pátek 1. dubna 2022

Novinky Inventor 2023

 Rok se s rokem sešel a máme zde nový Autodesk Inventor 2023. Nabízí spoustu nové a rozšířené funkčnosti napříč celým Inventorem, od tvorby modelů přes sestavy a výkresy. V nové verzi naleznete funkce pro zvýšení produktivity při každodenní práci i při použití specializovaných modulů a postupů v nich. Autodesk významně zapracoval na oblasti spolupráce, jak inovací translátorů, spolupráce s BIM (Revit), tak na sofistikované spolupráci s Autodesk Fusion 360

Podívejme se tedy na konkrétní vybraná vylepšení a rozšíření Inventoru 2023. Podrobněji se na ně zaměříme při naší online konferenci Autodesk LIVE 2023 pořádané dne 28.4. - více viz: LIVE 2023Obecné novinky:

Asi jste si všimli, ale Inventor 2023 má, podobně jako další produkty řady 2023, zcela nové ikony produktu, spojené s novým logem Autodesku. Ty se projevují i ve zjednodušeném instalačním programu (pro Win10 a Win11).

Rozšířené ovládání Volného otáčení (Free Orbit) pomocí klávesy Shift a prostředního tlačítka myši. Celý model v pohledu: Bod otáčení je střed geometrie modelu.
Model částečně v pohledu: Bod otáčení se přichytí k nejbližší hraně/plocha/vrcholu nejbližší součásti.
Model mimo pohled: Bod otáčení je umístění kurzoru.

Inventor 2023 představuje novou možnost 3D zobrazení, která využívá podporu hardwarového ray-tracingu na nejnovějších grafických kartách (GPU). Doposud se pro možnosti zobrazení „Ray Tracing“  používal softwarový Autodesk Raytracer (ART) s využitím pouze CPU.Nové prostředí Home zobrazené ve výchozím nastavení při spuštění poskytuje snadný přístup k naposledy otevřeným souborům a dalšímu užitečnému obsahu. 

Nezapomeňte, že na našem Helpdesku, v rámci našich VIP souborů, brzy naleznete kompletní sadu šablon pro ČSN normu aktualizovanou pro verzi 2023. Přístup sem mají naši zákazníci.

Modely:

Náčrt: 

U promítnutých entit nyní máte možnost na jedno kliknutí přerušit spojení s originální geometrií a rychleji tak využít promítnuté entity pro další nezávislé modelování  nebo vyřešit problémy, pokud původní geometrie již neexistuje nebo se výrazně změnila. 

Dále je možné pro text v náčrtu využít jakékoli iVlastnosti. Toto oceníte hlavně při použití další nové funkce a to "Značka"

Pomocí funkce "Značka" můžete vytvářet obsah představující laserové značení, leptání nebo rytí. Prvky značek se zobrazují ve 2D a 3D a lze je exportovat v rámci exportu rozvinu do DXF/DWG.

Můžete definovat vlastní styly značek, přiřadit je k sadám výběru v rámci prvků Značek a exportovat geometrii Značky do konkrétních hladin v souboru DXF nebo DWG.

Další prvky: 

Nastavení tolerance jsou k dispozici pro všechny typy zaoblení.

Příkaz Vztahy nyní funguje pro potlačené prvky. Klikněte pravým tlačítkem na potlačený prvek a vyberte Vztahy.

Pro prvky vysunutí a otočení je k dispozici volba "přednastavení".

Nyní můžete přepínat viditelnost následujících funkcí pomocí Alt+V:
 • Tělesa
 • Pracovní prvky (roviny, osa, body)
 • Náčrty

Plechové díly

Při tvorbě vysunutí a profilového ohybu je k dispozici možnost vytvoření asymetrického odsazení 2D geometrie.

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči

Při exportu rozvinu do DWG nebo DXF existuje nová možnost převodu křivek na tečné oblouky.

Při vytváření dílu v rámci sestavy je možnost přepnout na plechový díl.


Sestavy

Nová možnost Nastavení rozpisky umožňuje ovládat viditelnost nulového množství a řazení čísel položek.

Je přidána nová možnost Nastavení rozpisky, která poskytuje kontrolu nad chováním potlačených součástí. Potlačené součásti ve stavech modelu se v rozpisce zobrazí jako 0 množství a ovlivňují čísla položek.

V Nastavení rozpisky máte možnost:
 • Skrýt potlačené komponenty v rozpisce
 • Automaticky číslovat položky


Stavy modelů

V minulé verzi se poprvé objevila zcela nová funkčnost "Stavy modelů" s novou verzí přichází další vylepšení a rozšíření funkčnosti. 

Došlo ke změně ve způsobu rozpoznávání prvků pro příkaz Zjednodušit. Úprava poskytuje jasnější vymezení aditivních versus subtraktivních prvků.
 • Kapsa: rozpoznává subtraktivní prvky – vysunutí, rotace, tažení a pod.
 • Reliéf: rozpozná aditivní nebo pozitivní výstupky.

Když je aktivní stav náhradního modelu, jsou na pásu karet deaktivovány následující příkazy:
 • Analýza kolizí
 • Řešič dotyku
 • Převod na Svařenec

Další:

Možnosti Vazeb
Nyní můžete vazbu potlačit přímo při její úpravě.

Přejmenovat scénáře katalogových rozpadů
Během vytváření nebo při úpravě prezentace můžete přejmenovat libovolný scénář. Klikněte pravým tlačítkem na název scénáře a vyberte Přejmenovat.

Publikovat do videa
V nastavení rozlišení videa je přidána nová možnost, je to Frame Rate. Výchozí snímková frekvence je 15 fps (snímků za sekundu). Nově je možné zadat hodnoty od 1 do 200.

