čtvrtek 19. listopadu 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 2.díl - Obrábění

V minulém týdnu jsme vás informovali o změnách, které se dotýkají Rozšíření programu Fusion 360 (Rozšíření pro Fusion 360) a zároveň jsme zde publikovali článek o prvním z Rozšíření, zabývajícím se generativním navrhováním (Rozšíření pro generativní navrhování).

Ve druhém díle naši mini-série o Rozšířeních (Extensions) programu Fusion 360 se budeme věnovat Rozšíření pro obrábění, které se zaměřuje na efektivnější způsoby programování za využití automatizace a přejímá některé funkce z CAM systému Autodesk PowerMill. Primárně se jedná o funkce, které pomáhají zvýšit automatizaci a zároveň dovolují získat větší kontrolu nad programovaným strojem a výrobními procesy.

Rozšíření pro obrábění (dříve: Výrobní rozšíření) obsahuje sadu následujících vylepšení:

Dokončovací strategie Strmé a mělké

Tato strategie původem pocházející z programu Autodesk PowerMill a velmi pěkně se chová na strmých i mělkých částech modelu. Nemusíme tedy kombinovat strategii Konturovací s Rovnoměrnou / Rovnoběžnou a řídit je za využití úhlu, ale můžeme použít pouze jednu jedinou strategii na dokončení obou oblastí modelu. To ale není jediným benefitem. Strategie dokáže vést nástroj po spirále, díky čemuž minimalizujeme přejezdy nástroje. Nástrojové dráhy mohou být také vyhlazené pro zamezení prudké změny pohybu nástroje a dokáže též odstranit přebytečný materiál, který by po vyhlazení nástrojových drah mohl vzniknout.

Pro frézování mělkých částí si programátor může vybrat nástrojové dráhy, které jsou podobné buď strategii Rovnoměrná, nebo Rovnoběžná, vždy v závislosti na momentální potřebě programátora. 5osé plynulé frézování s možnosti vyhnutí se kolizi

Výrobní rozšíření rozšiřuje základní možnosti 5 osého plynulého frézování u strategie Strmé a mělké o další varianty, které programátorovi daleko lépe napomůžou řídit nástroj. V samostatné kartě strategie, která je určena pouze pro 5osé pohyby si programátor může vybrat z řízení osy nástroje v několika režimech:
 • Vertikální
 • Náklon/Odklon
 • Z bodu
 • K bodu
 • Ze křivky
 • Ke křivce
Pro automatické zabránění kolize je kromě stylů, které jsou popsány výše, k dispozici i automatická varianta. Která na základě vnitřních algoritmů převzatých z CAM systému PowerMill dokáže automaticky určit nejvhodnější kombinaci pohybů a vyhlazení pro zabránění kolizní situace. Nástroj v tomto případě preferuje 3osé frézování a zbývající osy zapuje až v okamžiku, kdy by mělo dojít ke kolizi nástrojové sestavy se zbytkovým materiálem. K nástrojové sestavě je připočtena i ochranná oblast, kterou může programátor dle potřeby nastavit.

Samozřejmostí je i limitace nástrojových drah dle 5osých možností stroje. 

Automatické zarovnání dílce

Automatické zarovnání dílce umožňuje pomocí výsledků měření zjistit fyzickou polohu obrobku na stroji. V podstatě programátor na dílci určí body pro měření, které následně nechá stroj vykonat. Díky výsledkům ze stroje následně dokáže Fusion vypočítat potřebnou transformaci nulového bodu, a to v závislosti vnitřních algoritmů a naměřených bodů. Přičemž je pro transformaci brán v potaz i typ stroje:
 • 3-osé frézovací centrum
 • 4-osé frézovací centrum (pro práci s děličkou)
 • 5-osé frézovací centrum
Po transformaci je dostupný protokol spolu s grafem, který ukazuje nejvhodnější transformaci (posunutí nulového bodu, nebo natočení dílce v prostoru).

