středa 9. prosince 2020

Spouštění iLogic pravidel přímo z ribbonu? ANO!

Bonus aplikace CAD studio Inventor Tools, neboli X-Tools, nabízí již od verze 2.5 mimo jiné i funkci Příkazy iLogic, která slouží k vytvoření vlastních tlačítek do ribbonu Autodesk Inventoru pro spouštění libovolných externích pravidel iLogic. Tato funkce umožňuje začlenit vaše iLogic pravidla přímo do ribbonu, mezi ostatní nástroje Inventoru, a určit jim konkrétní místo včetně ikony tlačítka (ve formátu .ico s velikostí 32px a 16px pro velké a malé tlačítko).

Uvedenou funkci najdeme v Inventoru na kartě Nástroje, panel Možnosti, funkce Příkazy iLogic, viz obrázek níže.


Kliknutím na tlačítko Příkazy iLogic se otevře dialogové okno pro vytváření a úpravu tlačítek k pravidlům iLogic.

V části 1 přidáváme nebo odebíráme externí pravidla a v části 2 pak vytváříme jedno nebo více tlačítek pro jednotlivá pravidla.


Připojení externího pravidla:


Připojení ikony:


Připojení názvu, popisu a tooltipu:


Nastavení umístění tlačítka:
Pokud je zvolena možnost Vložit automaticky, bude tlačítko umístěno na kartu Doplňky.


Zrušení volby Vložit automaticky můžeme zvolit, kam se má tlačítko umístit.


Podrobný popis jednotlivých možností a nastavení naleznete v příručce k doplňku X-Tools, která je po instalaci doplňku X-Tools k dispozici na kartě Doplňky, panel X-Tools, příkaz Příručka, viz obrázek níže. Tato příručka obsahuje také popis celé řady dalších rozšiřujících funkcí pro Inventor.


Díky umístění na ribbon je následně možné přiřadit vašemu tlačítku klávesovou zkratku a používat opakované spuštění příkazu pomocí kláves [Enter], [mezerník], nebo jej opakovat z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.Ukázka tvorby nového tlačítka pro externí pravidlo iLogic je vidět na videu níže.


Aplikace X-Tools je dostupná pro naše zákazníky po přihlášení na helpdesk.cadstudio.cz a následném získání licence v sekci Získat licence bonus aplikací, viz obrázky níže, popř. je možné aplikaci samostatně zakoupit na našem eshopu shop.cadstudio.cz.
Žádné komentáře:

Okomentovat