pondělí 9. července 2018

Dárek Amazonu pro podporu GD ve Fusion 360


Generativní navrhování (GD, generative design) - viz co umí generativní navrhování - je revoluční technologie urychlující návrhové procesy, s velkými možnostmi zlepšení výkonnostních parametrů výrobků. V kombinaci s aditivní výrobou představuje efektivní platformu pro vznik zcela nových typů výrobků nevídaných tvarů.

Významným krokem zpřístupňujícím nástroje generativního navrhování běžným konstruktérům bylo nedávné zahrnutí funkcí GD do konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360 Ultimate. V ní je nově přístupný modul "Generative Design", umožňující přejímat vstupní geometrii z Fusion 360 (a tím pádem z jakékoliv CAD aplikace). Cloudové nástroje pak z těchto podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří ("vymyslí") zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant.

Vzhledem k tomu, že náročné výpočty 3D modelů v cloudu jsou ve Fusion 360 tarifikovány takzvanými "cloud kredity", mohou se noví uživatelé cítit omezeni ve volnosti úvodního experimentování. Autodesk využívá pro své cloudové aplikace služby Amazon Web Services (AWS). Společnost Amazon se proto nyní rozhodla podpořit tuto novou technologii dárkem - prvních 1000 nových předplatitelů aplikace Fusion 360 Ultimate získá od Amazonu 500 cloud kreditů navíc. Přitom k samotnému subscription Fusion 360 Ultimate získá uživatel 1000 volných kreditů. Spolu s dárkem od AWS tedy může získat celkem 1500 kreditů.


Nástroje genererativního navrhování jsou již rutinně využívány řadou firem, především z oblasti automotive a v letectví.

Díky těsné spolupráci mezi společnostmi Autodesk a AWS mohou zákazníci navrhovat a vyrábět vysoce inovativní produkty převyšující stávající konstrukční řešení ve výkonu, ekonomice i environmentálních dopadech.

Více na Autodesk Fusion 360 a na Generativní navrhování

Žádné komentáře:

Okomentovat