čtvrtek 21. září 2023

Novinky Woodwork for Inventor - rok 2023

Jak asi víte, Woodwork for Inventor je doplněk pro konstrukční aplikaci Autodesk Inventor nebo Inventor CAM, který významně rozšiřuje jeho funkcionalitu se zaměřením na zrychlení designu nábytku, oken, dveří a jiných truhlářských výrobků. Tento rok tato aplikace prošla řadou změn a my jsme si pro vás připravili krátký článek o jeho vylepšeních, a také o funkcích, které byly do této aplikace nově přidány. 

Vylepšení: 

 • Chování dialogu Přiřazení materiálu při práci s materiálem dýhy. Tloušťka krycího materiálu se zobrazuje pomocí samostatných tlačítek, ale pokud je počet tlouštěk velký a nevejde se do dialogového okna, zobrazí se v rozevíracím seznamu. Uživatelem zvolené přepínací tlačítko se zobrazí jasněji. 
 • Autopilot - nastavení orientace součástí v nastavení pohledu je doplněno nastavením vertikální a horizontální orientace
 • Algoritmus kapsování - když je operace s kapsou prováděna na polích s klesajícími okraji, v takových případech se odebírá materiál od úběrové hrany dovnitř dílu. To snižuje možnost odlomení kusu materiálu součásti při operaci kapsování. 
 • Mechanismus výstupu chyb komponent Smart Hardware. Nyní, když je zpracována chyba připojení, opakovaní chybové zprávy systému iLogic se nezobrazují, ale můžete je analyzovat v části Varovné zprávy hardwarové přílohy. 
 • Skeleton Design - funkce oříznutí panelu mezerou nyní nevyžaduje příkaz Refresh. 

Nové funkce: 

 • Zaveden příkaz Panel Array - umožňuje vám vytvořit pole panelů mezi rovinnou plochou vybraného panelu a jinou rovinnou plochou nebo pracovní rovinou. 
 • NOVINKA - Byl přidán příkaz DressUp okraje panelu - tento příkaz umožňuje, aby byl vybraný panel opatřen hranami plného těla. 
 • NOVINKA - Byl zaveden příkaz Zmenšit/Zvětšit panel. Tento příkaz umožňuje vybrat okraje panelu a určit hodnotu, o kterou má být okraj posunut dovnitř nebo ven ze součásti. 
 • Byla zavedena možnost pro uživatele vytvářet Smart Hardware. Smart Hardware je uživatelsky vytvořená komponenta Autodesk Inventoru s pravidly iLogic, která implementují její chování v připojení. 
 • Když je komponenta vybrána pro vložení, příkaz Hardware attachment rozpozná, že se jedná o inteligentní kování a použije jiný mechanismus vložení. Tento mechanismus umožňuje specifikovat nábytkové panely, které mají být spojeny, takže chytré kování se automaticky umístí do spojovacího bodu a přizpůsobí se spojovacím vlastnostem. 
 • Bylo zavedeno klíčové slovo, které umožňuje exportovat pořadí krytů dílu do kusovníku. 
 • Příkaz operace Frézování byl vylepšen o možnost Chipping. Umožňuje uživateli specifikovat zbytky vzniklé při frézování, které jsou odštípnuty dodatečnými pohyby po trajektorii nástroje. 
 • Byla představena simulace zpracování listů. Uživatel nyní může spustit simulaci zpracování listu v prostředí Vnoření tvaru výběrem požadovaného listu materiálu z místní nabídky. 
 • Nová možnost pro uživatele vytvářet vlastní aplikace (které umožňují použití mechanismu vládání iBox) pomocí Woodwork for Inventor API. 
 • Byla implementována nová funkce Autopilot, která umožňuje vygenerovaný výkres exportovat do rastrového obrázku. Tento obrázek lze uložit na disk počítače nebo vložit do 3D komponenty, pro kterou je generován výkres. V případě, že je obrázek vložen do komponenty, klíčové slovo pomůže k jejich výstupu v uživatelsky vytvořené sestavě kusovníku. 

Veřejný záznam z oficiálního webináře autorů aplikace o novinkách ve verzi 14 (v EN): 


Pro více informací můžete navštívit naši produktovou stránku Woodwork, nebo nás neváhejte kontaktovat. 

Za divizi MFG - Michaela 


Žádné komentáře:

Okomentovat