pátek 30. července 2021

Autodesk Vault 2022.1 - co je nového?

PDM aplikace Autodesk Vault 2022.1 přináší uživatelům s aktivním předplatným nové funkce v oblastech větší automatizace, flexibility, ale i rychlejší práci s vašimi návrhovými daty díky novému prohlížeči a mobilní aplikaci. Vault 2021.1 vám umožňuje zobrazit CAD návrhy pomocí nového Autodesk prohlížeče, přidávat a exportovat připomínky s prostředí Vault a využívat Kopírování návrhu (Copy Design) přímo z prostředí Autodesk Inventoru.

Vault 2022.1 - Vault v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu (Copy design) v prostředí Vault je nejsnazší cesta, jak vytvořit kopii existujícího návrhu a všech jeho asociovaných souborů. S Vault 2022.1 máte nyní možnost využívat kopírování návrhu přímo v prostředí rozhraní Inventoru.

Možnost využít kopírování návrh z prostředí Inventoru

 1. V záložce Vault vyberte pod pravým tlačítkem „Copy design“
 2. V okně „Zobrazit podrobnosti“ záložce „Použití“ nebo „Místo použití“ vyberte pod pravým tlačítkem možnost „Copy design“
 3. Spusťte kopírování návrhu tak jak jste zvyklí
Podpora otevírání výkresů pro Stav modelu

Pro možnost „Otevři výkres z prostředí Vault…“ byla přidána podpora pro Stavy modelů. Nyní, pokud v záložce „Model“ pro vybraný „stav modelu“ pod pravým tlačítkem vyberete „Otevři výkres z uložiště Vault…“, bude získán a otevřen výkres pro daný stav.

Poznámka:

 1. Pokud je asociován jeden výkres pro daný Stav modelu, otevře se výkres přímo z Vault
 2. Pokud je na Stav modelu asociováno více výkresů, můžete si vybrat jeden nebo více výkresů, které budou otevřeny.
 3. Pokud není asociován žádný výkres pro daný Stav modelu, můžete otevřít výkres asociovaný pro jiný Stav modelu

Odkaz na online nápovědu „Asociování výkresu Stavu modelu

Sjednocení dialogů rozšířených možností vyhledávání

Pro příkazy Inventoru nahradit z Vault, kopírování návrhu a příkazy Vault (kopírování návrhu, přílohy, čistit, přejmenovat, nahradit, položky, správce tisku atd.) byl sjednocen dialog rozšířeného vyhledávání.

Jednotné prostředí rozšířeného vyhledávání je nyní dostupné napříč všemi souborovými dialogy Vaultu.

Vault 2022.1 - Vault klient

Autodesk prohlížeč (Forge)

Pro náhledy na DWF, DWFx a PDF teď Vault 2022.1 nově integruje prohlížeč Autodesku (Forge) do prostředí Vault klienta. Prohlížeč obsahuje nástroje pro nahlížení, analýzu a připomínkování vašich návrhů.

Pro využití Autodesk prohlížeče je nutné změnit nastavení výchozího prohlížeče. V možnostech Vault, nastavení „Výchozího prohlížeče pro prohlížení souborů“ vybrat Autodesk prohlížeč.

Jak nastavit Autodesk Vault 2022.1 klienta pro využití Autodesk prohlížeče.

 1. Nástroje – Možnosti
 2. Výchozí nastavení pro prohlížení souborů – Autodesk Viewer
 3. Nyní máte možnost využívat Autodesk prohlížeč.

Odkaz na online nápovědu „Autodesk Viewer

Podpora připomínkování nového prohlížeče

Nový prohlížeč Autodesku obsahuje možnosti připomínkování a export připomínek. Při prohlížení souborů pomocí prohlížeče Autodesk můžete prohlížet strukturu modelu, modely v řezu, vytvářet rozpady, odměřovat.

Náhled je možné připomínkovat pomocí textů, odkazů, šipek, poznámek různých tvarů pro následné uložení do formátu obrázku (*.png) pro všechny 2D a 3D souborové modely a výkresy. Možnosti připomínkování se tak mohou stát součástí vašeho schvalovacího procesu.

Prohlížeč Autodesku je integrován do prostředí Vault klienta

Podpora položek Vault pro Stav modelu

Pro soubory a sestavy obsahující Stav modelu, Vault automaticky založí položku pro každý Stav modelu, který má jedinečné číslo součásti. Vault 2022.1 podporuje a zajišťuje asociaci výkresu (IDW a DWG) v položce odkazující na příslušný Stav modelu.

