úterý 13. srpna 2019

Drátové řezání - EDM ve FeatureCAM 2020

Autodesk FeatureCAM je všestranným CAM systémem, který mimo jiné podporuje programování Drátových řezaček, tedy strojů také známých pod zkratkou EDM (Electric Discharge Machining).

FeatureCAM podporuje již od základní verze import všech běžných typů a formátů CAD souborů. Je tedy jedno, zda má programátor k dispozici data z Catie, nebo nativní data přeložená do obecného formátu .STEP souboru. Při programování pohybů pro drátořez je tedy možné využít jak importované geometrie, tak i modelu.

Zjednodušení programování pomocí průvodců


FeatureCAM se od samotného importu modelu snaží programování zjednodušit pomocí průvodců, které programátora provázejí jednotlivými úkony. Například ihned po importu se zobrazí průvodce, který napomůže s ustavením dílce, s určením tvaru a velikosti polotovaru, definici počátečního bodu. Na jednotlivých stránkách průvodce jsou vždy popsány úkony, které by měl programátor učinit ještě před tím, než se posune dál. Kromě textového popisu bývá často průvodce doplněn o obrázky nebo o krátká ilustrační videa.


Programování 2- a 4-osých řezů


FeatureCAM disponuje možnostmi programování prvků, jako je matrice, razník a profil. Tyto prvky je možné použít ať už pro 2osé řezy, kdy se vodítka pohybují souose, tak i pro 4osé řezy, kdy dochází k vychýlení vodítek a tedy k úhlovým řezům. Toto vychýlení dokáže FeatureCAM automaticky, na základě informací získaných z ploch modelu, vypočítat a tím tak do značné míry zjednodušit a zrychlit programování.

Programování 2-osých řezů


U dvouosých řezů dokáže FeatureCAM z modelu získat obrysové kontury vhodné pro řez. Jednou z velice často používaných technologií pro dvouosé řezy je bezobslužný provoz. Tato technologie se využívá například pro řezání v noci, kdy není potřeba, aby byla obsluha u stroje fyzicky přítomna. FeatureCAM vygeneruje všechny řezy až po můstky a po příchodu obsluhy stroje, která provede nezbytné úkony na straně stroje, dojde k odříznutí můstků a v závislosti na zvolené technologii může dojít i k zahlazení kontur.K tomu, aby bylo možné použít bezobslužné řezání, je samozřejmě zapotřebí vyladěného postprocesoru, který zabezpečí, že výsledný kód jdoucí z FeatureCAMu bude bezproblémový. Postprocesor zabezpečí, že nedojde k neočekávanému zastavení stroje, které by bylo způsobenou právě chybou NC kódu. S tvorbou postprocesorů pro drátořezy má společnost CAD Studio mnohaleté zkušenosti.

Další specialitou 2osých řezů jsou bezodpadové řezy. U tohoto typu řezání nedochází ke vzniku odpadu, protože jsou vytvářeny malé kroky mezi jednotlivými řezy a ty zaručují přímé odpaření materiálu. FeatureCAM má pro tento způsob řezů dva různé algoritmy, které pomohou vytvořit řezy přímo podle potřeb programátora. Typicky se tento styl řezání používá u kapes malých rozměrů.

Programování 4 osých řezů


Při vytváření čtyřosých řezů, kdy se vodítka drátu pohybují vyoseně, může FeatureCAM využít k určení přesného naklopení drátu izočar řezaného modelu. Tyto informace navíc dokáže z modelu automaticky vyčíst. Což je ohromné ulehčení, protože programátor díky tomu nemusí ručně vybírat jednotlivé body na konturách a ručně je mezi sebou propojovat. Pokud by řezaný model nebyl ideální, je možné osu drátu nastavit ručně dle potřeby, a to svázáním bodů mezi konturami.Automatizace


K nejvýznamnějším automatizačním prvkům, které mají za úkol zjednodušit opakované zadávání stejných parametrů, patří tzv. Konfigurace. Konfigurace uchovávají technologie řezu, jsou to vlastně šablony, které lze použít na konkrétní projekty. Tyto konfigurace mohou například obsahovat informace o preferovaných nájezdových pohybech, preferovaném způsobu řezu jednotlivých útvarů, odjezdové vzdálenosti od kontur (kvůli zamezení narušení řezané kontury), velikosti můstků, atp. Kromě těchto standardních informací mohou být konfigurace i daleko komplexnější, můžeme do nich zavést technologické postupy pro tzv. bezobslužný provoz nebo nastavení vhodné pro jednotlivé stroje, popřípadě materiály.

Kromě konfigurací, obsahujících technologie jednotlivých prvků, disponuje FeatureCAM možností ovlivnit řezné parametry, též známé pod pojmem pakety. Ty je možné uložit a následně kdykoli použít v závislosti na výšce prvku, materiálu drátu, kapalině, zvolených tryskách a řezaném materiálu. Tyto pakety se mohou do NC kódu vkládat automaticky a tím ulehčit celé následné nastavení na stroji.

Školení


I přesto, že je FeatureCAM velice intuitivní, doporučujeme školení, na kterém programátory nebo obsluhy drátořezů náš certifikovaný lektor seznámí s postupy programování. Na školení budou účastníci obeznámeni s možnostmi programování jejich konkrétních strojů v CAM systému. Na školení bude vysvětlena problematika 2- i 4-osých řezů a možnosti automatizačních prvků FeatureCAMu. Kromě samotné technologické stránky programování budou na školení probrány i možnosti přípravy modelů nebo geometrie. Nedokonalosti na modelu je programátor schopen potlačit pomocí vlastních modelovacích pomůcek, které jsou ve FeatureCAMu k dispozici.

Kontaktujte CAD Studio.


Princip drátořezu v Autodesk FeatureCAM:

Žádné komentáře:

Okomentovat