úterý 16. července 2019

Novinky Autodesk Inventoru 2020.1Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řadu nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené uživateli. Mimo jiné i chybu kolize s květnovou aktualizací Windows 10.

Sestavy

Vylepšení Generátoru rámových konstrukcí
  • Kapátko kopírování vlastností dříve zůstávalo u příkazů Vložit a Změnit aktivní, a pokud jste chtěli vybrat více členů rámové konstrukce, které se měly změnit, bylo nutné kliknout na možnost Vybrat. Chování se změnilo na následující:
   • Vyberte členy rámové konstrukce, které chcete změnit.
   • Aktivujte kapátko a vyberte člen, ze kterého chcete vlastnosti zkopírovat.
   • Zkopírované vlastnosti se použijí v náhledu u vybraných členů a vy můžete pokračovat ve výběru nových prvků, které chcete změnit.
   • Dokončete operaci kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
  • Při použití příkazu Vložit nebo Změnit se manipulátor rámové konstrukce zobrazí v místě, kam kliknete myší.
  • Nyní můžete členy rámové konstrukce zrcadlit přímo v dialozích Vložit a Změnit nebo pomocí ikony v zobrazení.
   Poznámka: Možnost Zrcadlit není k dispozici u zakřivených členů rámové konstrukce.
Vylepšení modulu Design Accelerator
Několik dialogů Generátoru komponent bylo vylepšeno tak, aby podporovalo vložení komponenty do hlavní sestavy. To umožňuje vložit komponentu jako samostatnou součást přímo do hlavní sestavy. Dříve bylo tyto komponenty možné vkládat pouze jako podsestavy. V dialogu můžete pomocí možnosti Povoluje/zakazuje strukturu podsestavy přepínat mezi vkládáním komponenty nejvyšší úrovně a komponenty podsestavy.

Vylepšení ikon typu "Nevyřešeno"
Ikona Nevyřešeno a možnost místní nabídky Vyřešit soubor byly následovně vylepšeny:
 • Ikona Nevyřešeno v poli filtru vyhledávání nyní zobrazuje značku, která je konzistentnější s ikonou zobrazovanou vedle nevyřešených komponent v Prohlížeči sestavy.

 • Ikona Nevyřešeno se nyní zobrazuje vedle možnosti místní nabídky Vyřešit soubor.


Vylepšení polohových reprezentací
V prohlížečích modelu a reprezentací nyní můžete přesouvat polohové reprezentace a měnit jejich uspořádání přetažením, stejně jako je to možné u zobrazení návrhů v Prohlížeči sestavy. Výběry lze spravovat pomocí standardních kláves systému Windows, Ctrl a Shift.
Přetažení myší není podporováno v následujících případech:
 • Když přesouváte polohovou reprezentaci z nadřazené složky.
 • Když měníte uspořádání hlavního uzlu.

Vylepšení rozpisky
Pomocí nové možnosti Vytvořit virtuální komponentu můžete prostřednictvím dialogu Rozpiska vytvořit virtuální komponentu. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.

Součásti

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči povoleno pro více příkazů
Možnosti Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků (k dispozici v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součásti) a Zobrazit rozšířený název (k dispozici v nabídce nástroje v prohlížeči modelu) byly rozšířeny o podporu následujících příkazů:
 • Plech > Upravit
  • Vyjmout
  • Zkosení rohu
  • Zaoblení rohu
  • Vystřižení rohu
  • Razník
 • Plech > Vytvořit
  • Ohnutí
  • Lem
  • Ohyb
 • 3D Model > Upravit
  • Skořepina
  • Rozdělit
  • Pole
  • Kombinovat
  • Ohnutí součásti
 • 3D Model > Pole
  • Zrcadlit
  • Obdélníkové
  • Kruhový
  • Řízené náčrtem
 • 3D Model > Vytvořit
  • Reliéf
 • 3D Model > Povrch
  • Prodloužit
  • Přímková plocha

Vylepšení odvozené komponenty
Nastavení asociativního propojení v dialozích Odvozená součást a Odvozená sestava nyní zůstávají zachována mezi relacemi aplikace Inventor. Pokud například zaškrtnete políčko, bude zaškrtnuto i při příštím otevření dialogu ve stejné i budoucích relacích aplikace Inventor.

Vylepšení zrcadlení součásti
Možnosti pracovní roviny v dialogu zrcadlení součásti, který otevřete pomocí pásu karet, karty 3D model > panelu Pole > příkazu Zrcadlit, byly aktualizovány. Možnosti pracovní roviny nyní zobrazují:
 • Vertikální místo horizontálního rozložení
 • Popisky nástrojů
 • Popisný text

Vylepšení funkcí

Příkaz Díra
Při umísťování děr můžete kontrolovat vytváření středových bodů přepnutím možnosti Povolit vytváření středových bodů. Pokud je možnost VYPNUTA, přijímá se jako zadání pouze existující geometrie založená na náčrtu. Pokud je možnost ZAPNUTA, není zadání omezeno na geometrii náčrtu.