Automatické rozpoznání děr

Fusion 360 dokáže najít na modelu díry stejných průměrů. Ale teprve až díky funkci Rozpoznání děr dovede Fusion 360 najít na modelu naráz všechny díry, přiřadit k nim šablony vrtání a vybrat nástroj z preferovaných knihoven.

Přičemž Vrtací operace, které si programátor připraví, mohou být uloženy a kdykoli následně použity právě při rozpoznání děr.Měření prizmatických částí modelů

Pomocí sondy mohou být během výrobního procesu měřeny geometrické útvary, jakou jsou výstupky, kapsy, díry, nebo roviny. Zpráva o měření pak může být uložena ve stroji i zobrazena na kontrolním panelu stroje. Informace pak mohou být zpětně načteny do programu Fusion 360.

Pomocí cyklů sondy, mohou být geometrické prvky kontrolovány podle stanovených tolerancí na:
 • Polohu
 • Velikost
 • Úhel
Na základě naměřených výsledků pak může dojít k úpravě opotřebení nástroje, nebo zastavení stroje v případě, že je prvek mimo stanovenou toleranci.

S tím pochopitelně souvisí i postprocesor, který musí být na tento typ úkonů upraven.

Volnoplošné měření

Rozšíření pro obrábění dovoluje provádět měření tvarových ploch přímo na stroji. Pomocí funkce Kontrola povrchu může programátor určit kritická místa na původním CAD modelu, kde je zapotřebí, aby sonda zkontrolovala právě obrobenou součást. Výstup ze stroje je následně možné importovat zpět do programu a systém porovná naměřené body, které byly zachycené sondou na obráběcím stroji, s očekávanou polohou bodu na programovaném modelu. Pomocí těchto výsledků může Fusion zobrazit, zda je bod naměřený na obrobku výš - což znamená, že na obrobku potřebujeme odstranit další materiál. Nebo je naměřený bod níž, což zase znamená že jsme pravděpodobně obrobili příliš mnoho materiálu. V ideálním případě je bod v rámci tolerance a nemusíme tedy v této oblasti provádět další obráběcí operace. Hlavním benefitem je možnost provedení kontroly klíčových oblastí bez nutností odepnutí obrobku od stolu stroje. Samozřejmostí je i vytvoření kontrolního protokolu s výsledky měření.

Rotační strategie pro 4osé plynulé frézování

V případě frézovacích center s děličkou a potřeby 4osého plynulého frézování, je Rozšíření pro obrábění vybaveno Rotační dokončovací strategií. Tato strategie má tři základní styly obrábění:
 • Lineární - přímý pohyb od čela obrobku po děličku
 • Kruhové - kruhový pohyb kolem osy rotace s přejezdem na každý další segment dráhy
 • Spirálové - plynulý pohyb po spirále, se začátkem na čele obrobku koncem u děličky
Nástrojové dráhy je přitom možné limitovat jak v úhlu obrábění, tak i v pozici začátku či konce.Oříznutí nástrojové dráhy

V situacích, kdy se nástrojové dráhy vytvoří v oblasti, ve které programátor nástrojové dráhy nechce mít, má několik možností jak postupovat. Obvykle lze vytvořit pomocnou plochu, nebo hranici. Rozšíření pro obrábění však přináší další a jednodušší variantu, kdy pro odstranění nástrojových drah programátor jednoduše vytvoří pomocí několika bodů útvar a následně vybere zdali se mají dráhy vymazat uvnitř útvaru, nebo venku. Odmazané oblasti nástrojových drah budou zaznamenány do stromu historie, obdobně jako tomu je při modelování. Následná modifikace dráhy tak bude na tyto oblasti myslet a dráhy podle nich upraví. Navíc má programátor možnost tyto oblasti modifikovat, nebo jednotlivé úpravy dráhy odstranit. Ořezání nástrojových drah je možné použití pro 2D, 3D, 5osé i soustružnické dráhy.


Viz přehled možností Machining Extension:

O třetím rozšíření si řekneme v dalším dílu minisérie.
Cenové relace Rozšíření najdete na CAD eShopu.

Žádné komentáře:

Okomentovat