÉ to nejprve s našimi techniky konzultovat. Nebojte se na nás obrátit přes portál helpdesk.cadstudio.cz.

Nebojte se si profesionální instalaci objednat, v této době to díky novým technologiím perfektně zvládáme i na dálku.
Doufám, že vás novinky zaujaly a těšíme se na vaši účast na CADStudio LIVE 2021 28. dubna - registrujte se.

Žádné komentáře:

Okomentovat