čtvrtek 17. prosince 2020

Generativní design ve slévárenství - Fusion 360

CAD aplikace Autodesk Fusion 360 je se svou rozsáhlou funkčností univerzálním nástrojem pro návrh konceptů, analýzy, přesnou tvorbu modelů a dokumentace i samotnou výrobu. Podívejte se, jak lze pomocí jeho modulu Generativního designu navrhnout odlitek pro následné lití do skořepinové formy.

Kolega Martin Madaj byl členem autorského týmu, který připravil společně s odborníky z VUT v Brně a z MECAS ESI článek "Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků" do časopisu Slévárenství. Se svolením vydavatele tohoto periodika – České slévárenské společnosti - vám tento článek přinášíme i na našem blogu. Dozvíte se v něm základní teoretické informace o generativním designu (GD), postupu definice modelu a výběru finální varianty 3D návrhu, i o tom, jak probíhá následná výroba.

Článek porovnává procesy pouhé tvarové optimalizace s plným počítačově generovaným návrhem (GD) a s tradičními procesy návrhu. Nástroje generativního designu jsou obvykle využívány pro konvenčnější metody výroby, jako např. frézování nebo řezání, nebo pro aditivní metody (3D tisk). Lze jej ale s výhodou využít i pro odlévání. Mezi vstupními podmínkami pro generativní design tak lze nalézt i tlakové lití, které zohledňuje minimální tloušťku stěny, směr vytažení odlitku z formy a velikost úkosu.

V popisované případové studii je vyráběn hliníkový závěs (materiál AlSi10Mg) zatěžovaný hmotností břemene přes instalované rameno. Při srovnání vygenerovaného návrhu s původní variantou se původní hmotnost snížila z 1,277 kg o téměř 67 % na 0,425 kg. Právě takovýto „lightweighting“ je jedním z nějčastějších příkladů využití generativního navrhování v moderní výrobě.

Viz další informace: generativní design, Fusion360, portál F360.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat