pátek 28. července 2023

Autodesk Prodsmart a cesta k implementaci kainzenu

Implementace Kainzenu v mnoha průmyslových podnicích znamená omezení plýtvání v různých oblastech výroby. Stejně je tomu i v pracovních postupech a oblastech kvality, logistiky a dodávek ve výrobních procesech. Autodesk Prodsmart může pomoci zajistit, aby vám nejběžnější překážky implementace nebránili v udržení konkurenceschopnosti. 

Co je to Kaizen? 
Kaizen je systém neustálého zlepšování, a to v osobní, sociálním i pracovním životě. Tato metoda vznikla v Japonsku a za otce Kaizenu je považován Masaaki Imai. Kaizen odkazuje na filozofii a postupy při zlepšování výrobních procesů především ve výrobních podnicích a to zejména ve strojírenství a řízení podniku. Do Kaizenu se zapojují všichni zaměstnanci společnosti. 


Zjištěné problémy při implementaci Kaizenu: 

V posledních letech proběhlo mnoho studií ohledně problémů, které brání úspěšné implementaci Kaizenu ve výrobě. Mezi zjištěné problémy, které se podařilo identifikovat patří hromadění odpadu, nízká míra oddanosti zaměstnanců, závady, dysfunkce atd. Aby společnost úspěšně zvládla implementaci Kainzenu, musí být v těchto problémech předvídavá. 

Největší výzvy při implementaci Kaizenu:

  • Časová omezení: 
Zlepšení procesu ve výrobě je běh na dlouhou trať a potřebuje svůj čas aby se rozvinul. Také je potřeba čas na pořízení nástrojů a zařízení, zavedení změn a naklonění zúčastněných osob. Časová náročnost se liší v závislosti na počtu zainteresovaných osob.
Se správnými metodami, dostupností správných zdrojů a vysokou úrovní participace je možné tuto výzvu překonat. 
  • Nedostatek adekvátních zdrojů: 
Tato výzva je jedna z nejběžnějších a nejnaléhavějších problémů implementace Kaizenu. Mezi tyto zdroje patří komplexní rozpočet, školení Six Sigma nebo Kaizen, softwarové řešení Kaizenu a výrobní hardware. Nejběžnější a zároveň nejnáročnější je software Kaizenu - zde může pomoci Autodesk Prodsmart, který usnadňuje monitoring a sledování výrobních výkonů, pro získání přehledu o efektivitě provozních činností a kontrole kvality. 

  • Špatné stanovování cílů: 
Definování nejoptimálnějších cílů Kainzenu je výsledek důkladného zkoumání všech oblastí podnikání. Tedy kompletní proces od nákupu surovin až po dodání hotového výrobku. Všechny oblasti procesu se zkoumají pro přesné zjištění problémových oblastí. 
Jakmile je identifikována problémová oblast je nutné provést hloubkovou analýzu příčin a také možnosti řešení problému. 
  • Vnitřní a vnější odpor: 
Zaměstnanci a regulační orgány nemusí vždy správně chápat cíle Kaizenu, což většinou vede k odporu. Od manažerů přes výrobní pracovníky může přijít odpor k neustálému zlepšování odkudkoli. Zaměstnanci se někdy domnívají že neustále zlepšování vede k ohrožení jejich pozice. Implementace Kaizenu může vést ke zkrácení času stanoveného na určitém procesu nebo úplném odstranění některých procesů, vede zaměstnance k zamyšlení nad jejich pracovními pozicemi a užitečností jejich dovedností. Aby k tomu nedošlo je nutné zaměstnance ujistit, že neustálé zlepšení má vést k urychlení výroby a usnadnění práce. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni. 
  • Nekonzistentní úsilí
Nejdůležitější u implementace Kaizenu je kontinuita. Je nutné aby společnost pokračovala v procesu neustálého zlepšování i po dosažení podstatných výsledků. 


Autodesk Prodsmart Vám pomůže s implementací Kaizenu. Je to nový MES systém, který pomáhá sledovat, monitorovat a řídit výrobní procesy, vede k lepší efektivitě a produktivitě pracovních úkonů. 

Více informací o produktu Autodesk Prodsmart získáte zde, nebo nás kontaktujte. 

Žádné komentáře:

Okomentovat