pondělí 2. května 2022

Fusion 360 v akci se stroji HAAS - živé měření

Při příležitosti oficiálního otevření nové pobočky společnosti Teximp v Brně jsme návštěvníkům představili CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360. V rámci této akce jsme na stroji HAAS VF3SS prezentovali možnost živého měření.

Dodávat díly v zadaných rozměrech a tolerancích je vždy základním cílem všech CNC výrobních firem. Fusion 360 se stroji HAAS přináší jedinečnou možnost, živého ověření přímo na stroji.

  •  Kontrola rozměrů a tolerancí přímo na stroji díky živému propojení HAAS → Fusion360
  • Odstranění nežádoucích prodlev ve výrobě způsobených nutností měření kusu mimo stroj
  • Okamžitá reakce na případně odchylky

Představte si reálnou situaci ve výrobě. Finálně obrobený díl máte stále upnut ve stroji a je nezbytně nutné zjistit, zda zvolené nástroje a obráběcí strategie vedly k požadovanému výsledku, tedy k obrobení v požadovaných tolerancích. Odepnutí dílu pro jeho měření mimo stroj a následné znovu-upnutí a najíždění vede často nemalým časovým prostojům, kterým se všichni snažíme vyhnout. Fusion 360 ve spojení se stroji HAAS umožňuje přímé propojení CNC stroje a Fusionu. Měření probíhá přímo na stroji a vy živě v prostředí Fusionu sledujete v jakých tolerancích jsou konkrétní měrové body, které jste si zvolili. Okamžitě u stroje vidíte případné odchylky a víte tak, zda je nutno dělat jakékoli korekce.

Tento způsob měření nenahrazuje sofistikovaná měřící zařízení CMM a přesnost měření je vždy přímo závislá na kalibraci sondy a dalších faktorech stroje. Nicméně tato metoda dokonale poslouží tam, kde zákazník nezbytně potřebuje okamžitě zjistit výsledek obrábění a čekání na měření mimo stroj by způsobilo nežádoucí prostoj.

Podobný postup lze zařadit také do sériové výroby, kde po dokončení obrábění v rámci jednoho NC kódu zajistíme měření kritických rozměrů. Výsledný měrový protokol se označí příslušným číslem dílu a uloží na požadované místo. Výroba je tak pod kontrolou a kusy mimo zvolenou toleranci jsou ihned odhaleny.

Fusion 360 tak tímto inovativním živým OMV (On Machine Verification) měřením přináší zákazníkům se stroji HAAS jedinečnou příležitost, jak odhalit díly mimo toleranci, aniž by je odepli ze stroje.

Děkujeme našemu partnerovi společnosti Teximp za možnost využít jejich stroj VF3SS.

Video ukázka:

Fotografie:
Žádné komentáře:

Okomentovat