čtvrtek 9. listopadu 2017

Nový Inventor 2018.2 s propojením na Fusion 360

Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat tento konstrukční software na novou verzi "Inventor 2018.2" (R3). Aktualizační patch je k dispozici na Autodesk Account nebo přes pomůcku Autodesk Desktop App.

Co nového nabízí verze 2018.2?


Řada z doplněných funkcí vznikla jako podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.



Propojení

Asi nejzajímavější novinkou je rozšíření sortimentu aplikací a formátů, se kterými Inventor pracuje přímými metodami systému "AnyCAD". Od verze 2018.2 je takto možné v Inventoru pracovat i s modely z Autodesk Fusion 360. I pro ně platí, že s modelem je možné přímo pracovat v Inventoru a případné budoucí změny modelu se projeví i v Inventoru. Tato podpora je prozatím v Inventoru označována jako "preview" a vyžaduje instalaci komponenty "Desktop Connector" (viz podrobnosti), která propojí lokální stanici s cloudovým týmovým úložištěm Fusion Team. Díky pracovním postupům flexiblní technologie AnyCAD tak můžete zkombinovat možnosti konstrukčních aplikací Inventor a Fusion 360. Podobně lze také ve Fusion 360 odkazovat na součásti Inventoru - Fusion 360 nyní používá stejnou technologii AnyCAD, takže se změny v modelu Inventoru automaticky projeví také ve Fusion 360. To může být užitečné např. pro cloudové simulaci nebo CAM.


Z Inventoru tak můžete otevírat nebo importovat soubory aplikace Fusion 360 (.fusiondesign) z virtuálního disku "Fusion 360" s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD. Když jako referenční model technologie AnyCAD importujete soubor z Fusion 360, zůstane připojení k vybranému souboru zachováno. Díky tomu budete moci sledovat změny modelu a provádět příslušné aktualizace. Tento pracovní postup umožňuje používat data Inventoru ve Fusion 360 a data z Fusion 360 v Inventoru.


V pracovním procesu technologie AnyCAD je nově podporováno i řešení referencí na chybějící soubory AnyCAD. Když otevřete soubor součásti nebo sestavy s chybějícími referencemi na jeden nebo více souborů AnyCAD, zobrazí se dialog "Vyřešit odkaz", který umožní chybějící reference vyhledat. Pokud se rozhodnete nevyřešené reference vypustit, zobrazí se v otevřeném souboru vedle hlavního uzlu prohlížeče příslušná ikona. Dialog "Vyřešit odkaz" můžete znovu otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní uzel prohlížeče a výběrem nové možnosti "Vyřešit soubor" v místní nabídce.

Součásti

U profilu povrchu bylo ke geometrické toleranci přidáno označení obvodového svaru.


K exportu do formátu DWF přibyla podpora 3D poznámek (MBD). Přístup k příkazu Exportovat do formátu DWF byl usnadněn jeho přidáním na panel Exportovat na kartě Poznámka součásti a sestavy. Neviditelné poznámky se do formátu DWF exportují jako skryté, jejich viditelnost je však v exportovaném souboru DWF možné zapnout.

Exportované soubory 3D PDF nyní podporují zvýraznění asociativních ploch u popisů tolerance, které odkazují na více ploch.


Plechy, rozviny

Inventor umožňuje pro jednotlivé prvky v tělese určit různá pravidla rozvinu, dosud však neexistoval snadný způsob, jak v případě, že si použití odlišných pravidel rozmyslíte, synchronizovat všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo. V této verzi byl přidán nový příkaz, který umožňuje jedním kliknutím synchronizovat všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo rozvinu. Stačí kliknout pravým tlačítkem na těleso v prohlížeči a vybrat funkci "Synchronizovat pravidlo rozvinu".

Sestavy

Dřívější příkaz Sestavení > Produktivita > Ukotvená a kořenová komponenta umožňoval jediným kliknutím ukotvit, přesunout a usadit vybranou komponentu pomocí vazeb stejný směr k počátku sestavy. Komponenta se poté přemístila do horní části prohlížeče.

Příkaz byl přejmenován na Ukotvit a usadit a po jeho spuštění se nyní otevře dialog, který zobrazuje výše uvedené operace jako samostatné možnosti. Příkaz Ukotvit a usadit navíc podporuje výběry více položek. Nejdříve vyberete jednu nebo více komponent a poté v novém dialogu "Ukotvit a usadit komponenty" vyberete jednu nebo více možností:
 • Ukotvit v počátku: Přesune, ukotví a zarovná vybrané komponenty k počátku sestavy. Když ukotvení komponent zrušíte, můžete je libovolně přesunout.
 • Vytvořit vazby stejný směr počátku: Usadí komponenty k počátku sestavy pomocí vazeb stejný směr.
 • Přemístit do horní části prohlížeče: Přemístí vybrané komponenty do horní části prohlížeče sestavy.

Když jste dříve změnili velikost členu Obsahového centra jako uživatelské součásti, Inventor změnu automaticky uložil. Ukládání uživatelských součástí nyní funguje stejným způsobem jako u jiných součástí: změny se uloží, pouze pokud je uložíte v souboru.

Nyní můžete rychle vyhledávat členy: V dialozích "Editor Obsahového centra" a "Umístit z Obsahového centra" byla přidána nová rozevírací nabídka "Hledat" (rodiny nebo členy). To vám umožní rychle vyhledat členy. Když například vyberete možnost Členy, můžete do pole Hledat zadat číslo součásti a vyhledat konkrétní číslo součásti.


Když jste dříve vytvořili nebo upravili zkosení, použily se k vytvoření náhledu zkosení v grafickém okně pouze šikmé čáry. Náhled byl vylepšen a zřetelněji nyní zobrazuje součást hrany, která zkosení nebo částečné zkosení vytváří.

Náčrt

Pomocí nového nastavení (karta Nástroje > panel Možnosti > Možnosti aplikace / karta Náčrt > Automatické měřítko geometrií náčrtu na počáteční kótě) můžete ovládat způsob škálování (automatické měřítko) prvků náčrtu. Automatické měřítko zajišťuje zachování původního tvaru náčrtu při přidání první kóty. Pokud nechcete, aby se vzdálenost mezi počátkem náčrtu a geometriemi automaticky škálovala, výběr této možnosti zrušte.

Pomocí nové ikony viditelnosti na miniaturním panelu nástrojů 2D náčrtu můžete při výběru asociované plochy v grafickém okně zapínat a vypínat viditelnost náčrtu.


Výkresy

Dříve bylo v náčrtech výkresů možné šrafovat v jeden okamžik pouze jednu oblast. Nyní můžete v náčrtu vybrat více uzavřených profilů a vyplnit nebo vyšrafovat všechny.

Na základě zpětné vazby našich zákazníků jsme se zaměřili na nápovědu k příkazu Rozdělit tabulku. V tématu nápovědy nebyl proces rozdělení kusovníku a přesunutí oddělené části na nový list adekvátně vysvětlen. Nápověda byla v této verzi aktualizována.

iLogic

V editoru pravidel nyní pracuje funkce automatického dokončování. Je povolena pro následující položky:
 • parametry aplikace Inventor,
 • objekty a funkce modulu iLogic,
 • objekty rozhraní API Inventoru,
 • objekty rozhraní .NET.

Zkuste například zadat řetězec "." po proměnné a začněte psát, nebo kdykoli stiskněte Ctrl-mezerník nebo Alt-ŠipkaVpravo. Během psaní se zobrazí abecedně řazený seznam dostupných výběrů. Úplný popis proměnné se zobrazí v místní nápovědě.


Pomocí nové části Záhlaví v editoru pravidel můžete vytvořit text záhlaví. Text záhlaví lze vytvořit pouze v části Záhlaví. Pokud přidáte výrazy záhlaví, zůstane část Záhlaví otevřená i při příštím otevření editoru pravidel. Nová funkce automatického dokončování funguje i v této části.

Pomocí nové možnosti Vybarvení syntaxe na kartě Možnosti v editoru pravidel můžete nastavit barevné schéma. Můžete si vybrat mezi možnostmi Klasické a Moderní.

Pravidlo můžete v editoru pravidel nově uložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+S.

Obecné

Nově máte možnost upravit, modifikovat nebo rychle upravit vypnutou vazbu. Chcete-li hodnotu upravit nebo modifikovat, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Upravit nebo Modifikovat. Chcete-li otevřít pole pro rychlou úpravu, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči.

Soubor Inventoru můžete nyní exportovat jako obrázek s průhledným pozadím ve formátu PNG, TIFF nebo BMP. V dialogu Možnosti uložení obrázku vyberte položku Průhledné pozadí.

Funkce akumulování hodnot měření se vrátila ve vylepšené podobě. Nyní můžete přidat hodnoty lineárních, plošných, objemových a úhlových měření a vypočítat celkovou naměřenou hodnotu každého z těchto čtyř typů. Začněte tím, že otevřete kartu Nástroje > panel Měření > Měření.

Proveďte výběr v grafickém okně a poté klikněte na znaménko plus vedle typu měření. Vyberte například čáru a poté klikněte na znaménko plus (Přidat do akumulované hodnoty) vedle položky Délka.

Hodnota délky se přidá do skupiny měření Vzdálenost v části Akumulované vlastnosti. Znaménko plus (Přidat do akumulované hodnoty) přidá výběry do skupiny v části Akumulované vlastnosti pro každý typ měření, které chcete akumulovat. Vyzkoušejte si to: Vyberte v grafickém okně další čáru a klikněte na znaménko plus vedle délky. Vyberte poloměr a poté klikněte na znaménko plus vedle poloměru. Kliknutím na možnost Zobrazit/Skrýt historii vedle skupiny Vzdálenost zobrazte právě přidané hodnoty.

Ukázka:


středa 8. listopadu 2017

Uveden doplněk Vault 2018 Add-in for MicroStation V8i


Uživatelé PDM aplikace Autodesk Vault Professional 2018 se Subscription nyní mohou spravovat nejen technické dokumenty z produktů Autodesku a Microsoftu, ale i DGN výkresy a návrhová data z Bentley Microstation V8i, a to díky novému bezplatnému doplňku Vault 2018 Add-in for MicroStation V8.i. Kromě toho lze klienta Vaultu 2018 využít i v CAD aplikacích Pro/ENGINEER a Creo nebo v SolidWorks 2017.

Tento integrační modul nabízí uživatelům funkce pro správu verzí souborů, zařazování a vydávání dokumentů, správu referencí souborů, správu atributů rohového razítka, dávkový tisk, získání stavu dokumentu, nebo dynamickou tvorbu vizualizačních souborů pro sdílení dat směrem k neCADovským uživatelům.

Novinky v této verzi plug-in modulu:

 • podpora pro PowerGEOPAK
 • podpora Windows 10
 • podpora zařazování souborů V7
 • podpora hierarchie
 • podpora sad dokumentů
 • uvedena funkce Získat při zařazení
 • konfigurovatelná volba Výchozí stav vydání
 • v dialogu možností lze povolit Zařazení s chybějícími referencemi
 • vylepšený výkon a menší opravy

Add-in pro Microstation si můžete stáhnout na Autodesk Apps

pátek 20. října 2017

Výrobce CNC strojů 4ISP spolupracuje s Autodeskem

Na strojírenském veletrhu v Brně představila společnost 4ISP, jeden ze zákazníků CAD Studia, nejmodernější CNC lasery. Hostem expozice byl i spoluzakladatel firmy Autodesk a dlouholetý CTO, Michael Jay Spellman, nynější ředitel vývoje výrobních aplikací Autodesku. Ten zde osobně předváděl nestingové novinky z dílny Autodesku vyvíjené i pro řezací vláknové lasery 4ISP.


Česko-německá firma 4ISP používá i populární CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 určenou pro Windows a Mac, a jeden z postprocesorů pro CNC stroje 4ISP byl vyvinut také společností CAD Studio.

Reportáž z BVV z Regionální televize:

pondělí 16. října 2017

Vault 2018.1 – Sdílení náhledů dokumentace mimo firmu

Autodesk Vault - sdílené pohledy


S aktualizací 2018.1 přichází zcela nové možnosti sdílení pohledů na výrobní dokumentaci a 3D modely či sestavy.

Pokud potřebujete jednoduše sdílet návrhová data se svými externími pracovníky, dodavateli, kooperanty a podobně, nemusíte již data z vašeho PDM systému posílat e-mailem a ztrácet tak nad nimi kontrolu. Jednoduchou cestou (prakticky na pár kliknutí) můžete vybranou sestavu, model či výkres přímo z prostředí Vaultu publikovat do prostředí A360 View. V této zabezpečené cloudové službě Autodesku pak můžete jednoduše data prohlížet, poznámkovat, komentovat, odměřovat, tisknout apod. A to vše jen ve  webovém prohlížeči, vaši spolupracovníci nemusí cokoli dalšího instalovat. Prohlížení dat je tak jednoduše možné na stolním počítači, notebooku, tabletu či jen mobilu. CAD data tak můžete bezpečně sdílet i s lidmi, kteří standardně nemají přístup do vašeho PDM systému.



Vlastní publikování je pak velice jednoduché a standardně nastavené na 30 dnů, kdykoli je možné ho prodloužit či zrušit. Publikovaná data jsou ve formě pohledů (otisku) originálních dat, nikoli data zdrojová, a tyto pohledy zůstávají nadále propojené se svým zdrojovým souborem. A při jakékoli poznámce na publikovaném pohledu se okamžitě zobrazují v prostředí Vaultu a je tak možné nad požadavky a připomínkami dále diskutovat a následně případné změny provést standardním způsobem v prostředí Inventor <–> Vault.

Funkce Sdílené pohledy (Shared Views) je dostupná v aktualizaci 2018.1 pro Vault Workgroup a Vault Professional.


Aktualizace 2018.1 ale doplňuje do Vaultu i další nové funkce jako:

 • Podpora pro další AnyCAD formát - nativní data SolidEdge
 • Automatické stažení chybějících knihovních dat při otevření dokumentu z Vaultu
 • Setřídění seznamu Moje uložená hledání
 • Menší opravy a doplnění dle uživatelských podnětů

Verzi 2018.1 si stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account (Vylepšení produktů).

čtvrtek 12. října 2017

Pozor na MS Windows Update - závity v Inventoru

Pozor, nejnovější říjnové aktualizace Windows Update, konkrétně KB4041678 a KB4041676 (resp. KB4041681, ve které je rovněž obsažena) způsobuje kolizi se systémem zpracování tabulky závitů a otvorů (děr) v Autodesk Inventoru. Pokud máte po instalaci aktualizací Windows potíže s tvorbou závitů, odinstalujte položku (Win10) "2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)", resp. výše zmíněné KB, nebo změňte metodu načítání tabulky závitů klíčem v Registry, dle staršího CAD tipu 9198.

Problém se projevuje nezobrazením dialogu závitů (včetně změny hodnot závitu na iPrvku), resp. "zaseknutím" Inventoru. Dotčené jsou různé (i starší) verze Inventoru pracující pod Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7. Microsoft je o problému informován - chyba se dotýká všech .NET aplikací využívajících Excel Automation. V případě potíží prosím kontaktujte náš Helpdesk.

Konkrétní aktualizace pro různé verze Windows (vždy úplný měsíční update a čistě bezpečnostní update):

Win7: KB4041681 (popř. KB4041678)
Win8.1: KB4041693 (popř. KB4041687)
Win10/1607: KB4941691 (popř. KB4040973)
Win10/1703: KB4041676 (popř. KB4040973)


Podobný problém způsobený stejnými aktualizacemi Windows se týká i AutoCADu - konkrétně exportu z AutoCADu do Excelu - v exportovaném XLS souboru je jediná buňka (A1) s textem "DeleteMe":


Dále se problém týká XLS tabulek připojených k DWG ("soubor XLS nenalezen") a práce s kusovníkem v AutoCADu Mechanical (nefunkční import/export).


Odinstalaci konkrétní aktualizace (KB, viz výše) provedete pomocí funkce "Programy a funkce > Zobrazit nainstalované aktualizace" - vyhledáte "Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Windows" a dáte Odinstalovat:


Chcete-li zabránit následné opětné instalaci daného Windows Update (KB), použijte jeho skrytí (hide) v nástroji Microsoft WUShowHide - viz download WUshowhide.diagcab.

Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete odinstalovávat aktuální Windows Update a potřebujete rychle vyřešit problém s Excelem (než jej vyřeší Microsoft), použijte tento postup - jen pro znalé:

Nahraďte zaktualizovaný soubor:
C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll (V4.0.9801.1)
původní verzí msexcl40.dll (V4.0.9801.0) - např. z jiného stroje, nebo si jej vyžádejte na Helpdesku
anebo tento starý DLL nakopírujte do jiné, nové složky, např.
C:\Windows\SysWOW64\exceldriver\
a v Registry (pomocí Regedit) pak upravte klíč
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\Win32
z hodnoty
"C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll"
na
"C:\Windows\SysWow64\exceldriver\msexcl40.dll"

Microsoft připravuje opravu do nejbližšího Windows Update. AKTUALIZACE: Listopadový Microsoft Update (s opravou KB4050795 či KB4050796) tento problém vyřešil - konkrétní hotfixy:

Win7: KB4048957 (popř. KB4048960)
Win8.1: KB4048958 (popř. KB4048961)
Win10/1607: KB4048953
Win10/1703: KB4048954
Win10/1709: KB4048955


Viz též diskuze na CADfóru - Inventor a AutoCAD

pátek 29. září 2017

Novinky Fusion 360 - update 29.9.2017

Novinky Autodesk Fusion 360 - update 29.9.2017

Za necelé dva měsíce od posledního update tu máme opět další významnou aktualizaci Autodesk Fusion 360.
Nové funkce jsou určeny pro všechny uživatele zabývající modelováním, simulacemi, 2D výkresy a obráběním. Hodně nových funkcí je v oblasti práce s plechovými díly, kde se tato funkčnost poprvé objevila v minulém update. Za zmínku stojí i aktualizace verze Fusion pro web prohlížeč - „Browser Client“.