Náčrt

Vylepšení horizontální vazby
Pomocí nové klávesové zkratky (stiskněte značku spojovníku na klávesnici) spusťte příkaz Horizontální vazba.

Odkazování na kóty
Chcete-li odkazovat na existující kóty náčrtu, klikněte při úpravě kóty na kótu, na kterou chcete odkazovat.


Výkresy

Vylepšení prohlížeče výkresu
iVlastnosti komponenty lze nyní otevřít prostřednictvím místní nabídky prohlížeče výkresu. Klikněte pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči a v místní nabídce vyberte možnost iVlastnosti.

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností [kóty]
Za účelem zvýraznění dostupnosti možnosti Kopírovat vlastnosti v prostředí výkresu byla do místní nabídky Kopírovat vlastnosti přidána ikona kapátka.

Obecné

Dialog iVlastnosti rozšířen o podporu kontroly pravopisu
Když je nyní povolena možnost Kontrola pravopisu (na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.
Poznámka: Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.

Vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti
Byla provedena následující vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti:
 • Sloupce na kartě Uživatelské v dialogu iVlastnosti se nyní automaticky upraví podle nejdelší hodnoty v každém sloupci. Není již nutné ručně rozšiřovat sloupec názvů či hodnot, aby byly vidět názvy a hodnoty uživatelských vlastností.
 • Nyní můžete vybrat více položek k odstranění nebo zrušit jejich výběr pomocí standardních klávesových zkratek systému Windows, Ctrl+A, Shift a Ctrl:
  • Ctrl+A: Vybere všechny položky.
  • Shift: Vybere nebo zruší výběr jedné položky nebo skupiny navazujících položek.
  • Ctrl: Při kliknutí vybere a přidá jednotlivé položky do sady výběru (nebo zruší jejich výběr a odebere je ze sady výběru).
Podpora vícenásobného výběru v prohlížeči
Nyní můžete vybrat více složek, které jsou na stejné úrovni v prohlížeči modelu, a najednou je odstranit. Dříve bylo možné odstranit v jednu chvíli pouze jednu složku. Pomocí standardní klávesové zkratky systému Windows – Shift – můžete spravovat výběr.

Přejmenování uzlů prohlížeče
Přejmenovat uzly prohlížeče nyní můžete efektivněji. Například změna z malého písmena na velké je přímočará a nevyžaduje již proces o čtyřech krocích.

Vylepšení panelu vlastností
 • Chování polí k úpravě hodnot bylo vylepšeno. Jedním kliknutím vyberete celé pole, hodnotu a jednotky.

 • Kdykoli je zobrazen panel vlastností a existují nevyplněné výběry, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko Pokračovat. Pokud jsou všechny výběry vyplněné, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko OK.
 • V rozevíracím seznamu můžete pomocí klíče znaku (první znak v názvu) rychle vyhledávat a přecházet na položky seznamu.

Vylepšení výkonu

Byl zvýšen výkon v následujících oblastech:
 • Prohlížeč výkresu, zvláště při přesouvání kurzoru nad uzly prohlížeče
 • Možnosti aplikace pro jiná než grafická nastavení při aplikování změn.
 • Zvýšili jsme výkon polí prvků u součásti a sestavy.

3D poznámky a definice založené na modelu

Nyní můžete změnit rovinu poznámek existující 3D poznámky nebo prvku tolerance pomocí nového příkazu úpravy Změnit rovinu poznámek.

Inventor Tolerance Analysis

Bylo přidáno několik vylepšení aplikace Inventor Tolerance Analysis.
 • Plochy se nyní odvozují z vazeb vložení a jsou součástí automatických smyček vazeb.
 • Součástí automatické smyčky vazeb jsou nyní i komponenty podsestav.
 • Pokud vazba proti sobě použitá ve smyčce vazeb obsahuje hodnotu odsazení, přidá se hodnota odsazení automaticky do řetězce.

Vylepšení translátoru

Byly vylepšeny následující formáty exportu:
 • Přidána verze formátu CATIA V5-R62019
 • Přidán export do formátu Granite 12
 • Přidána verze JT 10.4. Ve verzi 10.3 a vyšších není k dispozici možnost exportu Brep JT.
Další informace o translátorech a podporovaných verzích naleznete v tipu Inventor 2020 - formáty - import/export/AnyCAD.

Přehled novinek:


Informace o opravách chyb ve verzi 2020.1 najdete ve fóru na CADforum.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat