pondělí 15. února 2016

Správa nástrojů v Inventoru HSM

Integrovaná CAM aplikace Autodesk Inventor HSM uživatelům umožňuje velmi jednoduše spravovat a sdílet nástroje pro obrábění. Již samotnou instalací Inventoru HSM získáte předpřipravené knihovny fréz, vrtáků, závitníků, soustružnických nožů a držáků nástrojů. V tomto článku si knihovny nástrojů Inventoru HSM představíme.

Základní informace

Po kliknutí na tlačítko Knihovny nástrojů v panelu Spravovat na kartě CAM se zobrazí dialogové okno správy knihoven nástrojů. V levé části se nachází seznam dostupných knihoven. V tomto seznamu se po otevření dílu zobrazí v horní části ikona a název otevřeného dílu. Při kliknutí na tuto ikonu uvidíme v okně napravo od seznamu knihoven seznam nástrojů, které jsou v dílu uložené. Instalací Inventoru HSM získáte předpřipravené knihovny fréz, vrtáků, závitníků, soustružnických nožů a držáků nástrojů.
A tím se hned ze začátku dostáváme k jedné z velkých výhod Inventoru HSM, a tou je, že nástroje, které chceme použít pro obrábění a které vybereme pro použití v jednotlivých operacích z předinstalovaných nebo uživatelem naplněných knihoven se automaticky nakopírují do interní knihovny otevřeného dílu i se všemi nastaveními. Každý díl má tedy uložené veškeré nástroje, se kterými v něm pracujete, přímo v sobě. Odpadají tím starosti s propojením mezi jednotlivými soubory s CAD modelem, CAM daty a použitými nástroji pro obrábění, se kterými se běžně uživatelé neintegrovaných CAM softwarů potýkají.


Prostředí pro správu knihoven nástrojů v integrované CAM aplikaci Inventor HSM

Umístění knihoven

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na název knihovny vidíme ve spodní části nabídky „Otevřít v Průzkumníku Windows“. Tato volba zavede uživatele do složky v počítači, ve které se nacházejí veškeré knihovny a kde lze s nimi dále pracovat, například je přenášet na další stanice ve výrobě s Inventorem HSM. Je však také možné mít knihovny uložené na serveru, ke kterému mají uživatelé Inventoru HSM přístup. Z ní potom mohou technologové nástroje i s přidruženými držáky vybírat pro konkrétní právě programované obrábění.

Založení vlastní knihovny

Při založení nové knihovny se nová knihovna automaticky zařadí do složky „Moje knihovny“ v seznamu knihoven. Lze si tak nadefinovat vlastní knihovny nástrojů. Pro každý stroj ve výrobě tedy může být nadefinována knihovna s nástroji a držáky, které přísluší danému stroji, či si lze nástroje roztřídit dle jejich výrobce nebo jakéhokoliv jiného klíče.
Nové knihovny nelze zakládat v předinstalovaných složkách knihoven. Je nutné si proto založit vlastní složku, ve které budou ukládány uživatelské knihovny. Tato vlastní složka může být umístěna kdekoliv na disku, případně také v síti na serveru. V případě používání více počítačů s Inventorem HSM potom není nutné knihovnu s nástroji mezi počítači přenášet v případě změny dat nástroje nebo po přidání nového nástroje, změny se projevují u všech uživatelů ihned. Knihovna s nástroji lze nastavit pouze pro čtení. Pak nehrozí nechtěné zásahy do nástrojů od dalších uživatelů stanic s HSM v síti.

Zakládání nových nástrojů vč. držáků a řezných podmínek

Nadefinování nového nástroje se provádí velmi jednoduše přes tlačítko „Nová fréza“ nebo „Nový nůž“, tím se zobrazí okno pro nastavení nástroje.


K nástroji lze přiřadit veškeré potřebné údaje, jako jsou indexy korekcí pro nástroj, řezné podmínky, tvar dříku, přiřazení držáku pro nástroj a velké množství dalších parametrů. Geometrie nástroje se nastavuje kótováním zobrazeného náčrtu vybraného typu nástroje. V případě, že by potřebný typ nástroje nebyl v Inventoru HSM připraven, je možné do knihovny načíst nástroj vymodelovaný v Inventoru, můžete tedy přesně simulovat i libovolné tvarové nástroje.
Řezné podmínky, které jsou pro nástroj nastavené, se po vybrání nástroje z knihovny pro danou obráběcí strategii do této strategie nahrají a je možné je přímo v nastavování strategie dále dle potřeb upravovat. Při těchto úpravách se řezné podmínky mění pouze pro tuto operaci, nikoliv pro jiné operace se stejným nástrojem nebo v knihovně nástrojů.
Založení nového držáku je dostupné pomocí editoru držáku, kde lze velmi podrobně držák vymodelovat, zadat mu různé parametry. Držáky se ukládají podobně jako nástroje do knihovny, mohou mít svou vlastní knihovnu a nebo být v jedné knihovně společně s nástroji.


Nástroje můžeme v dialogovém okně knihoven nástrojů libovolně mezi knihovnami přenášet - kopírovat nebo duplikovat a tyto nástroje upravovat, např. měnit jim řezné podmínky. Vyhledávanou funkcí je hromadné přečíslování používaných nástrojů dle pořadí v nastaveném obrábění, které se provádí velmi jednoduše dvěma kliknutími myši. Při změně v knihovně, například po zařazení nového nástroje, se u názvu knihovny zobrazí hvězdička. To značí, že je nutné knihovnu se změnami uložit příkazem pod pravým tlačítkem myši. Data do knihovny nástrojů Inventoru HSM je možné importovat z formátů .hsmlib, .tsv nebo .txt. Tabulku nástrojů je možné pomocí speciálního postprocesoru vyexportovat například ve formátu .xls nebo .html se všemi požadovanými údaji o nástrojích.

Práce s nástroji je v Inventoru HSM velmi rychlá a přehledná. Geometrie dříku a držáku je využívána při výpočtu dráhy nástroje pro zamezení jejich pohybu v těsné blízkosti obráběného dílu. Díky možnosti importovat vlastní model nástroje je možné přesně obrábět i simulovat složité tvary. Zajímáte-li se o tuto problematiku podrobněji, doporučujeme shlédnout náš webinář o správě nástrojů v Inventoru HSM.


Více na Inventor HSM

Žádné komentáře:

Okomentovat