Modelování


            Patch (záplata) – řídicí křivka/bod

Příkaz Patch, neboli záplata, je nyní i s volbou „interior Rails/Points“ - volně řečeno, další určení tvaru pomocí řídíií křivky či bodu. Docílí se tak širší možnosti využití tohoto příkazu pro tvorbu ploch.

Loft – výběr hrany modelu

Při výběru hran či profilů pro tažení je možné vybírat přímo hrany či plochy modelu. Docílíte tak podstatně rychleji požadovaného modelu a není nutné vytvářet další pomocné křivky či náčrty.


Simulace

Export simulačního modelu

Pokud pro simulaci provedete významné změny modelu pro zvýšení efektivity vašeho návrhu, můžete tyto změn jednoduše zachytit a exportovat jako nový návrh Fusion 360. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem a vyberte možnost „Exportovat“. Získáte tak možnost uložit jej jako kopii v jiném projektu nebo exportovat jako zálohu F3D.

Oprava koeficientu bezpečnosti při teplotní analýze

                Předchozí verze nepočítala matematicky správně koeficient bezpečnosti při teplotní analýze. Pokud byly použity materiály závislé na teplotě, výstupem byly nulové výsledky. Chyba je opravena.


            Další vylepšení a opravy

                Při změně jména návrhu uvnitř Fusion 360 se automaticky aktualizují dráhy v HSM, simulační studie i 2D výkresy, bohužel změny jména nebyly zcela podchyceny, proto došlo ke změně a nyní se již vše plně aktualizuje.
                Při zobrazení výsledků v prohlížeči došlo k aktualizaci zobrazení šroubového spoje, a pevného spojení, výsledky se nyní zobrazují tak jak mají.
                Pro zobrazení výsledků Teplotních analýz je nyní k dispozici i Typ „Thermal Gradient“ (teplotní přechod).



HSM CAM

            Vrtání

                Pro hromadný výběr je nyní k dispozici nová volba pro výběr děr podle průměrů a hloubek. Pokud máte více děr, které mají stejnou hloubku Z, tak nyní pomocí nové volby vyberete jednu díru a Fusion nalezne všechny zbývající, které mají stejnou hloubku.

            CAM Pojmenované pohledy

                Podobně jako jsou v modelovacím prostředí možno vytvářet a ukládat vlastní pohledy na model, pak je toto již možné i v prostředí CAMu.
                Dále pak došlo ke kosmetické úpravě při přejmenování z WCS Probe na „Probing“ .
               

            Soustružení

                Přidání operace “From Chuck“ pro soustružení pomocí sekundárního vřetena.
                Dále pak, pokud se používá odsazení čela součásti (přední/zadní) pomocí parametrů, pak se při změně toto automaticky aktualizuje.


2D výkresy

            Chytré šablony

                Podobně jako v Inventoru můžete vytvářet šablony obsahující předpřipravené pohledy, kusovníky pro sestavy/jednotlivé komponenty a tabulky ohybů a děr.   A nejen to.


            A zde stručný postup  jak na to:

                V menu vyberete „New Drawing Template“
                V takto vytvořené šabloně vytvořte nejdříve základní (Base View) a pak ostatní požadované pohledy podle toho, pro co šablonu vytváříte – plechy, díly, sestavy na jednotlivé listy. Takto vznikne více-listá šablona. Jak se to chová? Pokud budete mít ve vaší šabloně list pro plechové díly a pak budete tvořit výkres ze součásti, která nebude plech, pak se tento list automaticky vynechá.
                A jako bonus je přidáno otočení základního pohledu (Base View) jak do šablony, tak i do standardního výkresu. Všechny odvozené pohledy se samozřejmě automaticky aktualizují.


            Popisy ohybů na textu s odkazem

                Pokud máte ve výkrese umístěný pohled na rozvin plechové součásti, můžete umístit přímo na odkazovou čáru popis ohybu obsahující směr, úhel a poloměr ohybu. Poklepáním na text můžete text upravit pomocí standardních nástrojů pro úpravu textu.


            Kóty a popisy

                Na jedno kliknutí je nyní možné jednoduše zobrazit či skrýt počáteční nuly na kótách (nula před desetinnou čárkou).
                Pro přesné odsazení kót stačí kótou přejet přes předchozí a ta se automaticky umístí ve správném odsazení (nastaveném v normě).
                TIP: pokud chcete kótu umístit mimo zarovnání, přidržte klávesu  „SHIFT“


            Středové značky pro pole

                Tento nástroj doplní správné středové značky do vybraných polí prvků. Podporují kruhové pole, lineární pole a dokonce i drážky. Pokud je drážka zakřivená, stačí vybrat hrany a nástroj automaticky nalezne a zobrazí středovou osu.
                Dále byla opravena chyba při exportu do PDF pro vícelisté výkresy.

Browser client

                Jak asi víte, je k dispozici i Fusion fungující ve web prohlížeči - „Browser client“. Ačkoli obsahuje jen část z funkčnosti plného Fusion, tak nabízí nástroje hlavně pro zobrazení a drobné úpravy „na cestách“. Nově přibývající funkčnost pak odráží tyto potřeby. Ačkoli vývoj probíhá hlavně na pozadí aplikace, pak za zmínku určitě stojí možnost Exportu do STL či OBJ, rozšíření příkazu „Move“ o rotaci umožňující plné posunutí a otočení součásti. Do prostředí náčrtu byly přidány základní vazby.  



Více o Fusion 360 a stažení trial verze najdete na cadstudio.cz/fusion360

pátek 8. září 2017

NCviewer - online prohlížeč g-kódu (CAM)


Ať již používáte Inventor HSM, Fusion 360 nebo jinou CAM aplikaci, nebo se k vám dostal již jen hotový g-kód, vždy je užitečné mít k dispozici nástroj, kterým si prohlédnete a nasimulujete NC kód pro stroj.

NCviewer je šikovný bezplatný online prohlížeč g-kódu od známého CAM vývojáře Autodesku Xandera Luciana.
Sami jej využíváme pro kontrolu kódu před zahájením obrábění, pokud máme k dispozici pouze NC data, při jejich opakovaném použití, nebo při větším počtu nástrojových drah. Prostředí prohlížeče je podobné známému cloudovému CAD prohlížeči Autodesk A360 (LMV). NCviewer se chystá i jako plugin do CAD/CAM/CAE aplikace Fusion 360.

Aplikaci NCviewer najdete na adrese NVviewer.com


John Grimsmo, uživatel Fusion 360

Alternativní možností je použití NC Editoru (Cimco) z HSM 2017 (i v bezplatném HSM Express).

R.Apltauer

čtvrtek 10. srpna 2017

Fusion 360 - plechy a další novinky srpnové aktualizace

Pro stávající i nové uživatele Autodesk Fusion 360 byla uvolněna nová, rozšířená verze tohoto dynamicky se rozvíjejícího modeláře, patřícího do rodiny cloudových produktů Autodesk Fusion.

Nové funkce jsou klíčové pro všechny uživatele zabývající se prací s plechovými díly, jejich rozviny i obráběním. Kromě napjatě očekávané funkce plechových dílů obsahuje tato aktualizace i řadu dalších vylepšení a rozšíření např. ve výkresech, simulacích, či v klasickém modelování nebo v komunikaci s ECAD aplikací EAGLE.

Aktuální build Fusion 360 V2.0.3250 pro Windows nebo MacOS si můžete stáhnout např. z naší stránky Download. Aplikace je k dispozici v angličtině, němčině, čínštině a japonštině.


Modelování Plechových dílů

Modelování plechů v rámci Fusion 360 je trochu odlišné od klasického Inventoru a například pod tímto jediným příkazem: „Single Flange tool“, volně přeloženo jako „jednoduchý ohyb“, se skrývá řada funkcí:



1. Base and Edge Flange – Vytvoří plechový díl z uzavřené oblasti v náčrtu či plochy. Vybráním jedné nebo více hran pak lze jednoduše a rychle vytvářet ohyby.

2. Contour Flange – vybráním profilu a hrany plechu se jednoduše vytvoří „lem“ plechového dílu. Profil na plech nemusí vůbec navazovat a Fusion 360 tyto prvky automaticky propojí.

3. Miter Flange – Opravdu efektivní tvorba obruby a ohybů plechu – stačí vybrat hranu či hrany plechu a následně dynamicky určovat délku či úhel, jen táhnete myší.

Každý plech se modeluje na základě přednastavených pravidel, uživatelsky zcela přizpůsobitelných. Kromě materiálu, tloušťky plechu, řady parametrů pro modelování (mezery, výštipy apod.) lze nastavit hlavně způsob výpočtu rozvinu – K-faktor.

Funkce „Unfold/refold“ - Rozložit/Složit umožňuje plech rozvinout, do rozvinutého tvaru začlenit další prvky jako vyříznutí, otvory apod. a následně vše složit (svinout) zpět do ohnutého tvaru.

Z 3D modelu plechového dílu i z jeho rozvinu je samozřejmě možné tvořit 2D výkresovou dokumentaci včetně informacích o ohybech a tabulky ohybů. Tvorba tabulky je velice jednoduchá, stačí vybrat stávající nástroj Tabulka a tím, že máte na výkrese rozvin, se automaticky vytvoří tabulka a ohyby na rozvinu se označí.


Obrobení Plechových dílů

Pomocí jednoduchého postupu je možné rozvin přenést do prostředí CAMu, kde lze např. pomocí strategie pro pálení/laser/řezání vodou vytvořit výsledný NC kód pro konkrétní stroj.



Modelování dílů

Náčrty

Prostředí náčrtu bylo rozšířeno o funkci známou z Inventoru – „Oblouková drážka“


Zobrazení závitů

V jednom kroku je možné na modelu změnit zobrazení všech závitů z kosmetického na modelovaný a naopak.




3D modelování

Funkce „Loft“ – (šablonování) byla rozšířena o možnost napojení na okolní plochy pomocí přechodu G1/G2, což umožňuje u složitých modelů docílit velmi kvalitního hladkého navázání. A to hlavně s ohledem na následné obrábění.

Funkce „Sweep“ (tažení) nyní umožňuje táhnout profil jen po části křivky, s možností jak dynamického zadání pomocí tažení myši, tak i pomocí přesného numerického zadání.


2D výkresová dokumentace

Kromě zobrazení tabulky plechů je výkresech rozšířena funkčnost kótování. V případě, že dojde ke změně modelu takovým způsobem, že kótovaný prvek zmizí či je nahrazen jiným, kóta není připojena ke geometrii - nová funkce dokáže kótu znovu připojit k nové geometrii.

Další funkcí, známou hlavně z AutoCADu, je pak přerušení kóty či hromadné protahování kót. Důležité je, že pomocí této funkčnosti docílíme kvalitnější a rychleji vytvořené výkresové dokumentace.


HSM CAM

Mezi nové klíčové funkce patří práce s více sklíčidly v prostředí soustružení. Při změně upnutí je možné navolit nový počátek a polotovar. Tím pak lze docílit efektivnějšího obrábění při více upnutích obrobku.

Dále byly rozšířeny nástroje pro zobrazení a správu knihovny nástrojů. Výchozí chování knihovny je nastaveno tak, že se knihovna zobrazuje ve „výchozím“ nastavení, pokud ji otevíráte z operace. Při otevření knihovny se maže filtr nástrojů, chování knihovny se tak výrazně přiblíží chování aplikací HSM Works a Inventoru HSM.



