středa 8. května 2024

Výzkumný Project Bernini - AI pro generativní návrh 3D tvarů

Po nedávném uvedení Project Salvador pro Fusion nyní Autodesk představuje další z řady výzkumných projektů pro generativní tvorbu 3D modelů s využitím AI technologií. Project Bernini je nový výzkumný projekt zaměřený na vývoj generativní umělé inteligence pro konstrukci a výrobu. První fáze experimentálního model Bernini umí rychle generovat funkční 3D tvary z různých typů vstupních dat, z 2D obrázků, textu, voxelů a mračen bodů. AI modely Bernini jsou dále trénovány na větších a kvalitnějších profesionálních souborech dat. Autodesk dlouhodobě zkoumá způsoby, jak využít nástroje generativní AI ve svých softwarových produktech (viz Autodesk AI).

V celém oboru Design & Make je přesnost a produktivita 3D modelování nesmírně důležitá. Ať jste architekt, projektant, konstruktér, výrobce nebo filmař, geometrická kontrola a přesnost vašeho digitálního návrhu je rozhodující pro úspěch vašeho konečného produktu. Projekt Bernini je první experimentální generativní model umělé inteligence, který rychle generuje kvalitní 3D tvary z různých typů vstupních dat, například z jediného 2D obrázku, z více obrázků zobrazujících různé pohledy na objekt, z mračen bodů, voxelů nebo textového promptu. První fáze modelu Bernini je zaměřena na profesionální geometrické pracovní postupy a dokáže z daného vstupu generovat více funkčních variant 3D tvaru. Zaměřuje se přitom na generování funkčních 3D struktur, protože objekty postavené nebo vyrobené z výstupů těchto modelů musí fungovat v reálném světě a sloužit účelu, který měl konstruktér na mysli.

Jednoduchým příkladem může být džbán na vodu. Mnoho jiných 3D generativních modelů umí vytvářet tvary, které vypadají jako džbán, s texturami zlepšujícími jejich povrchový vzhled ve specifickém světelném prostředí. Model Bernini model však generuje tvar a texturu odděleně a tyto proměnné nezaměňuje ani neslučuje. Džbány na vodu vygenerované tímto modelem jsou tedy skutečně uprostřed duté a mohly by skutečně pojmout vodu, tedy tak, jak by nutně vypadal každý džbán v reálném světě.

Rovněž je důležité, že je zde používán skutečně generativní přístup, který vytváří několik variant, dává designérovi možnost volby a přispívá k jeho tvůrčí práci. Podle nějnovějšího průzkumu 2024 State of Design & Make, 78 % vedoucích pracovníků firem věří, že umělá inteligence zlepší jejich odvětví, a 79 % souhlasí s tím, že umělá inteligence zvýší kreativitu jejich odvětví.

Model Bernini je natrénován na deseti milionech různých 3D tvarů - datové sadě složené z veřejně dostupných dat, kombinace CAD objektů a organických tvarů. Výzkum, který přispěl k této práci, byl publikován na začátku tohoto roku laboratoří Autodesk AI Lab ve spolupráci s Čínskou univerzitou v Hongkongu. V této fázi je projekt Bernini čistě experimentální a není k dispozici pro veřejné použití.

Tým pokračuje v práci na zdokonalení této technologie. Pokud budou její modely natrénovány na budovách, mohly by generovat geometrické kreativní návrhy a inspirovat novou generaci budov i architektů. Pokud by se natrénovaly na modelech postav z videoher nebo fantasy prostředí, mohly by vytvářet fascinující nové bytosti nebo virtuální světy. Pokud by byly natrénovány na návrhy automobilů, mohly by pomoci při vymýšlení nových inovativních řad vozidel.

(volně dle adsknews.autodesk.com/en/news/research-project-bernini/)

Žádné komentáře:

Okomentovat