pondělí 2. října 2023

Fusion 360 - Aktualizace září 2023

V dnešním článku jsme si pro vás připravili výběr z novinek a změn, které přibyly ve velké Zářijové aktualizaci aplikace Autodest Fusion 360, verze V.2.0.17244. Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, například přes F360.cz. Než se dostaneme k jednotlivým bodům představíme vám několik nejdůležitějších bodů z tohoto vydání: 

Představujeme konfigurace: 

 • Vytvořte nespočet variací Vašeho výrobku z jediného návrhu.
 • Zohledněte jednotlivé konfigurace ve výkresech 
 • I Výroba dokáže zohlednit variace konfigurací Vašich výrobků 
Zvýšená efektivita napříč pracovními prostory: 
 • Nový design funkce Sheet Rip 
 • Vylepšený 3D náčrt
 • Vylepšení podpor pro aditivní výrobu 
 • Nové podpory šikmých objemů pro aditivní výrobu

Design:


Představujeme KONFIGURACE: 

Nyní je možné používat Konfigurace, které umožňují znovu použít parametrickou logiku k vytvoření variant návrhu. Konfigurace můžete použít k vytvoření rodiny dílů v produktové řadě, definování různých možností materiálu a vzhledu, vytváření složitých variant sestav nebo reprezentování fází, ve vašem výrobním pracovním postupu. 


Pro vytvoření konfigurovatelného návrhu buďto začnete zcela nový díl tím, že na pracovní ploše Návrh použijte příkazy na novém panelu Konfigurovat nebo jednoduše otevřete již existující Standardní návrh a nakonfigurujte jej. 
jakmile vytvoříte konfigurace, můžete je použít v pracovních postupech napříč celou funkčností Fusionu: 
 • Konfigurovatelné funkce a objekty jsou v prohlížeči a časové ose zvýrazněny modře.
 • Kliknutím na zvýrazněný prvek nebo objekt zobrazíte jeho seznam konfigurovatelných aspektů a poté aspekty zaškrtnutím přidáte jako sloupce do konfigurační tabulky.
 • Přidejte konfigurace do tabulky a upravte hodnoty pro každou konfiguraci.
 • Dvojitým kliknutím aktivujte různé konfigurace, abyste viděli jejich rozdíly, nebo použijte rozevírací seznam v prohlížeči, když je tabulka zavřená. 
 • Přesunutím podobných aspektů do vlastních tabulek motivů minimalizujete složitost nebo efektivněji vytvoříte.
 • Vložit nebo odvodit je do jiných návrhů.
 • Konfigurace lze postupně vnořovat a vytvářet tak víceúrovňové konfigurace.
 • Pro každou konfiguraci (variantu) je možné vytvářet výkres. 
 • Zkopírujte konfiguraci výkresu a přepínače, abyste ušetřili čas při vytváření výkresů pro každou konfiguraci. 
Přepněte na jiné pracovní prostory a aktivujte různé konfigurace, abyste je mohli používat v různých prostředích: 
 • Vytvářejte scénáře v animaci. 
 • Vytvářejte rendrované obrázky v Renderu. 
 • Nastavte, vyřešte a porovnejte studie generativního designu. 
 • Vytvářejte výrobní nastavení a generujte dráhy nástroje. 
 • Prohlédněte si nakonfigurované návrhy a jejich konfigurace ve Fusion Team. 
Pokud na panelu nástrojů okamžitě nevidíte Konfigurace, nemusíte si dělat starosti. Konfigurace se budou uvolňovat pomalu v průběhu příštího měsíce. Postupným přístupem se snažíme hladce integrovat tuto výkonnou funkci do ekosystému Fusion 360. 

Nová funkce nastřižení plechu


Tato novinka je v pracovním prostředí Plechového dílu. Nástroj "Rip" vytváří automatické rozdělení  plechového dílu, které je potřeba k rozvinutí, narovnání a výrobě. Chcete-li získat přístup k tomuto nástroji, jednoduše přejděte na kartu Upravit, vyberte plochu, kterou chcete nastřihnout, nebo vyberte dva body pro definování začátku a konce nastřižení a šipky vytvořené mezery. Stejně tak nyní můžete použít nový nástroj nastřižení k vytvoření spáry, abyste mohli svá plechová tělesa snadno rozvinout. Tato funkce bude zvláště užitečná pro ty z vás, kteří vytvářejí šablonované plechové díly, jako jsou vzduchové kanály, digestoře nebo přechodky. 

Vylepšené přechody křížení T-Spline v Bevel Edge

Kontextové prostředí formuláře -> Upravit -> Zkosená hrana 


Dříve nečtyřúhelníkové plochy, které byly vytvořeny v průsečíku vybraných hran, přerušovaly tok vstupujících křivek. Nyní jsou segmenty rovnoměrně rozmístěny a pokračují podél vybraných hran skrz nečtyřúhelníkovou plochu, aby se vytvořily hladké přechody křivek. 