Off-line - selektivní cache

Pro zjednodušení práce v off-line režimu je nyní možné nastavit pro jednotlivé modely nebo celé složky volbu lokální cache. Tyto modely pak budou staženy a automaticky synchronizovány mezi lokálním a cloud úložištěm dat Fusion 360.



ECAD

Jako preview je do Fusion 360 zařazena komunikace s ECAD aplikací Autodesk EAGLE pro navrhování plošných spojů. Modely z Fusion 360 lze přenášet do EAGLE a výsledné desky plošných spojů (PCB) z EAGLE do modelů Fusion 360.




Web verze Fusion 360

Rovněž v preview podobě je Fusion 360 možné provozovat jako čistě webovou aplikaci. Vaše 3D modely je tak možné prohlížet a editovat kdekoliv a na jakémkoliv počítači (Linux, Mac, Windows, Chrome). Více viz Fusion 360 ve web browseru.




Pro podrobnější přehled novinek ve Fusion 360 pro vás připravujeme webinář, který se koná příští pátek – 18.8.2017

Připomínáme, že Autodesk Fusion 360 si můžete stáhnout a vyzkoušet v Trial verzi. Je rovněž součástí nedávno rozšířené konstruktérské sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Viz www.cadstudio.cz/fusion360

úterý 25. července 2017

Fusion 360 ve web browseru - veřejné preview


Konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360 existuje již více než rok i ve speciální verzi fungující ve webovém prohlížeči (původně "Project Leopard"). Tato preview verze, která byla dostupná jen pro přizvané uživatele, je nyní dostupná veřejně, formou technologického preview. Výkonné 3D modelovací funkce Fusion 360 jsou tak uživatelům k dispozici nejen v desktop aplikaci pro Windows a Mac OS, ale v jakémkoliv operačním systému a na jakémkoliv počítači (např. chromebooku, linuxovém NetPC nebo veřejném PC), bez nutnosti instalace jakéhokoliv software. Vaše 3D modely tak můžete upravovat kdykoliv a kdekoliv.

Jak se do webového Fusion 360 dostanete? Na libovolném počítači se přihlašte vaším "Autodesk ID" do vašeho účtu na Autodesk 360, resp. na Fusion Team. Poté pod tlačítkem "Nový" zvolte "Návrh aplikace Fusion" a v novém okně browseru tak začnete modelovat nový 3D návrh.


Pro editaci existujícího modelu z Fusion 360 - ať už z webové nebo standardní desktopové verze - zvolte "Upravit v prohlížeči" (Edit in Browser) z místní nabídky pod ikonkou malé šipky.


Vyzkoušejte si postup sami - připomínáme, že nemusíte nic instalovat. Nebo si možnosti web editace prohlédněte ve videoukázce Autodesku:


Webová verze prozatím nabízí pouze prostředí 3D modelování a náčrtů, ostatní moduly klasické aplikace Fusion 360 (povrchy, rendering, animace, simulace, CAM, výkresy) zatím nejsou pro web dostupné. Prozatím také nejsou dostupné postupy vyžívající dotyková zařízení jako iPad nebo Surface Pro. Doporučeným web prohlížečem je Google Chrome.

Další informace a plnou desktop verzi najdete na stránce Fusion 360.

pondělí 24. července 2017

Podpora modelů Mechanical Desktop v Inventoru

Od samého počátku nabízela 3D CAD aplikace Autodesk Inventor podporu modelů vytvořených ve starším parametrickém modeláři Autodesku, programu Mechanical Desktop (MDT). Tyto 3D DWG soubory tak bylo a je možné načíst do Inventoru a zpracovávat je podobně jako CAD data z řady dalších 3D aplikací (viz aktuální přehled podporovaných formátů).

Díky úspěšnému nástupu Inventoru byl vývoj Mechanical Desktopu před devíti lety zastaven a jeho poslední uvedenou verzí byl MDT 2009. Licence Mechanical Desktopu 2009 ale byla uživatelům se staršími CAD daty i nadále dostupná pro translátor těchto dat do prostředí Inventoru (do Inventoru 2012 byla součástí instalace). Tato podpora dat staré aplikace MDT v Inventoru se blíží ke konci. Inventor 2018 je poslední verzí, pro kterou je k dispozici rozhraní translátoru parametrických dat Mechanical Desktopu. Inventor 2019 a vyšší nebudou nabízet instalátor MDT - pro převod tak bude nutné uložení přes verzi 2018.

Pokud potřebujete ještě dnes převádět historická data 3D modelů Mechanical Desktopu, zajistěte si Inventor 2018 a postupujte níže uvedenými kroky. Ač byl MDT 2009 oficiálně podporován pouze na Windows XP a Vista, tento postup zajistí jeho fungování ve Windows 7:

Instalace

 1. Připravte si čistou instalaci systému s Windows 7 SP1 (64-bit). Je vhodné použít virtuální stroj izolovaný od produkčního prostředí - MDT 2009 není již řadu let aktualizován a není tak dobře chráněn vůči novým bezpečnostním hrozbám.
 2. Změňte nastavení řízení uživatelských účtů (UAC) na “Nikdy neupozorňovat” a při výzvě restartujte systém.
 3. Stáhněte a nainstalujte komponentu MS VS2005 x86 redistributable 8.0.56336. Tento krok je nutný před instalací Inventoru nebo MDT.
 4. Nainstalujte Autodesk Inventor 2018.
 5. Stáhněte a rozbalte ZIP soubor MDT 2009 Installer for Inventor 2018 - viz cadstudio.cz/download.
 6. Poklepejte na soubor Inventor2009.reg ve složce MDT 2009 Installer\MDT. Tato úprava Registry umožní nainstalovat MDT bez přítomnosti Inventoru 2009 - vytvoří klíč:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0] "ProductEdition"="INVBUN"
 7. Spusťte Setup.exe ze složky MDT 2009 Installer\MDT. Objeví se instalační obrazovka MDT.
 8. Zvolte “Install Products” (Nainstalovat produkty)
 9. Zvolte “Autodesk Mechanical Desktop 2009”
 10. V kroku “Product and User Information” zadejte “000-00000000” jako sériové číslo.
 11. Klikněte na “Next” (Další) a “Install” (Instalace)

