středa 24. dubna 2024

PDM nadstavby ARKANCE pro Autodesk Vault

Aplikace Autodesk Vault je osvědčený nástroj pro týmovou správu technických dokumentů (PDM), včetně verzování, archivace, připomínkování, schvalovacích procesů a možností propojení s ERP systémy. Je integrován s CAD nástroji Autodesku. Díky API rozhraní lze funkce Vaultu (jeho verze Professional) rozšiřovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Společnost ARKANCE má dlouholeté zkušenosti s implementacemi tohoto PDM systému, a to i v mezinárodním měřítku, s replikacemi dat mezi globálními pobočkami.

Vývojářský tým ARKANCE je také autorem řady nadstavbových aplikací a bonus doplňků pro Vault. Tyto aplikace buď přímo rozšiřují či automatizují funkce Vaultu, nebo slouží k propojení Vaultu s dalšími systémy - ERP a TPV systémy, EPLANem a dalšími. Vedle těchto veřejně dostupných nadstavbových aplikací nabízených pod značkou ARKANCE nebo Be.Smart (dříve též CS+ nebo Holixa) ale máme vyvinutu i řadu dalších užitečných nástrojů pro Vault, které jsou obvykle využívány v našich implementačních projektech PDM a PLM. Jaké funkce obsahuje tato "neveřejná nabídka" PDM nástrojů ARKANCE? Pojďme se podívat na nejdůležitější z nich.

Typy licencování:
Multi user ... Licence je poskytována na server. Jednu licenci využívají všichni uživatelé Vaultu. Aplikaci nastaví správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.
Per user ... Licence je poskytována konkrétnímu uživateli. Jednu licenci využívají jeden uživatel Vaultu. Aplikaci nastaví správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.
Free ... licence zdarma, zpravidla pro uživatele, kteří mají s nakoupené licence prostřednictvím ARKANCE.

ARKANCE Vault Copy Folder Properties To Files

Popis funkce a použití:

Doplňková aplikace Vaultu propisuje metadata z Vaultu do vlastností fyzických souborů. Doplněk propíše metadata uložená ve vlastnostech složky do vlastností souborů uložených ve složce. Využívá se například pro propsání čísla projektu.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Mirror

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Professional, který vytváří zrcadlovou kopii souborů uložených v úložišti Vaultu. Konfigurace umožňuje nasměrovat cílový adresář a nastavit filtry pro kopírování souborů. Využívá se například pro kopírování náhledových souborů pro uživatele, kteří nemohou pracovat s klientem Vaultu.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Change Order Auto Close

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Professional pro automatické uzavírání změnových příkazů, které je nutné provést po dokončení práce na změnách položek. Sleduje stav změnového příkazu a dle přednastavené logiky automaticky posouvá stav procesu. Například ze stavu „schváleno“, automaticky posune změnový příkaz do stavu „uzavřeno“, podle toho, kdo data schválil.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Katalog pojmů

Popis funkce a použití:

Katalog sjednocuje názvosloví v rámci firemní kultury. Obsahuje vícejazyčný strukturovaný seznam pojmů, které jsou využívány pro popisné hodnoty v razítku výkresů a v kusovnících. Katalog je jednotný pro ERP systém i pro CAD. Využití katalogu umožní jednak jednotnou kategorizaci výrobků a současně sjednocuje názvosloví kategorií a v nich využívaných pojmů. Konstruktér pracuje s českými popisy. Cizojazyčné se přiřazují automaticky. Katalog je možné asociativně propojit s ERP. Převzít jej do prostředí Autodesk Vault Professional, nebo ho můžete ve Vaultu vytvořit a spravovat.
Licencování: Multi user.


ARKANCE Vault Číslování položek

Popis funkce a použití:

Číselník položek v ERP systému určuje číslo nové vyráběné i nakupované položky. Autodesk Inventor a Autodesk Vault Professional tato čísla přebírá.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault BOM Print

Popis funkce a použití:

Vykopíruje výkresy a doplní do nich informaci o poštu kusů, který se má vyrábět v rámci konkrétní zakázky.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault DWF ReDo

Popis funkce a použití:

Nově vygenerované DWF pouze pro platné revize. Aplikace smaže všechny náhledy DWF. Na všech schválených revizích vygeneruje nové DWF náhledy. Náhledy tak jsou aktualizovány na všech schválených revizích, historických i aktuálních.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Job Switch

Popis funkce a použití:

Je určen pro Autodesk Vault Professional v replikovaném prostředí – je provozován ve více lokacích. Aplikace Job Switch umožňuje nasadit jeden Job Server pro všechny lokace a předávat na něj všechny automatizované úlohy – generování DWF, PDF, atd, předávání dat do ERP, TPV, atd.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Job Sort

Popis funkce a použití:

Nastaví priority pro zpracovávání Jobů na Job serverech.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Extend Reporter

Popis funkce a použití:

Vault obsahuje nástroje pro generování reportů. Je ale omezen pouze na data Autodesk Vault Professional. Aplikace umožňuje využít technologii RDLC pro generování reportů z libovolných zdrojů.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Sync

Popis funkce a použití:

Synchronizuje primárně konfigurační soubory Autodesk Inventoru, Vaultu, ale i dalších aplikací. Zdrojové soubory jsou umístěny ve Autodesk Vault Professional, kde jsou řízené administrátorem. Automaticky nebo ručně se kopírují do příslušných umístění na lokálních počítačích uživatelů.
Licencování: Multi user.
A připomeňme si také nejdůležitější veřejně dostupné aplikace po Vault z nabídky ARKANCE:

ARKANCE Vault Tools

Popis funkce a použití:

Bonus nástroje Vault Tools rozšiřují PDM aplikaci Autodesk Vault Professional o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat. Usnadňuje např. založení projektu, najde osiřelé soubory, vyčistí staré verze, usnadní změny nastavení dokumentu, umožní nastavit restriktivní pravidla. Funkčnost jednotlivých modulů Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Tools


Be.Smart Publisher4VLT

Popis funkce a použití:

Jde o doplněk k Autodesk Vault Professional pro automatické nebo ruční publikování vizualizačních souborů z původní 2D/3D dokumentace do různých CAD formátů. Po nastavení probíhá publikační proces automaticky (např. po schválení verze). Z publikovaných souborů lze vytvářet předávací balíček. Nejnovější verze umí přímo publikovat PDF soubory, generovat i STL nebo JT modely.
Licencování: Multi user.

Stránka produktu: Be.Smart Publisher4VLT


Be.Smart ERP Connector

Popis funkce a použití:

ERP Connector automatizuje přenosy dat mezi podnikovým IS a Autodesk Vault Professional. Z IS do Vaultu jsou přenášeny číselníky materiálů, polotovarů, nakupovaných dílů a dále jsou přenášeny stavy propojených procesů například žádanky o nakupované položky a změnové příkazy vznikající v IS. Opačným směrem z Vaultu do IS jsou přenášeny položky, kusovníky a odkazy na dokumentaci (3D modely, výkresy, …) uložené ve Vaultu. Přenosy dat probíhají plně automaticky na základě probíhajících procesů ve Vaultu a podnikovém IS. Například přenos kusovníku je spuštěn automaticky po schválení položky. Nová nakupovaná položka se přenese do Autodesk Vault Professional po jejím založení do podnikového IS.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Be.Smart ERP Connector

Be.Smart SpareParts Catalogue (SPC)

Popis funkce a použití:

Brzy uvedeme novou verzi cloudové aplikace pro tvorbu interaktivních katalogů náhradních dílů, vycházející z dat 3D modelů z CAD a PDM aplikací Autodesku.
Licencování: Multi user.


Be.Smart ERP Picker

Popis funkce a použití:

Umožňuje konstruktérovi snadno doplnit popisné hodnoty obsažené v podnikovém IS do modelu. Ideálně pracuje spolu s ERP Connectorem. Tato aplikace (pro Inventor, s vazbou na Vault) vznikla na základě potřeby konstruktérů používat správné polotvary, hutní materiály či jiné nakupované položky, které jsou ve firmě aktuálně používané, zjišťovat aktuální skladové zásoby, dodací lhůty, jakost materiálu a další informace - a to již při návrhu, aby se tak předešlo nesrovnalostem při objednávání a zásadně se tak zrychlila výroba a tím i celá zakázka.
Licencování: Per user.
Stránka produktu: Be.Smart ERP Picker

ARKANCE Configurator

Popis funkce a použití:

S PDM systémem Vault částečně souvisí i aplikace Configurator. Pomáhá automatizovat opakující se úlohy při poptávkách, návrhu, dokumentaci a výrobě zákaznicky konfigurovaných variant výrobků. Významně zvyšuje parametričnost Autodesk Inventoru díky matematicko-logickým rozhodovacím funkcím a pravidlům. Napomáhá tak ke zrychlení celého procesu od poptávky po výrobu a dodávky a eliminuje neproduktivní činnosti.
Licencování: Per user.
Stránka produktu: ARKANCE Configurator

ARKANCE Vault Copy State & Date

Popis funkce:

Doplňková aplikace ARKANCE Copy State and Date je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault Professional. Umožňuje vyplňování klíčových vlastností stavu dokumentu do již schválených dat.

