čtvrtek 11. června 2020

ProModel - komplexní simulace pro optimalizaci návrhu výrobních linek

Optimalizujte si továrnu. Nástroj Autodesk Factory Design Utilities, dříve samostatná sada Factory Design Suite, je zavedeným doplňkem konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) pro návrh a rozmístění nejen výrobních linek. Kromě standardních funkcí pro rozmisťování objektů disponuje i nástroji pro základní optimalizace vašich výrobních procesů, především toku materiálu. Schopnosti sady se nyní výrazně rozšiřují díky přímé integraci specializovaných simulačních nástrojů ProModel.


Autodesk nedávno uzavřel partnerství se společností ProModel, která připravila speciální Autodesk edici svých simulačních nástrojů ProModel Process Simulator a ProModel Optimisation Suite. Uživatelům "factory" nástrojů sady PD&MC se tak dostávají do rukou široké možnosti optimalizace procesů na základě reálných parametrů, včetně zohlednění všech nejistot, které se mohou v reálném provozu vyskytnout - a to přímo při práci s komponentami výrobní linky tak, jak je znají z předchozích let.

Oproti nástroji Process Analysis 360, který stále zůstává základním vstupním řešením pro optimalizace procesů v rámci konstrukční sady, přinášejí nástroje ProModel např.:
  • "PULL" metodu analýzy, tedy možnost zahrnutí dalšího objektu do simulace až podle potřeby;
  • současné ověřování několika variant návrhu pro nalezení co nejvhodnější konfigurace linky;
  • průměrování výsledků několika ověřovacích simulací;
  • možnost definovat uživatelské proměnné, atributy a podmínky;
  • modelování dopravníků;
  • modelování spojitého toku;
  • rozsáhlé prostředí pro vyhodnocení výsledků a tvorbu reportů, včetně napojení na statistické aplikace.


Samozřejmostí je i synchronizace rozmístění linky ze simulačního návrhu do aplikací AutoCAD nebo Inventor (i prostřednictvím Vaultu). Úplný seznam funkcí naleznete v tabulce v PDF dokumentu:


Díky napojení aplikací ProModel na Factory Design Utilities vám nástroje PD&MC umožní nastavit vaše nebo zákaznické procesy správně již na samém počátku vývoje.

Blíže vás o simulačních nástrojích ProModel "Autodesk Edition" pro Factory Design Utilities budeme informovat v některém z dalších článků. V případě zájmu samozřejmě neváhejte kontaktovat CAD Studio.

Žádné komentáře:

Okomentovat