úterý 9. dubna 2024

Autodesk Fusion Operations: Posouváme výrobu k dokonalosti

Postupy vývoje výrobků se mění - mění se způsoby, jakým jsou produkty koncipovány, konstruovány, vyráběny a uváděny na trh. Nyní je pro konstrukční a výrobní firmy více než kdy jindy důležité propojit lidi, procesy a data v celém životním cyklu vývoje výrobku. Na konferenci Autodesk University 2023 byla blíže představena vize řešení Autodesk Fusion Industry Cloud for Manufacturing, které bude představovat novou éru propojených dat a spolupráce jednotlivců, týmů i celých organizací při navrhování a výrobě čehokoli. Fusion Industry Cloud propojuje celý proces vývoje výrobku, od návrhu až po výrobu. Díky využití síly propojených procesů, generativní umělé inteligence a sjednocení dat v cloudu stojí Autodesk Fusion v čele technologického vývoje. Není to jen nástroj, ale ekosystém, který zahrnuje rozsáhlé portfolio společnosti Autodesk.

Jako krok k tomuto cíli, kterým je propojení jednotlivých fází vývoje výrobku, Autodesk v roce 2022 získal systém Prodsmart (Manufacturing Execution System, zkráceně MES). Prodsmart přináší do průmyslového cloudu Fusion informace o výrobě v reálném čase a umožňuje týmům sledovat data o výrobku od návrhu až po výrobu. Nyní, ve snaze lépe sladit výkonné možnosti Prodsmartu s Fusionem, s potěšením oznamujeme, že Prodsmart byl přejmenován na Autodesk Fusion Operations.

Fusion Operations: Bezproblémové propojení výrobních procesů

Fusion Operations je cloudové řešení pro činnosti ve výrobních halách, které využívá výkon Autodesk Fusion Industry Cloud for Manufacturing. Poskytuje manažerům výrobních hal přístup k informacím v reálném čase a pomáhá jim mít kompletní přehled o úzkých místech ve výrobní hale, eliminovat opakující se úkoly, zrychlit produktivitu a získat kritické informace o výrobě produktů a výrobních zakázkách v reálném čase.

Fusion Operations umožňuje optimalizovat plánování výroby a zdrojů, zvýšit propustnost výroby, minimalizovat prostoje strojů a pracovníků a zlepšit flexibilitu plánování úloh. Umožňuje také rychlé, přesné sledování zakázek v reálném čase, což zajišťuje jasnou sledovatelnost zdrojů, strojů a pracovníků v rámci celé výrobní linky. S aplikací Fusion Operations můžete získat konkurenční výhodu díky využití kritických provozních ukazatelů, jako je propustnost a prostoje, a zpřístupnit přehled o procesech v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí důležitých pro dodržování specifických předpisů.

"Pro každého, kdo chce zvýšit svou efektivitu a přesnost, je důležité, aby se blíže seznámil se systémem Fusion Operations. Výrazně vám usnadní každodenní práci." - Philipp Schütte, vedoucí výroby, Powertrust

Byla zahájena aktualizace uživatelského rozhraní webového portálu Prodsmart a mobilní aplikace, které odrážejí novou značku Fusion Operations, včetně změn loga a barevného schématu. Tato změna značky neovlivní stávající funkce a možnosti MES, na které spoléháte v rámci systému Prodsmart. Tyto změny brandingu by měly být automatické, ale pokud máte v nastavení mobilního zařízení vypnuté automatické aktualizace, možná budete muset aktualizovat ručně, aby se změny projevily.

Pokud jste se s aplikací Fusion Operations ještě nesetkali, spusťte si ještě dnes bezplatnou zkušební verzi a sledujte a analyzujte své výrobní operace v reálném čase.

Ve společnostech ARKANCE i AUTODESK nám záleží na vašem úspěchu a jsme zde, abychom vás podpořili na každém kroku při společném utváření budoucnosti výrobních operací. V případě jakýchkoli konkrétních dotazů vám doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti ARKANCE, vašeho obchodního partnera Autodesku, který s vámi o této aktualizaci rád pohovoří.

dle: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/introducing-autodesk-fusion-operations/

Žádné komentáře:

Okomentovat