čtvrtek 16. listopadu 2023

Fusion 360 - Aktualizace říjen 2023

Říjnová aktualizace přináší mnoho vylepšení napříč funkčností Autodesk Fusion. Jedná se opravdu o velkou aktualizaci. Jednou z klíčových novinek je určitě knihovna spojovacích prvků, z Inventoru ji známe jako Obsahové centrum. 

V rámci prostředí návrhů, výkresů a výroby zahrnuje tyto klíčové oblasti novinek: 

 • knihovna normalizovaných spojovacích prvků
 • nová možnost kopírovat historickou verzi návrhu s odpovídajícími výkresy 
 • nové možnosti nastavení vlastností modelů 
 • tvorba výkresu z povrchových a síťových modelů 
 • vlastní výšky textu ve výkresech 
 • nová měřítka typu čar ve výkresech 
 • nová geodetická strategie
 • informace o "závitu" se přenáší z návrhu do výroby 
 • a další 
Než se k jednotlivým výše uvedeným bodům dostaneme podrobněji, představíme vám "obecná" vylepšení. 


Výkon systému: 

Výrazně se zvýšil výkon celé aplikace Fusion 360, a to v těchto klíčových parametrech: 
 • Spuštění aplikace Fusion 360 je výrazně rychlejší a to o 70 - 80 %, zároveň bylo zrychlené přihlášení a odhlášení ze systému. 
 • Výrazné zrychlení nahrávání modelů a to až 20x.
 • Při otáčení modelu je zvýšená frekvence obrazu až 1,5x.
 • Zrychlení změny viditelnosti vnořených externích komponent až 2,4x.
 • U sestav je rychlejší hlavně otevírání souborů až o 193 %. 
 • Výrazné zlepšení práce při změně viditelnosti, vzhledu a isolování externích komponent. 
 • Zrychlení při ukončování editace úprav ve velkých sestavách. 
 • Zvýšení výkonu u funkcí Kopírovat&Vložit, Pole, Přerušení spojení externích komponent. 
 • A některá další. 

Návrh: 

Knihovna spojovacích prvků (knihovna normálií)

Zcela revoluční funkčností je nová knihovna normalizovaných prvků. Jedná se o cloudovou knihovnu, není tedy potřeba nic instalovat. V tuto chvíli obsahuje šrouby, matice a podložky, ve standardních světových normách (ANSI, DIN, ISO, ...), ČSN tam bohužel zatím není. 
Vkládání těchto spojovacích prvků je velmi propracované a jste schopni nadefinovat celý šroubový spoj, který se inteligentně vkládá do otvorů odpovídajících tomuto šroubovému spoji. 
Při výběru můžete filtrovat podle velkého množství parametrů. Vložené spoje je možné rychle upravovat, měnit velikosti podle potřeby. Zároveň obsahují kusovníkové informace (název, rozměr, norma, množství a pokud při vkládání zadáte své skladové číslo, pak i to).

Kopírování historické verze návrhu s odpovídajícími výkresy

Nedávno byla uvolněna možnost kopírovat model včetně výkresů. Na základě požadavku uživatelů je od této verze možné vybrat předchozí verzi návrhu a při kopírování volitelně vybrat, zda se bude kopírovat i historická verze výkresu. 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, displej

Popis byl vytvořen automaticky

Referenční řízená kóta mimo aktuální náčrt

Nyní budete moci použít hodnotu řízené kóty k řízení jakékoli rovnice nebo prvku, který se vám líbí, a nahradíte tím potřebu složitých rovnic. 
Kromě toho lze na řízené kóty odkazovat kdekoli ve Fusion 360 stejně jako na běžné parametry. 

Nové vlastnosti modelu v rámci konfigurací

Jak víte, v minulé aktualizaci přibyla významná nová funkčnost "konfigurací". V rámci této, říjnové aktualizace, dochází k dalšímu vylepšení, a to konfigurací vlastností. Od říjnové verze nyní můžete přidávat a konfigurovat vlastnosti pro interní komponenty v rámci vašich nakonfigurovaných návrhů. 
Pokud chcete konfigurovat vlastnosti, pak: 
 • V konfiguračním režimu klikněte na komponentu a zaškrtněte Vlastnosti. 
 • Mimo konfigurační režim klikněte pravým tlačítkem myši na komponentu a vyberte Konfigurovat. Poté zaškrtněte Vlastnosti a přidejte jej do tabulky. 
Konfigurace vlastností vám umožní mít větší kontrolu nad daty dílu a zároveň zlepšit správu komponent v navazujících pracovních postupech. 

Generativní návrh:

Došlo ke zlepšení algoritmů při generování tvaru pro lepší vyrobitelnost a kvalitu tvaru. 
Aktualizovala se metoda tlakového lití. Kdy při návrhu dílu pro tuto metodu výroby Generativní design podporuje všechna zatížení a podpory, symetrii, limity deformací a všechny funkce z Preview nástrojů "Experimental Generative Solvers" a "Features Insider"


Výkresová dokumentace:

Podpora povrchových modelů

Nyní je možné vytvářet výkresy z čistě povrchových modelů (stejně jako u modelů objemových). Výkresy plně podporují kótování, poznámky, zohledňují aktualizace povrchových modelů, stejně jako u těles. 