Příklad použití:

Firma digitalizuje procesy spojené se vznikem a schvalováním dokumentů. Autor musí mít jistotu, že dokument schvalovatelé neupraví. Aplikace ARKANCE Copy State And Date je navázána na schvalovací proces Vaultu. Zapíše jména schvalovatelů do databáze i do dokumentu. Můžete tak mít na titulní straně Office dokumentu nebo na výkrese informace o schvalovatelích, a přitom je zaručeno, že obsah dokumentu není jinak změněn. S nasazením Be.Smart Publisher4VLT se následně automaticky vygenerují i PDF verze dokumentů, které informace o schvalovatelích také obsahují.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Copy State and Date

Postup nasazení: Aplikaci musí nastavit správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.


ARKANCE Vault AD Sync

Popis funkce a použití:

VaultADSync usnadňuje procesy údržby Vault uživatelů jejich automatickou synchronizací z uživatelské databáze Microsoft Active Directory. Většina změn uživatelských účtů tak proběhne zcela automaticky, bez potřeby ručního zásahu ve Vaultu.
Licencování: Multi user.

Stránka produktu: Vault ADsync


ARKANCE Vault Notify

Popis funkce a použití:

Doplňková aplikace Vault Notify (NotifyMe) je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault umožňující rozesílat automatické e-mailové notifikace při změně stavu dokumentu či jiného objektu Vaultu. Sleduje stavy objektů soubor, položka, složka, změnový příkaz i uživatelský objekt.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Notify

ARKANCE Vault Grabber

Popis funkce:

Umožní uživatelům podnikových IS získat platnou dokumentaci přímo z prostředí Autodesk Vault Professional hromadně a bez potřeby licence Vaultu. ARKANCE Vault Grabber je možné integrovat do prostředí podnikového IS, přednastavit typické výstupy a tím ještě více zjednodušit práci uživatelů s technickou dokumentací. Podmínkou použití je mít implementován Be.Smart ERP Connector.

Příklad použití:

Autodesk Vault Professional spravuje technickou dokumentaci. Zde je vždy aktuální a platná verze 3D modelů, výkresů, ale i dalších technických dokumentů. Technickou dokumentaci potřebuje řada lidí ve firmě, kteří primárně pracují v podnikovém informačním systému a nemají licenci Vaultu. Například výroba potřebuje DXF rozviny plechů, nákup potřebuje PDF verze výkresů. Pro tyto uživatele je k dispozici nástroj ARKANCE Vault Grabber. Příkladem využití může být zadání subdodávky na výrobu plechových dílů. V prostředí podnikového IS vyberete položky, které budu předávat a Vault Grabber vám k nim připraví 3D modely ve formátu STEP a IGS, 2D výkresy ve formátu DWG a PDF a rozviny plechů ve formátu DXF. To vše najednou. Spolehlivě aktuální a platné dokumenty uloží do vašeho počítače do přednastavené lokální složky.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Grabber

Postup nasazení: Aplikaci musí nastavit správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.


ARKANCE Vault Reporter

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Reporter je jednoduchý nástroj pro rychlý export zákazníkem definovaných vlastností dle předpřipravené šablony z položkového kusovníku – názvy položek, jejich součty, spojovací materiál, požadavky na nákup atd. do tabulky Excelu, dokumentu Wordu nebo do PDF.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Reporter
Pokud byste ve vaší firmě uvítali zefektivnění práce pomocí některé z výše uvedených aplikací, nebo máte nápad na jinou, podobnou funkci, neváhejte se nám ozvat. Správa produktových dat a její provázání s ERP systémy je klíčovým prvkem vaší konstrukce a výroby a jakékoliv zefektivnění zde přináší rychlou návratnost. Vaultu dobře rozumíme. Viz ARKANCE - kontakt.

Žádné komentáře:

Okomentovat