Šroubové připojení
Je zde nové zaškrtávací políčko pro sledování pole pro šroubové spoje řízené polem náčrtu.

Trubky a potrubí

Panel Trasa nyní zachovává naposledy použité hodnoty i po zavření dialogu a to pro:
 • Automatickou trasu
 • Převod automatické trasy na náčrt
 • Automatické kóty
 • Automatické vazbyDokumentace a výkresy:

Spolu s rozšířením funkcí v modelu se rozšiřuje i funkčnost v oblasti tvorby výkresu a značení modelu (3D poznámky).

3D poznámky a "Model-Based-Definition"

Velmi významným rozšířením je rozšíření podpory moderního směru tzv. "Bezvýkresové dokumentace". Nyní můžete přidávat kromě jiného i u označení dílčí základny, je možné ji vztáhnout k bodu, kružnici či obdélníku. 

Výkresy:

Pohled "podložení" umožňuje v podloženém pohledu zobrazit jiný "stav modelu". Může být užitečné například při zobrazení dílu před zpracováním a po něm. 

Při úpravě pohledu "Detail" můžete dodatečně změnit tvar pohledu z kruhového na obdélník a naopak. K příkazu se přistupuje z kontextové nabídky zobrazení v prohlížeči nebo na listu.Značení svarů:

Byla přidána podpora normy "EN ISO 2553-2019". Symbol je přidán do Editoru stylu a ve výchozím nastavení povolen pro následující normy: ISO, DIN, ANSI, BSI, GB, JIS, GOST (pouze ve svařenci).

Je přidán nový svar podle EN ISO 2553:2017. Symbol je přidán do Editoru stylu a ve výchozím nastavení povolen pro následující normy: ISO, BSI, DIN, GOST (pouze ve svařenci).

Značení drsnosti:

Značka Drsnosti povrchu je aktualizována podle nejnovější normy EN ISO 1302:2002. Značka drsnosti byla doplněna o výpis všech použitých drsností. Doposud jsme řešili pomocí naší bonusové aplikace X-Tools, ta i nadále umožňuje vyšší funkčnost.Značení tvaru a polohy:

Můžete také zadat předponu, příponu a indikátory pomocných prvků podle norem ISO 5458 a 5459.Spolupráce:

Inventor a Revit

Spolupráce Inventoru a BIM aplikace Revit se s každou novou verzí neustále rozšiřuje a prohlubuje. 
S verzí 2023 uživatel aplikace Revit vybere data, která chce odeslat, a vytvoří sadu dat pro výměnu, která se nahraje do Autodesk Docs. Uživatel Inventoru pak může přistupovat k datům pro výměnu a načíst je do svého projektu. Data aplikace Revit zůstanou v aplikaci Inventor asociativní, aniž by bylo nutné odeslat e-mailem novou revizi souboru, pokud se data aplikace Revit aktualizují.Inventor a Fusion 360

V předchozí verzi byl doplněn přímý přenos dat mezi Inventorem a Fusion 360. Zkoušeli jste? Znáte některé schopnosti Fusion 360, které doplňují Inventor? Pokud byste chtěli programovat CNC stroje, využít pokročilé simulace, elektronické návrhy nebo spustit generativní návrhovou studii, pak na pásu karet Fusion 360 najdete několik pracovních postupů na jedno kliknutí. 
Synchronizace samozřejmě podporuje i náš, český Fusion 360. Češtinu pro Fusion 360 si mohou naši zákazníci stáhnout zdarma.
Spolu s tímto bylo rozšířeno i načítání dat z Fusion 360 (textury, sítě, ...). Týká se hlavně elektronických návrhů. 
Došlo aktualizacím stávajících formátů pro import a export.

 • glTF 
je formát s otevřeným zdrojovým kódem, který ukládá data modelu, scény a animace. Výchozí výstup je .glb (plně samostatný binární soubor). Pokud chcete výstup do .gltf, zadejte jako příponu .gltf. Plánovač úloh podporuje oba typy exportovaných souborů.
 • JT Import/Export
Podpora pro verze 10.6 a 10.7 zahrnuje čtení a zápis. Přidána podpora exportu UCS.

 • STEP
Byl vylepšen výkon při otevírání souborů STEP. Přidána podpora exportu UCS.

 • Export STL
Výchozí jednotky pro export STL jsou nyní milimetry.

 • USDz export
Přidána podpora exportu do formátu USDz (Pixar). Balíčky USDz se běžně používají ve spojení s rozšířenou realitou (AR). Pozn: Export používá pro pojmenování souborů ASCII, nikoli Unicode

Formát USDz je stále populárnějším formátem pro rozšířenou realitu (AR). Nyní máte možnost přímo z prostředí Autodesk Inventoru exportovat modely do tohoto formátu bez jakéhokoli prostředníka a dalších převodů. Pro prohlížení v prostředí AR můžete používat jak profesionální, tak hobby (free) aplikace pro Apple i Android. Osobně mám zkušenost s RealityComposerem na iPadu. Modely do této aplikace nahraju přes vybraná cloudová úložiště, pak už jen spustit. A ta rychlost! Super.
Dále můžete odzkoušet náš USDz prohlížeč, více informací v tipu na našem CADFORUM.CZ a přímý odkaz na USD online prohlížeč


Nezapomeňte:

Podrobněji se na novinky Inventoru a dalších CAD/CAM a PDM aplikací Autodesku a Arkance Systems zaměříme při naší online konferenci Autodesk LIVE 2023 konané dne 28.4.2022 - více viz: LIVE 2023Žádné komentáře:

Okomentovat