Import souborů Mechanical Desktopu

 1. Spusťte Inventor 2018
 2. Pomocí Soubor > Otevřít vyberte soubor Mechanical Desktopu.
 3. Stiskněte “Možnosti...”
  1. Nastavte “Možnosti otevření souboru” na “Import”.
  2. Klikněte OK.
 4. Stiskněte “Otevřít” v souborovém dialogu.
  1. Objeví s Průvodce soubory DWF/DWG - klikněte na Další.
  2. Objeví se náhled, vyberte “Součásti a sestavy” a “Všechna rozvržení”, pak klikněte na Další.
  3. Projděte si Možnosti importu a pak klikněte na “Dokončit”.
 5. Uložte naimportované dokumenty MDT jako Inventorovské soubory IPT, IAM a IDW.

Možné problémy

Pokud Inventor zobrazí chybu “Mechanical Desktop Part/Assembly translator not registered.” (Translátor není registrován), je příčina v chybějící instalaci VS2005 x86 redistributable před instalací Inventoru - viz výše.
 • Pokud instalujete VC runtime až po instalaci Inventoru, spusťte z CMD okna Windows příkaz: “Inventor /install”.
 • Registrace MDT Translátoru používá tento klíč v Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0F28DB9E-0F3C-447f-AB03-BA982EF3573E}\InprocServer32

Licence MDT

Tento postup umožňuje využít 30denní zkušební licenci MDT 2009. Pokud jste ztratili vaši původní licenci MDT a potřebujete převod využít na delší dobu než 30 dnů, kontaktujte podporu CAD Studia nebo Autodesku.


Pokud narazíte při instalaci nebo převodu dat na problémy, zkontaktujte Helpdesk CAD Studia.

úterý 18. července 2017

Aktualizace Inventoru 2018.1


Novinky Inventoru 2018.1


Pro uživatele Autodesk Inventoru 2018 s předplatným byla uvedena nová verze 2018.1. Nejedná se v ní jen o důležité opravy, ale obsahuje řadu zcela nových, velmi zajímavých funkcí. Většina nových funkcí je doplněna na základě požadavků uživatelů – Inventor Ideas. Proto, pokud máte zájem mít v Inventoru nějakou funkčnost, aktualizaci, nebojte se tohoto programu zúčastnit. Případně můžete váš návrh poslat nám a my jej rádi zadáme za vás. Do vývoje se dostávají požadavky s nejvyššími počty „like“ (kudos), nebojte se tedy „lajkem“ označit i požadavky, které v tamějším systému jsou již uvedeny a tím spoluovlivnit to, co se v Inventoru v budoucnu objeví.

AnyCAD pro Solid Edge       


Technologie AnyCAD nyní umožňuje asociativně vkládat modely systému SolidEdge. Toto propojení zůstává „živé“ a při změně modelu se v Inventoru na požádání aktualizuje. Modely vložené pomocí technologie AnyCAD je možné nadále i upravovat, vkládat do sestav, tvořit z nich výkresy, používat pro MKP, obrábění a řadu dalších operací. Přenáší se i vlastnosti souborů a zabezpečit tak automaticky vyplněné kusovníky, rohová razítka či tvorbu položek ve Vaultu. Rodina Inventorem podporovaných CAD formátů se tak dále rozrostla.


Pro zajímavost, zde je odkaz na vznik požadavku na Inventor Ideas: AnyCAD SolidEdge Ideas


3D poznámky pro sestavy


Klíčovou novinkou Inventoru 2018.1 je použití funkce MBD (Model Base Definition) v prostředí sestav. Umožňuje tak okótovat a opoznámkovat 3D sestavu včetně následného exportu do PDF, STEP AP242 či promítnout na výkres.

 Další novinky v sestavách:


Export Rozpisky do Excelu včetně náhledových obrázků !

 
Pro tvorbu zjednodušených sestav a náhrad je možné využít plánovače úloh. Zásadně tak lze zrychlit dodatečné odlehčení sestav či vytvoření obálkových modelů před exportem.

Restrukturalizace 3D svarů v rámci umožňuje přesouvat svary z podsestavy do vyšší úrovní sestav.

Výkresy


Díky změně způsobu zpracování úprav pohledů došlo k zrychlení při aktualizaci výkresových pohledů. Dochází totiž ke změnám výkresu jen tam, kde se změnila sestava.

 Náčrt


V rámci Náčrtů došlo k rozšíření funkčnosti při promítání objektů, to lze nyní nastavit výchozů „konstrukční“ , ušetří to tak čas jinak nutný pro úpravu náčrtu. Když nyní vyberete osu nebo bod vně náčrtu, ke kterému přidáváte kóty nebo vazby, promítne se vybraná pracovní osa nebo pracovní bod při přidání kót nebo vazeb automaticky.

Výchozí stav promítání je možné měnit v nastavení Inventoru: Možnosti aplikace -> Náčrt

iLogic

Pro spouštění pravidel byl nahrazen předchozí dialog dialogem „Spouštěč událostí“. Můžete tak lépe spravovat pravidla a jejich spouštění.
 

Pomocí nového souboru RulesOnEvents.xml můžete spravovat externí pravidla. V tomto se souboru se ukládají spouštěče pro všechny dokumenty, součásti,, sestavy a výkresy. Soubor se nachází v prvním adresáři externích pravidel, který je nastaven v dialogu iLogic -> konfigurace.

Pro detailní představení připravujeme Webinář, sledujte naše stránky.