Vault 2022.1 - Tenký klient (web rozhraní)

Tenký klient Vault 2022.1 obsahuje nově materiálové kusovníky tzv. „Rozpisky“ a místo použití.

Karta „Rozpiska“ obsahuje položky ve víceúrovňové struktuře sestavy nebo položky pro konkrétní díly. Řádky ve víceúrovňové hierarchii lze rozkliknout a zobrazit tak vnořené položky. Karta „Rozpiska“ by se dala definovat jako kompletní kusovník nebo materiálový rozpad daného výrobku.

Karta "Místo použití" se používá k zobrazení hierarchie směrem shora, což znamená, že ukazuje, kam vstupuje daná součástka nebo sestava v rámci uložiště Vaultu.

Nově je v tenkém klientovi Vault 2022.1 podporováno označení a tvorba poznámek k jednotlivým modelům.

Váš model můžete označit v tenkém klientovi pomocí poznámek formou textů, šipek, popisů, případně pomocí různých tvarů a následně přidat vaše vlastní poznámky k modelům. Tyto obrázky můžete následně uložit jako obrázek ve formátu *.png a vytisknout. Připomínky na dílech nebo sestavách můžete následně zahrnout do pracovního postupu schválení výrobku.

Vault 2022.1 a SolidWorks

Doplněk Autodesk Vault 2022.1 pro SolidWorks nabízí rozšířené údaje o jednotlivých dílech a sestavách jako například:

 • Referenční soubory
 • Historii
 • Místo použití souboru
 • Požadavky na změnu
 • Rozpisky

Rovněž je možné se přímo přes rozhraní SolidWorks dostat k položce daného modelu.

Novinkou je i rozložení a celkově prostředí karty rozpisky pro SolidWorks. Nově je podporováno číslování podle pořadí.

Byla přidána možnost "zařadit nadřazené soubory, které obsahují rozdílné podřazené verze do vybrané složky Vault". Pokud je tato možnost zaškrtnuta, znamená to, že je možné nahrát do Vault různé nadřazené soubory s rozdílnými verzemi podřazených souborů, které již existují v úložišti Vault. Tyto existující podřízené soubory nejsou vyměněny za nové ve Vault. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, tak není možné nahrát nadřazené soubory v případě, podřízené soubory již existují ve Vault.

Vault 2022.1 - Mobilní aplikace

Přihlašování pomocí Autodesk ID

Pokud se přihlašujete pomocí vašeho Autodesk ID, frekvence vyžádání opětovného přihlášení se postupně snižuje.

Vault 2022.1 - Pro Administrátory

Rozšíření správy uživatelů / skupin

Správci úložiště mohou exportovat správy uživatelů podle přístupu k jednotlivým rolím, skupinám a úložištím.

Přístupy pro uživatele

Jsou přidány nové typy zobrazení, například "účinný přístup" pro uživatele. Přidány byly nové možnosti zobrazení účinného přístupu každého uživatele, a to přímo nakonfigurovaného, nebo získaného prostřednictvím členství v dané skupině. Tyto náhledy lze následně reportovat ve formě excelovské tabulky.

Vylepšení konfigurace SSL

Přidání „Secure Socket Layer“ (SSL certifikát), který pomáhá klientům Vault bezpečně přistupovat k ADMS serveru prostřednictvím webového přístupu, je na základě nových možností konfigurace jednodušší.

Správce úložiště může zobrazit konfiguraci sítě a nakonfigurovat SSL pro bezpečnou komunikaci na kartě "Síťová nastavení" v dialogovém okně "Globální nastavení".

Na kartě síťová nastavení se zobrazuje URL adresa serveru používaného pro připojení k aplikaci Vault Klient.

Adresa URL obsahuje:

 • Protokol http / HTTPS
 • Jméno uživatele
 • Číslo portu

Přístup k serveru Vault přes HTTPS:

 • Výběrem položky HTTPS získáte přístup k serveru prostřednictvím protokolu HTTPS
 • Kliknutím na certifikát nakonfigurujete SSL s novým certifikátem
 • V dialogovém okně "Vybrat certifikát" vyberete certifikát SSL ze seznamu důvěryhodných certifikátů
 • Výběr názvu hostitele

Chcete-li pro připojení nastavit jiný port SSL, upravte číslo portu. Výchozí port je 443.

Odkaz na online nápovědu „Vylepšení konfigurace protokolu SSL

Pro další informace o možnostech PDM aplikace Autodesk Vault a jejího napojení na vaše obchodní procesy a ERP systémy prosím kontaktujte odborníky společnosti Arkance Systems.

Autor: M.Brlica

Žádné komentáře:

Okomentovat