Vylepšené možnosti nastavené pro jiné než čtyřúhelníkové plochy v Rozdělení

Kontextové prostředí formuláře -> Upravit -> Rozdělit


Dříve bylo možné rozdělit nečtyřúhelníkovou plochu pouze v jejím středu. Nyní můžete určit počet ploch, na které se má rozdělit nečtyřúhelníková plocha podél každé hrany. 

Vylepšený 3D náčrt

Od této aktualizace budete moci používat vazby na čáry a body ve 3D prostoru. Tyto vazby zahrnují bod ležící na povrchu; přímka rovnoběžná s rovinným povrchem; čára na rovinném povrchu; vzdálenost mezi přímkou a rovinnou plochou; kolmice mezi čárou a povrchem; kolmice mezi křivkou a povrchem. Navíc lze nyní body a čáry přetahovat jako ve 2D skice, což poskytuje lepší kontrolu nad body a čárami ve 3D prostoru. 


Představujeme změny jednotek pro parametry


Dříve, když jste vytvořili parametr, jeho jednotky nebylo možné změnit. To už neplatí! Nyní můžete změnit jednotky existujícího uživatelského parametru. 

Výkresy: 


Nové konfigurace přepínačů

Zdokumentujte svůj nakonfigurovaný návrh, a až budete připraveni, jednoduše přepněte konfiguraci a "Uložit jako" vytvořte nový výkres. Vaše zobrazení, dimenze a tabulky se aktualizují, aby odpovídaly nové konfiguraci. Přepínání je snadné, prostřednictvím prohlížeče nebo pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši na zobrazení. 

Více typů šipek

S touto aktualizací si nyní můžete vybrat z 19 nových tvarů šipek kót kromě výchozího "Uzavřená /vyplněná". Tyto nové tvary lze nastavit pro Rozměry, Odkazy, Pozice, ID ohybu a ID děr. Typy Šipek můžete kombinovat a vytvářet tak dokonalý vzhled vaší kresby. Můžete například použít "Architektonická čárka" pro kóty a "Pravý úhel" pro odkazy s dalšími tvary, abyste dosáhli přizpůsobení, které potřebujete. 


Rozšířené skupiny tloušťky čáry

Skupiny tloušťky čar jsou nyní mnohem flexibilnější. Nastavení skupin tloušťky čar na "Vlastní" v Nastavení dokumentu umožňuje flexibilitu výběru prakticky libovolné tloušťky čar pro skupiny "Tenké", "Střední", "Tlusté". Máte tak kontrolu nad tím, jak je váš návrh představen světu. 


Výroba: 


Využití konfigurace návrhu ve výrobě: 

Pro první vydání konfigurací výroba jednoduše reaguje na danou konfigurací návrhu. 
Změna konfigurace se javí jako změna návrhu, která zneplatnění dráhy nástroje. Dráhy nástroje je tedy nutné znovu přepočítat, aby odpovídaly změně konfigurace návrhu. Na automatizaci této funkcionality se nadále pracuje. 

Vylepšení strategie Průtokové:


Původní strategie Průtokové vytvářela dráhu nástroje na podkladových trojúhelníkových datech. To znamená, že obvykle byla dráha nástroje vytvořena ve slušné kvalitě, ale v případě CAD dat špatné kvality se mohlo stát, že došlo k tvorbě dráhy nástroje s rozbitými segmenty nebo nekompletními částmi dráhy nástroje. Takováto dráha vyžadovala dodatečnou ruční úpravu, což prodlužovalo čas přípravy výroby. 
Již od minulého roku existovala v náhledu (preview) nová verze strategie Průtokové. Tato nová verze vypočítává dráhu nástroje, což vytváří kvalitnější povrch s menším množstvím nutného ručního dokončování. Nová strategie Průtokové navíc podporuje definovat krok místo požadovaného počtu řezů automaticky krokem definovaným v mm, což zjednodušuje tvorbu dráhy nástroje. 
Díky těmto vylepšením nahrazuje tento algoritmus strategii Průtokové v nabídce obráběcích strategií. Pokud stále požadujete použití původní strategie PRůtokové, je možné si ji zapnout v předvolbách programu. Poté budete mít v nabídce strategií 2 strategie "Průtokové" a "Staré Průtokové".


Vylepšené operace Závit, Vyvrtávání, Kruhové (a další):


Pro podporu vytváření pracovních postupů šablon drah nástroje a automatizaci je nyní možné vytvářet a ukládat operace Závit, Vyvrtávání a Kruhové (a další) bez absolutní nutnosti definovaného výběru geometrie. Pokud je výběr geometrie neplatný, zobrazí se varování, ale budete moci šablonu uložit (dríve to nebylo možné, protože chyba vám zabránila uložit šablonu dráhy nástroje). 
Při použití této šablony v jiném projektu budete muset vybrat požadovanou geometrii, aby došlo k tvorbě dráhy nástroje. 


Upozorňujeme rovněž na říjnovou slevu 33 % na komerční licence Autodesk Fusion 360.


Za divizi MFG - Michaela, Ladislav, Michal a Tomáš

Žádné komentáře:

Okomentovat