Podpora modelů typu "Mesh" neboli síťové modely

Podobně jako nově u povechových modelů je možné nyní vytvořit výkresy i z modelů tvořených 3D sítí (mesh). Například modely načtené pomocí STL, nebo podobné. Kótování je omezené na lineární kóty a kótuje se z bodu do bodu. Jinak podporuje i řezy a poznámky. 

Nové měřítko typu čar

Nově je možné nastavit globální měřítko typu čar ve výkresech. Můžete tak řídit velikost čar typu osa, přerušovaná a další, pokud vám nevyhovuje standardní. Lépe tak můžete "ladit" výkres do ideálního vzhledu. 

Uživatelská výška textu

Více než užitečnou funkcí je možnost zadávat jiné než Autodeskem nadefinované výšky textu ve výkrese. 


Elektronika: 

Návrh ve 3D

Nyní představujeme možnost vytvářet geometrii mechanické řízené konstrukce z 3D PCB (nebo kontextu mechanické sestavy) do 2D PCB. - Dříve bylo možné tvořit rozvržení plošných spojů jen ve 2D bez ohledu na vlastní objem komponent. 
Konstrukční geometrie neovlivňuje žádná výrobní data a je pouze vizuální geometrií při návrhu rozvržení. Nyní je možné definovat důležité oblasti mechanické skříně v rámci 3D PCB (nebo 3D PCB Edit v Place Assambly Context) a vzít v úvahu, že spoj bude fungovat vedle vašeho požadavku. 

Knihovna

Aby nedošlo k nechtěnému vkládání komponent knihoven z jiných týmů, je nyní omezeno vkládání pouze na aktuální týmovou knihovnu. Zamezí se tak vzniku chyby projektu díky tomu, že budou chybět data z jiného týmového projektu. 

Správa dat:

Vylepšení pro rozšíření Správu dat - Manage extension

Je potřeba zdůraznit, že toto rozšíření je velmi podceňováno. Pro mnoho uživatel přitom má velký význam pro řízení, revidování a schvalování návrhu. Zabezpečuje změnové řízení a správu kusovníku. 
Od této aktualizace došlo k výraznému vylepšení navigace a přístup k nejnovějším projektovým datům pomocí aktualizované kartě "Domů". Dále byl přesunut přístup k řídícímu panelu Manage extension, Vlastnostem položek, a změnovému řízení z karty "Domů". Výběrem těchto nových funkcí se otevřou odpovídající data v rámci web prohlížeče, což poskytuje výrazně lepší výkon. 

Výroba: 

Nová geodetická strategie

Geodetické dráhy nástroje umožňují obrábění tvarových ploch stylem obrábění přechodové, nebo rovnoměrné. Přechodové je vhodné pro obrábění mezi dvě podobně křivky a vytváří dráhy nástroje, které se plynule mění podle tvaru těchto křivek. Rovnoměrné je vhodné pro obrábění většiny tvarových ploch a vytváří konstantní ofset od hranice obrábění nebo řídící křivky. Geodetická strategie může vytvářet 3, 4 a 5osé dráhy nástroje, včetně obrábění podkosů a obsahuje volbu automatického zamezení kolize pro automatické odklopení nástroje.
Poznámka: 3osá verze geodetické strategie je dostupná v základní verzi Fusion 360. 4 a 5osé volby obsažené v této strategii vyžadují licenci Machining extension. 

Informace o "závitu" se přenáší z návrhu do výroby

Pokud vytváříte závitové díry nebo prvky závitu v prostředí návrhu, budou informace o závitu (např. M10x1 60 stupňů, pravý) přeneseny do prostředí výroby a využity pro definici závitovací parametry dráhy nástroje, které začínají "auto_xxx". Například pro auto_threadPitch.
Parametry jsou zcela asociativní, takže pokud změníte hodnotu závitu v prostředí návrhu, projeví se tato změna v závitovací strategii. 

Otevřená kapsa pro nabalené 2D Adaptivní

Nyní je podporováno obrábění otevřených nabalených kapes pro strategie 2D adaptivní a 2D kapsa. Tato volba je vhodný pro 4osé frézování na soustružnicko-frézovacích strojích bez Y osy. 


Optimalizace pořadí pro kontury 2D kapsy a 2D Adaptivní

Bylo vylepšeno řazení obrábění kontur, které leží v různých Z hladinách. Pořadí obrábění je nyní předvídatelné a lze optimalizovat pořadí obrábění podle očekávání. 

Pokud Vás Fusion 360 zaujal, více informací naleznete na F360.cz nebo nás neváhejte kontaktovat. 

Za oddělení MGF - Michaela, Michal a LadislavŽádné komentáře:

Okomentovat