čtvrtek 5. května 2022

Poznejte sestavy ve Fusion 360

Sestava ve Fusion 360 je soubor komponent, které fungují jako jeden společný návrh. V aplikaci Fusion 360 neexistuje žádný speciální typ souboru pro sestavy, takže každý návrh ve Fusion 360 může obsahovat:

  • Jednu komponentu složenou z těles.
  • Sestavu složenou z komponent a vnořených dílčích komponent.

Když v návrhu ve Fusion 360 vytvoříte novou komponentu, stane se z ní sestava. K definování vztahů mezi komponentami v návrhu můžete ve Fusion 360 použít polohu, spoj nebo pohybové vazby (vztahy mezi spoji). Ve stromu Prohlížeče najdete identifikace jednotlivých typů sestav, včetně sestav s externími komponentami umožňujícími snadnou týmovou spolupráci na 3D návrhu. U jednotlivých prvků sestavy můžete ovládat viditelnost.

Prvky sestavy v Prohlížeči

Z čeho se skládá sestava:

1 Komponenty
Obsahuje a organizuje prvky vašeho návrhu. Všechny komponenty mohou obsahovat počátek, konstrukční geometrii, náčrty, tělesa a počátky spojů.

  • 1a Výchozí komponenta - nejvyšší součást každého návrhu - kromě prvků, které mohou obsahovat všechny komponenty, obsahuje výchozí komponenta také nastavení dokumentu, pojmenované pohledy, analýzy a spoje pro celou sestavu.
  • 1b Interní komponenta - je plně obsažena v aktuálním návrhu.
  • 1c Externí komponenta (xref) - je obsažena v samostatném návrhu a je odkazována do sestavy v aktuálním návrhu - může obsahovat kontexty sestavy vytvořené pomocí Upravit na místě.

2 Avatar s rezervací: Člen projektu upravuje tento návrh nebo externí komponentu, a ty jsou rezervovány, aby se zamezilo konfliktům návrhu.

3 Aktivovaná komponenta: Komponenta, na které právě pracujete - kliknutím na přepínač vedle libovolné komponenty ji aktivujete.

4 Nastavení dokumentu: Řídí jednotky sestavy.

5 Pravidlo: Použitá sada návrhových pravidel plechu, plastu, apod.

6 Pojmenované pohledy: Obsahuje všechny standardní a uživatelské pojmenované pohledy sestavy.

7 Sady výběru: Pojmenované výběry objektů v sestavě.

8 Počátek: Obsahuje bod počátku, osy X/Y/Z a roviny XY/XZ/YZ asociované s komponentou.

9 Analýza: Obsahuje analýzy vytvořené v sestavě, včetně analýz vytvořených příkazem Analýza řezu a příkazy pro analýzu povrchu.

10 Spoje a Počátky spojů: Obsahuje spoje spojené se sestavou, které se používají k definování vztahů a pohybu mezi součástmi, popř. počátky těchto spojů.

11 Náčrty: Obsahuje konstrukční náčrty spojené s komponentou, které řídí a definují tělesa.

12 Konstrukční: Obsahuje konstrukční geometrii spojenou s komponentou, která usnadňuje proces vytváření náčrtů a těles.

13 Podsestava: Jakákoli komponenta, do které jsou vnořeny další komponenty. Komponenta nejvyšší úrovně je Nadřízená komponenta. Každá komponenta, která je do ní vnořená, je Podřízená komponenta.

14 Úpravy na místě: Aktivuje a upravuje externí komponentu v kontextu, aniž byste opustili aktuální návrh.

15 Kontext sestavy: Obsahuje kontexty sestavy spojené s komponentou, které definují vztahy mezi komponentami při Úpravách na místě.

  • 16 Lokální kontext: Reprezentuje externí komponentu tak, jak by se návrh zobrazil, kdybyste jej otevřeli na vlastní kartě dokumentu. Udržuje vlastní sadu pozic pro podřízené komponenty.
  • 17 Kontext sestavy: Spojení mezi nadřazeným návrhem a externí součástí v určitém časovém okamžiku. Uchovává informace o poloze související se sestavou.
  • 18 Nesynchronizovaný kontext sestavy: Kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Synchronizovat kontext sestavy aktualizujte asociativní změny návrhu.


Česká lokalizace Fusion 360 viz FusionCesky.cz. Produktové informace viz F360.cz. Tipy a knihovny viz CADforum.cz. eLearning materiály a školení viz CAD eShop. CAD/CAM poradna viz Facebook.

Žádné komentáře:

Okomentovat