 

pátek 30. června 2017

Aktualizujte na Autodesk Vault 2018.0.1

Pro uživatele PDM aplikace Autodesk Vault 2018 (verze Vault Basic, Workgroup i Professional) je k dispozici aktualizace 2018.0.1. Ta se jako obvykle skládá z části určené pro aktualizaci serveru a všech klientů Vaultu. Obě části je potřeba instalovat najednou.

Instalace aktualizace serveru může skončit chybou: „Instalace byla ukončena předčasně z důvodu chyby.“ Tuto chybu lze vyřešit spuštěním instalačního programu pomocí příkazového řádku, který jste spustili jako správce.

Instalace aktualizací klient-server systémů není určena pro laiky a nesprávný postup může způsobit znefunkčnění PDM systému. Aktualizace rovněž může mít vliv na nadstavbové aplikace a konektory na ERP systém. Nejste-li si jisti, kontaktuje techniky CAD Studia.

Opravené problémy


Aktualizace Vault 2018.0.1 řeší následující problémy:

 • Byla aktualizována záplata licencování, která řeší pád aplikace uživatele s jednouživatelským předplatným po více než 24 hodinách od poslední úspěšné ověřovací kontroly.
 • Při přepnutí ze dvou monitorů na jeden se nezobrazí některé dialogy aplikace Vault.
 • V některých případech dialog Tisknout souhrn změnového příkazu nezobrazoval správné informace.
 • V dávkovém vykreslování je vybrán soubor DWG i v případě, že je k danému výkresu vytvořen nejnovější soubor DWF.
 • Byl vylepšen výkon nástroje Job Processor při vytváření souborů DWF pro soubory IDW obsahující odkazy na velký počet sestav.
 • Byl vyřešen problém s nástrojem pro náhled souborů v aplikaci Vault Explorer 2018 v systému Windows 10.
 • Copy Design: Některé modely během fáze „shromažďování vztahů“ procesu nástroje Copy Design selhaly.
 • Po spuštění příkazu „Vložit do aplikace CAD“ pomocí prohlížeče Vault Explorer se zobrazil stav „Nesprávná verze – obnovte soubor“.
 • Vytvoření některých vlastností definovaných uživatelem se – v případě, že někdo jiný prováděl operaci vyhledávání – nezdařilo.

Tato aktualizace je k dispozici ke stažení po přihlášení na váš účet na Autodesk Account. Klikněte zde na odkaz "Vylepšení produktů" ("Product Enhancements") a stáhněte požadované aktualizace Vaultu 2018.

středa 31. května 2017

Květnová aktualizace Autodesk Fusion 360


V posledních dnech května proběhla jedna z větších pravidelných aktualizací CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. Tento výkonný 3D software je tak nyní k dispozici ve verzi 2.0.3125 pro Windows a MacOS. Co tato nejnovější verze přináší? Hlavní novinky lze rozdělit do několika oblastí:

Modelování

 • Možnost přerušit déletrvající výpočty funkcí Skořepina a Zaoblení (ESC)
 • Funkce Nahradit plochu akceptuje i plochy z jiných objemových těles
 • Zjednodušení vkládání síťových těles do modelu
 • Oprava převodu čtverhranných sítí na trojúhelníkové

Náčrty

 • Analýza plně zavazbených prvků (FCA, původně jen jako Preview) - zavazbený náčrt zčerná
 • Ikonky vazeb pro vazbu Promítnutá a Souběžná při najetí kurzorem
 • Oprava vazby náčrtu na jiný náčrt

Spolehlivost

 • Podstatně snazší automatické aktualizace programu

Spolupráce

 • Nové funkce připomínkování ve webovém Fusion Team - texty, barvy, plochy, styly čar...
 • Oprava chybějící funkce Přenos projektu a problému při přesunu některých složek
 • Komentář nebyl uložen pokud jeho délka přesahovala 1 MB

Grafika, rendering

 • Nová funkce u komponenty (kontextové menu) - Řízení dielektrické priority - řeší problém rendrování vnořených průhledných materiálů s odlišným indexem lomu (např. kostky ledu ve vodě)

Simulace

 • 3 nové pokročilé materiálové modely - Teplotně-závislý isotropický, Elasto-plastický a Mooney-Rivlin (viz knihovna nelineárních materiálů):
  • Teplotně-závislý isotropický - umožňuje pro simulaci nastavit parametry materiálu (tepelnou vodivost, Youngův modul, atd.) v závislosti na teplotě
  • Nelineární elastoplastický - zjednodušený nelinární materiál s chováním nastaveným pomocí hodnoty tečného modulu
  • Hyperelastický model Mooney-Rivlin - pro přesnější simulace gumových a jiných vysoce pružných materiálů
  • Pro nastavení materiálů použijte tento postup: Material > Manage Physical Materials, v levém dolním rohu klikněte na ikonu nového materiálu, přejděte na "Fusion 360 Nonlinear Material Library" a zvolte počáteční materiál (vyberte poklepáním), přepněte na kartu "Advanced Properties" a nová nastavení materiálu najdete v menu "Material Model" a "Behavior".
 • Nové okno podrobností k výsledkům studie lineárního statického zatížení (Linear Static Stress) - s vysvětleními a užitečnými tipy.
 • Nové modré barevné schéma pro odlišení šroubových spojů

HSM CAM

 • Aktualizované CAM jádro - odstraňuje některé chyby a problémy, nové možnosti nastavení tolerancí pro náběh a výběh nástroje
 • Vylepšené soustružení
 • Oprava několika chyb

2D výkresy

 • Nová funkce Protažení hran
 • Publikování do PDF s volbou rozsahu listů
 • Volba tloušťky čar při publikování do PDF
 • Nová funkce automatického přečíslování pozic
 • Odstraněn problém při spuštění Fusion 360 v nižším rozlišení než 1024 x 768

Preview

 • V Preview funkci plechových dílů je nyní nová funkce rozvinů, tedy rozšíření této funkčnosti i do 2D

Podrobněji viz blog What's new in May 30 update


Video-ukázka novinek:



Další informace a trial verze na www.cadstudio.cz/fusion360
Ceny viz shop.cadstudio.cz