čtvrtek 2. listopadu 2023

Co je nového v PLM aplikaci Autodesk Fusion 360 Manage - aktualizace z října 2023

Autodesk Fusion 360 Manage je cloudové řešení pro správu životního cyklu výrobku, neboli PLM. A jako cloudový produkt je Fusion 360 Manage pravidelně aktualizován. V tomto článku vám shrneme nejdůležitější body v jeho říjnové aktualizaci. 


1. Export do aplikace Microsoft Excel 

Nyní je možné exportovat data do Microsoft Excel (.xlsx) v následujících oblastech:

A. Export zobrazení pracovního prostoru do Excelu

B. Export kusovníku do Excelu


C. Export karty kusovníku (BOM) do Excelu


D. Export seznamu "kde použito" do Excelu


E. Export změnového protokolu do Excelu


2. Vylepšení Pracovní verze

Fusion 360 Manage má novou funkcionalitu, která vám umožní vrátit Pracovní verzi položky řízené revizí na nejnovější revizi položky. Tato funkce je k dispozici u odemčených položek a vrátí změny provedené v podrobnostech položky, v klasifikaci, mřížce, kusovníku a přílohách. 


3. Vylepšení projektového řízení

Pole Project Management jsou nyní k dispozici pro uživatele v moderním uživatelském rozhraní ve Workspace Views, Reports a Charts. Členům týmu to poskytuje větší flexibilitu při zobrazení přesných dat, která potřebují k rychlejšímu rozhodování. 

4. Název Fusion 360 Manage "App Store" je změněn na "Template Library" 

Fusion 360 Manage neustále poskytuje zákazníkům možnost rozšiřovat možnosti jejich tenantu prostřednictvím šablon pracovních prostor, které lze nyní najít v této sekci. Dříve se nazývala App Store, nově je to Template Library - ke změně došlo proto, aby název lépe vystihoval její funkci.

5. Nové šablony ve Fusion 360 Manage Template Library

Fusion 360 Manage Template Library nyní obsahuje 3 nové šablony obchodních procesů (dříve zvané "aplikace"), které je možné využít ke zvýšení inovací a produktivity. 

A. Nová šablona - Správa nápadů 

Šablona správa nápadů vám pomůže řídit inovace tím, že zachytí nápady a použije formální proces k přezkoumání a implementaci těchto nápadů. Zachycení a sdílení nových nápadů je snadné. Každý uživatel může sdílet a komentovat nápady pomocí cloudu a přístupu v prohlížeči. Tento standardizovaný, přímočarý a flexibilní obchodní proces řídí online spolupráci, sdílí informace, rozhodování a také dokumentování výsledků. 


B. Nová šablona - Správa požadavků

Šablona správa požadavků je místo, kde můžete zajistit, aby vaše produkty splňovaly očekávání trhu a zákazníků, a to správou všech požadavků v propojeném prostředí. 

C. Nová šablona: Spolupráce s dodavateli

Šablona pro spolupráci s dodavateli vám pomůže zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci tím, že budete s dodavateli spolupracovat v reálném čase, s cílem snížení nákladů i zpoždění. Zapojení vašich dodavatelů, sdílení informací, zavádění standardních obchodních procesů a výměna zpětné vazby se stává mnohem efektivnější. Namísto požadavků na dodávky nebo zasílání dokumentů poštou je možné přímo požadovat nebo sdílet informace ze systému PLM. 

V případě že vás tento článek zaujal a chcete se dozvědět více o systému PLM, neváhejte navštívit naše stránky PLM nebo nás kontaktovat. 

Za oddělení MFG - Michaela Bílá kniha vydaná organizací Harvard Business Review Analytic Services zkoumá, jak PLM pomáhá výrobcům řešit narušení dodavatelských řetězců, složité procesy vývoje výrobků a rostoucí potřeba automatizovat pracovní postupy správy dat a procesů pomocí cloudových technologií PLM.
Viz PLM whitepaper (PDF)

Žádné komentáře:

Okomentovat